Vlaanderen investeert in aangepast (digitaal) lesmateriaal voor blinden en slechtzienden

- David Van Waeyenberghe

De Vlaamse overheid trekt 257.000 euro uit als investering in de werking van Transkript. Dat is een vzw gespecialiseerd in de ontwikkeling van lesmateriaal voor blinde en slechtziende leerlingen. Transkript zet leerboeken zoals ‘Eventail’ (Frans) of ‘Storia’ (Geschiedenis) om naar digitale versies, braille-versies of versies in grootletterdruk op maat.

Deze omzettingen zijn een onmisbaar leermiddel voor deze kleine, maar kwetsbare doelgroep. “We investeren in onderwijskwaliteit voor iedereen, zeker ook voor leerlingen met speciale noden”, zegt Weyts (N-VA). Het is voor educatieve uitgevers doorgaans moeilijk om te investeren in aangepast lesmateriaal voor leerlingen met een visuele beperking, omdat het om een relatief kleine doelgroep gaat. Vlaanderen ondersteunt daarom Transkript vzw, die gewone leerboeken omzet naar versies in braille, versies in grootdruk en digitale versies.

Aangepast lesmateriaal

Zonder die ondersteuning (en zonder Transkript) zouden blinde en zeer slechtziende leerlingen veel moeilijker toegang krijgen tot schoolse kennis. Met de Vlaamse investering kan Transkript vzw meer aangepast lesmateriaal ontwikkelen voor alle leerlingen met een visuele beperking. Zowel leerlingen van het basisonderwijs, scholieren in het secundair als ook studenten in het hoger- en het volwassenenonderwijs gebruiken dit aangepast lesmateriaal voortdurend.

lees ook

Lego commercialiseert braille-blokjes

Blinde en slechtziende leerlingen kunnen zo net als hun klasgenoten wiskunde leren met het handboek ‘Delta Nova’ of Nederlands met ‘De Taalkanjers’, maar dan in aangepaste versies. Ze krijgen geen compleet ander lesmateriaal, maar een integrale vertaling op hun maat. “Veel mensen staan er niet bij stil dat er ook blinde en slechtziende leerlingen zijn en dat dit serieuze uitdagingen met zich meebrengt. Het is belangrijk om hen niet te vergeten en hen goed te ondersteunen. Onderwijskwaliteit kan niet zonder het juiste lesmateriaal”, besluit Weyts.