Nieuwe oproep Digitale School focust op leerkracht van de toekomst

- David Van Waeyenberghe

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) heeft een nieuwe projectoproep gelanceerd in het kader van ‘Digitale School’. Binnen dit project focust Vlaio, met medewerking van het Kenniscentrum Digisprong, op de vorming en de digitale vaardigheden van de toekomstige leerkracht volgens het DigCompEdu-kader.

De Vlaamse regering maakte in het Regeerakkoord 2019-2024 van innovatie en digitale transformatie een speerpunt. De technologische en digitale revoluties, zeker ook binnen het onderwijs, volgen elkaar in ijltempo op. Daarom worden vanuit de beleidsagenda’s artificiële intelligentie en cybersecurity stappen gezet voor de digitalisering van de organisatie en leerprocessen in scholen. Die acties zijn geconcretiseerd in het concept ‘Digitale School’.

Toekomstige leerkracht

Binnen het algemene kader ‘Digitale School’ focussen Vlaio en het Kenniscentrum Digisprong op de vorming en digitale vaardigheden van de toekomstige leerkracht. Door aandacht te hebben voor hun digitale vaardigheden kunnen leerkrachten die meenemen in de klaspraktijk. Op die manier kunnen ze hun leerlingen ondersteunen om hun weg te vinden in gedigitaliseerde maatschappij.

De nieuwe projectoproep gaat er om het DigCompEdu-kader in te bedden in alle lerarenopleidingen. Dat kader legt de nadruk op het versterken van de digitale vaardigheden van leerkrachten. Met de oproep hopen Vlaio en het Kenniscentrum dus dat het DigCompEdu-kader vast deel zal uitmaken van de bacheloropleidingen kleuter- en lager onderwijs, graduaats- en bacheloropleidingen secundair onderwijs en de masteropleidingen voor secundair onderwijs en kunstvakken.

lees ook

Startvideo Kenniscentrum Digisprong brengt DigCompEdukader in beeld

Per project kan maximaal 350.000 euro aan steun worden verleend. Meer informatie en de deelnamevoorwaarden zijn terug te vinden op deze website van Vlaio.