Kenniscentrum Digisprong schrijft leidraad over AI-tekstschrijvers

- David Van Waeyenberghe

De tekst geeft leerkrachten en andere onderwijsprofessionals een houvast over hoe zij kunnen omgaan met tekstschrijvende AI-programma’s. Het Kenniscentrum blijft de evoluties opvolgen en zal de leidraad op tijd en stond bijwerken.

De leidraad is gebaseerd op de tekst ‘Umgang mit Textgenerierende KI-systemen’ van het ministerie van Onderwijs en Vorming van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het Kenniscentrum hield voor de tekst rekening met de richtlijnen van de onderwijskoepels over ChatGPT en die van de KU Leuven over het verantwoord gebruik van generatieve AI. De leidraad wil onderwijsprofessionals gidsen door het landschap, zonder promotie te voeren of een waardeoordeel te vellen.

Veel vragen, minder antwoorden

Het Kenniscentrum Digisprong schetst met de leidraad een algemeen beeld over wat AI-tekstschrijvers precies zijn (algoritmes, voor alle duidelijkheid). De tekst belicht vragen zoals hoe de programma’s in de klas kunnen worden ingezet, situeert het wetgevend kader, enzovoort. Op veel van die vragen zijn nog geen sluitende antwoorden mogelijk. Vandaar dat de leidraad een evoluerend document zal zijn, met regelmatige updates.

lees ook

Schat met richtvragen in of inzetten van AI te verantwoorden is

Het document werpt ook een blik op de toekomst. Uit alle discussies en (wetenschappelijke) publicaties komen drie lijnen naar voor:

  1. Een verbod op AI is onrealistisch en onhoudbaar
  2. Alle mogelijkheden en risico’s van AI voor het onderwijs moeten worden uitgewerkt
  3. Met elkaar afstemmen is noodzakelijk om duidelijk en op een juridisch juiste manier met AI om te gaan

Volgens de schrijvers zullen alle onderwijsactoren moeten samenwerken om die drie lijnen verder uit te werken voor scholen. Daarom ook blijft het Kenniscentrum Digisprong de ontwikkelingen rond AI onderzoeken.

De volledige leidraad kan je hier raadplegen.