TeachAI lanceert AI-gids voor scholen

- David Van Waeyenberghe

Artificiële intelligentie blijft een heet hangijzer waar scholen en organisaties mee moeten leren leven, werken en studeren. TeachAI, een wereldwijde community over AI in onderwijs, heeft net een toolkit gelanceerd die leerkrachten én studenten moeten helpen bij het gebruik van de nieuwe technologische mogelijkheden.

Alweer een ‘praktische’ gids om met artificiële intelligentie om te gaan? Ja hoor, al is de ‘AI Guidance for Schools’-toolkit net iets anders. De community vertegenwoordigt raadgevers uit alle windstreken van de aardbol én heeft ook medewerking van de grote techspelers zoals Microsoft, OpenAI, Google en andere Amazons. “Deze toolkit wil onderwijsautoriteiten, directies en leerkrachten helpen om doordachte begeleiding te creëren zodat de potentiële voordelen van AI kunnen benutten en de risico’s begrijpen en beperken”, aldus TeachAI-lead Pat Youngpradit.

Begeleiding is noodzakelijk

Volgens TeachAI kan een onderwijssysteem, mits afdoende begeleiding, de voordelen van AI gebruiken om leerresultaten te verbeteren, de lesopdracht van leerkrachten te ondersteunen en de onderwijsgelijkheid vergroten. “Zonder goede begeleiding dreigen leerkrachten en studenten blootgesteld te worden aan privacy schendingen, inconsistente disciplinaire gevolgen en contraproductieve AI-adoptie”, klinkt het bij TeachAI.

De community ziet twee types van AI in scholen. De meest gekende is de generatieve AI. Tools die deze technologie implementeren kunnen teksten, code en andere contente creëren. Het gevaar bij gebruik van programma’s zoals ChatGPT, DALL-E of andere is dat er altijd een zweem van plagiaat aan vast hangt. De tweede vorm, voorspellende AI, analyseert studentendata om zo bepaalde uitkomsten te voorspellen. Op basis daarvan kunnen leerkrachten proactief actie ondernemen, al loert hier het ‘vooroordeel’-gevaar om de hoek.

Concrete voorbeelden

In de toolkit zijn concrete voorbeelden opgenomen over hoe de nieuwe technologie op een gepaste manier kan worden ingezet in schoolomgevingen. “De gids is bedoeld als ondersteuning voor elk onderwijsniveau, van lokaal tot nationaal”, aldus TeachAI. “We vinden het belangrijk om overkoepelend een beleid uit te werken en niet alleen per school of gemeenschap. Daarom roepen we autoriteiten op om met de gids aan de slag te gaan en formele adviezen uit te werken.”

Volgens TeachAI, dat ook kon rekenen op de medewerking van Unesco, bestaat een regelgevend kader uit drie pijlers (zie grafiek): beleid, organisatiebreed leren en transformatie/verbeteringen. “Op deze manier kan AI worden geïntegreerd over een volledig ecosysteem. De drie pijlers gaan hand in hand om de groei te verzekeren maar ook om het hoofd te bieden aan eventuele valkuilen die een gevaar kunnen zijn voor verkeerd gebruik in het onderwijs.”

TeachAI stelt de toolkit officieel voor op 8 november tijdens een webinar.