New Yorkse scholen keren kar rond ChatGPT en AI

- David Van Waeyenberghe

De orkaan die ChatGPT in december veroorzaakte, deed het bestuur van de publieke scholen in New York in januari kiezen voor een verbod op het taalmodel en andere AI-gebaseerde toepassingen. Nu de heisa min of meer voorbij is, kiest het schoolbestuur voor een geïntegreerde en omarmende benadering.

De schrik zat er goed in, toen het bestuur van de New Yorkse openbare scholen het gebruik van taalmodel ChatGPT verbood. “Toen OpenAI eind november ChatGPT losliet op het grote publiek, ontketende het de enorme kracht van generatieve artificiële intelligentie om via datasets nieuwe en originele inhoud te creëren. We waren zodanig overdonderd en bevreesd voor misbruik dat we de toepassing op de lijst met verboden websites hebben geplaatst”, aldus topman David Banks.

Beperkte toegang

In een blog geeft Banks meer duiding over de toenmalige, drastische beslissing. Ook in Europa overwogen scholen een verbod. “Het ging niet om een totaal verbod. De school moest wel specifieke toestemming geven aan leerkrachten en leerlingen voor het gebruik ervan. Dezelfde houding nemen we al langer aan voor websites en platformen zoals YouTube, Roblox en Netflix. Hierdoor konden schoolleiders en docenten ChatGPT gebruiken en tegelijk risico’s signaleren.”

David Banks

Door de focus op de gevaren bleef het schoolbestuur lange tijd blind voor de oeverloze mogelijkheden van de nieuwe technologieën. “We gingen voorbij aan het feit dat onze leerlingen actief zullen deelnemen aan een wereld waarin AI een prominente rol speelt. Net als vele andere scholen moesten we leren over de gevaren en kansen van AI in onze scholen en gemeenschappen. Samen zullen we de ontwikkelingen verder omarmen.”

Gesprekken met techsector

Het bestuur van de New Yorkse scholen is gesprekken opgestart met de belangrijkste spelers op de technologiemarkt om de mogelijkheden van de platformen te integreren in de schoolwerking. Van een ommekeer gesproken. “We hebben onze experts geraadpleegd. Dat zijn onder andere docenten van wie sommigen al lesgeven over de toekomst en ethiek van AI, via het Computer Science-initiatief. Ze hebben ook al generatieve AI gebruikt om hun onderwijs te verbeteren”, legt Banks uit.

De discussies zijn ook opengetrokken naar de studenten. Leerlingen van een middelbare school in Queens debatteren bijvoorbeeld over ethische kwesties en de vooroordelen rond AI. Tegelijk nemen ze deel aan activiteiten om meer te weten te komen over het potentieel van de technologie. “Aanvankelijk was voorzichtigheid geboden en gerechtvaardigd. Nu zijn we geëvolueerd naar een verkenning en zorgvuldig onderzoek van de kracht en risico’s.”

lees ook

In ‘Klas van de Toekomst’ slaan nieuwe technieken en klassiek leren handen in elkaar

Maatschappelijke verschuivingen

David Banks wil dat zijn scholen het voortouw nemen in de implementatie van AI. “We bieden onze docenten middelen en praktijkvoorbeelden van succesvolle AI-implementatie in scholen om administratieve taken, communicatie en lesgeven te verbeteren. We zullen ook een toolkit met bronnen aanbieden, die kan helpen om de discussie in de klas te voeren. Daarnaast blijven we data verzamelen van experts om het effectief gebruik van AI-tools verder te ontwikkelen.”

Nog volgens Banks staat Amerika, en bij uitbreiding de rest van de wereld, aan de vooravond van belangrijke maatschappelijke verschuivingen, gedreven door AI. “We moeten ervoor zorgen dat de voordelen van de technologie eerlijk verdeeld worden, om te voorkomen dat de sociaal-economische verschillen verder toenemen. Studenten informeren, ondersteunen en kansen bieden zijn daarbij ontzettend belangrijk. Veel van die kansen worden gebouwd op technologische innovaties, zowel AI als van vernieuwingen die we nu nog niet kennen”, besluit David Banks.