EDEH publiceert rapport over AI in het onderwijs

- David Van Waeyenberghe

De rapporten over het gebruik, de mogelijkheden én de gevaren van artificiële intelligentie verschijnen bij bosjes. Ook het European Digital Education Hub (EDEH) heeft een lijvig dossier opgesteld over de technologie. Daarin geeft de hub naast een overzicht ook enkele aanbevelingen voor verantwoord gebruik in het onderwijs.

Het rapport van de EDEH over AI in het onderwijs behandelt verschillende aspecten van AI, zoals de competenties en de ondersteuning van leraren. Het bespreekt ook scenario’s en praktijkvoorbeelden van AI-gebruik, het onderwijs over AI en de invloed van AI op het bestuur in het onderwijs. Ethiek, mensenrechten, wetgeving en gegevensbescherming, beoordeling, feedback en personalisering met AI kregen ook hun plaats.

Potentie en risico’s

“AI heeft de potentie om grote voordelen op te leveren voor het onderwijs”, stellen de auteurs. Ze zien echter ook dat er risico’s aan zijn verbonden. “Naarmate we afstappen van AI-gebruik als ondersteuningssysteem, neemt het risico toe. Zo kan het gebruik van learning analytics, zonder adequaat toezicht van de leerkracht, nadelig zijn voor bepaalde studenten. Het risicogehalte ligt niet zozeer binnen de tool, maar binnen de contexten waarin die wordt gebruikt.”

Menselijk toezicht kan volgens de studie helpen om sommige risico’s te beperken. Toch moeten we bewust zijn voor het gevaar van situaties waarbij mensen steeds afhankelijker worden van AI om beslissingen te nemen. Dit onderstreept volgens de onderzoekers het belang van ‘explainable AI’. Er moet altijd een evenwicht worden gevonden tussen het benutten van de voordelen van AI en het evalueren en beperken van potentiële risico’s. Menselijk toezicht moet worden opgenomen, zoadat menselijke waarden gediend blijven.

Belgisch tintje

We gaven het in de inleiding al mee, het resultaat is een flink uit de kluiten gewassen dossier. En er hangt een Belgische vlagje aan. De EDEH schetst de situatie rond de ontwikkeling en implementatie van AI in ons land. Machine Learning-expert Yann-Aël Le Borgne (ULB) schreef mee aan het rapport. Dat rapport is gebaseerd op verschillende bronnen zoals DigComp 2.2 en de Policy guidance on AI for Children (Unicef).

lees ook

Vicli organiseert online masterclasses AI en cybersecurity

De aanbevelingen van de EDEH over kunstmatige intelligentie in het onderwijs zijn gericht op het beschermen, voorzien en versterken van de behoeften en rechten van kinderen. Ze gaan ook over het verbeteren van de digitale competentie van burgers, leraren en leerlingen. Daarnaast is het waarborgen de kwaliteit, de transparantie, de eerlijkheid en de veiligheid van AI-systemen een prioriteit. AI moet bovendien inclusie, diversiteit en non-discriminatie bevorderen en een gunstig klimaat creëren voor kindgerichte AI.

Het volledige rapport kan je hier terugvinden.