Cyberheldin Ella maakt kinderen digitaal weerbaarder 

- David Van Waeyenberghe

Deloitte heeft officieel Ella de cyberheldin gelanceerd. De krasse meid moet via een strip en bordspel leerlingen (9-12 jaar) hulpmiddelen aanreiken om de digitale weerbaarheid te vergroten. Ella krijgt voor die opdracht assistentie van ambassadeurs die in scholen leerkrachten zullen ondersteunen. 

Ella de cyberheldin kreeg de voorbije maanden al een ‘soft’ voorstelling in verschillende scholen. Ook tijdens de Sett-beurs in Gent kon de jongedame zichzelf voorstellen aan leerkrachten, directeurs en ICT-coördinatoren. Tijdens een panelgesprek gaf het team van Deloitte Belgium, samen met enkele partners, meer uitleg over het project, de doelstellingen en de manier van werken. Schoolit zat op de eerste rij bij de onthulling van de heldin zonder cape, maar wel met een missie.  

Bewustzijn vergroten 

Vooraleer Ella haar grote intrede mocht maken, gaf moderator en Chief Purpose Officer Hilde Van de Velde wat meer uitleg bij de aanzet van initiatief. “Eén Belg op twee is op één of andere manier digitaal kwetsbaar. Jammer genoeg kan niet iedereen op dezelfde manier de digitalisering vertalen in betere vaardigheden. De coronaperiode heeft voor een verschuiving gezorgd. Die capaciteiten ontwikkelen voor het verbeteren van online veiligheid en digitale inclusie, is een hele uitdaging.” 

“Het idee kwam bij ons op toen collega en hoofd van het team Veerle Peeters vertelde dat haar dochter plots thuis kwam met een e-mailadres en dus bereikbaar was voor iedereen”, vult Louise Vancollenberghe aan. Zij is het ‘meesterbrein’ achter het materiaal en concept van Ella. “We hebben onderzoek gedaan en één van de vaststellingen was dat leerkrachten vaak ongemakkelijk werden bij het thema. De jongeren worden er ook bijna dagelijks mee geconfronteerd in het nieuws en op school. Daarom vonden wij het belangrijk om via een superheldin het bewustzijn te vergroten.” 

Kant-en-klaar werkmateriaal 

Ella de cyberheldin is een lesplan dat leerkrachten in de klas kunnen inzetten. Het volledige programma duurt ongeveer drie lesuur en de toolkit omvat een pakket met onder andere een video, werkdocument, correctiesleutel en uiteraard de strip zelf. “Het pakket is gebaseerd op onderwijsdoelen en leerlijn die Mediawijs heeft uitgewerkt”, gaat Vancollenberghe verder. “Leerkrachten kunnen via de site het werkmateriaal bestellen of downloaden en er vrijwel onmiddellijk mee aan de slag gaan.” 

Louise Vancollenberghe tijdens de voorstelling van Ella

Voor de leerlingen in de strip duiken, geeft de leerkracht een woordje uitleg. Ook achteraf is een naverwerking voorzien. “De bedoeling is dat leerlingen goed voorbereidt aan de strip beginnen, zodat ze beter de gevaren kunnen inschatten. Ella zorgt er voor dat de leerlingen zich bewust worden van de waarde van een goed paswoord, dat ze gevaren op tijd kunnen inschatten en dat ze daarop volgend de juiste handelingen stellen. Aan het einde van de les krijgen de leerlingen een opdacht waarbij ze in een poster weergeven wat voor hun een goed paswoord is.” 

Educatief spel 

Ella blijft niet gebonden aan de klasomgeving. Ouders kunnen een bordspel downloaden via de site van Ella. In dat bordspel heeft de leerlingen, die voordien de les kreeg op school, in principe een voordeel op de rest van het gezin. Het spel ‘Hackers op de hielen’ bestaat naast het spel zelf uit een verklarende woordenlijst. “Op die manier kan elke deelnemer, ook de ouders die niet zo vertrouwd zijn met de terminologie, deelnemen aan het spel”, aldus Vancollenberghe. 

Het spel bestaat uit zeven uitdagingen en opdrachten. “Wanneer de kinderen na de les het spel thuis herspelen, dan nemen ze de rest van het gezin mee. Door een testje aan het begin van het spel kunnen ze een betere startpositie verwerven. Daarna is het de bedoeling om zoveel mogelijk schilden te verzamelen. Uiteraard hebben die schilden te maken met de cyberveiligheid zoals een goed paswoord of de juiste houding wanneer ze gecontacteerd worden via sociale media.” 

Ondersteuning uit het veld 

Deloitte Belgium kreeg voor de ontwikkeling hulp van onder andere Vlajo en Childfocus. “Voor Vlajo was de samenwerking logisch want het is een heel actueel en belangrijk thema”, geeft directeur Peter Coenen aan. “Uit de digimeter blijkt dat één kind op drie verslaafd is aan de smartphone. Wellicht ligt dat cijfer nog hoger en dus moeten we ervoor zorgen dat die kinderen op een veilige manier op het internet kunnen. Ella geeft de antwoorden die ze nodig hebben.” 

Ook voor Child Focus was de medewerking een no-brainer. “Ella leert kinderen omgaan met een virtuele wereld, hoe ze profielen privé kunnen zetten, hoe ze weerbaarder worden, enzovoort”, zegt Ruth De Bruycker. “De (sexuele) integriteit van jongeren staat bij ons hoog op de agenda. We hebben gezorgd voor een deel expertise en linken gelegd met onder andere Mediawijs. Ella is voor jongeren zoals leren rijden met de fiets. Eerst zijn er steunwieltjes en zodra het vertrouwen er is, kunnen die hulpmiddelen één voor één weggenomen worden.” 

lees ook

VRT zet cyberveiligheid centraal in EDUbox

Ambassadeurs in school 

Deloitte houdt rekening met de zo al drukke agenda van leerkrachten. De strip en het werkmateriaal richten zich tot leerlingen van 9 tot 12 jaar. De leerkracht kan ervoor kiezen om alles zelf in handen te nemen, of om een ambassadeur onder de arm te nemen. “Een ambassadeur is een vrijwilliger die samen met de leerkracht Ella in de klas introduceert”, aldus Hilde Van de Velde. Een school kan zo een ambassadeur gratis inzetten.  

Sofie D’huysser is zo een ambassadeur en liet al klassen kennismaken met Ella. “We nemen de taak van de leerkracht niet over, maar werken samen. De leraar kent de klas en de klasdynamiek beter dan wie ook en is dan ook een ideale manager. Wij zijn de experten omdat we vertrouwd zijn met het materiaal en de manier van het overbrengen. Het is een absolute meerwaarde, ook voor de leerlingen zelf. Ik vond het bijvoorbeeld geweldig dat de kinderen spontaan vertellen over ervaringen van hun ouders, om maar één iets te noemen.” 

De strip, het lesplan, de video en het spel van Ella de cyberheldin zijn downloadbaar op de website. Leerkrachten en andere geïnteresseerde personen vinden er alle informatie en contactgegevens. Ella is verkrijgbaar in het Nederlands en Frans.