Congres Computationeel denken, STEM en AI in de klas (7 juni)

- David Van Waeyenberghe

Op woensdag 7 juni vindt in Gent een congres plaats over computationeel denken, STEM en artificiële intelligentie in de klas. De organisatie is in handen van de UGent, Dwengo vzw, CollectiveUp en iSTEM.

Jongeren voorbereiden op een leven in een steeds meer gedigitaliseerde wereld: dat is één van de taken van leerkrachten in het huidige onderwijs. Het congres op 7 juni helpt leerkrachten uit het secundair onderwijs, directies, lerarenopleiders, begeleiders op weg om met thema’s als computationeel denken, geïntegreerde STEM en AI in de klas aan de slag te gaan. “Computationeel denken verdient een plek in de nieuwe eindtermen en minimumdoelen”, klinkt het bij Dwengo.

Leerlijn AI op school

Dwengo vzw ontwikkelt didactisch materiaal waarmee leerkrachten en vrijwilligers aan de slag kunnen om jongeren wegwijs te maken in wetenschappen en technologie. Via didactische projecten rond onder andere AI, computationeel denken, robotica en wiskunde bereikte de in 2009 opgerichte vzw jaarlijks honderden leerkrachten en duizenden leerlingen. Ze hebben daarbij speciale aandacht voor kansengroepen en meisjes en bieden tegelijk het materiaal open source aan.

“We hebben een leerlijn AI op school voor het secundair onderwijs”, legt Natacha Gesquière van Dwengo vzw uit. “Door de link tussen AI en computationeel denken leek het ons opportuun om een volledige studiedag te wijden aan de drie thema’s. We krijgen voor de organisatie de steun van de onderzoeksgroep robotica en AI van UGent, CollectiveUp dat bezig is met een Europees project over AI in school en iSTEM.”

Keynotes en workshops

De studiedag is onderverdeeld in twee delen. In de voormiddag draait het rond computationeel denken en geïntegreerde STEM in de klas. “We werken zelf aan een project om de lerarenopleiding te versterken: Computationeel denken in de klas. Dat project is er gekomen omdat veel leerkrachten eigenlijk al aan computationeel denken doen in hun lessen, maar dat niet altijd beseffen. We willen hiermee drempelverlagend werken. Zeker omdat STEM en computationeel denken gemakkelijk met elkaar te verbinden zijn.”

lees ook

Schat met richtvragen in of inzetten van AI te verantwoorden is

Na de middag richten de deelnemers het vizier op artificiële intelligentie. Daarbij komen ook thema’s als AI in inclusief onderwijs en de uitdagingen van AI in de journalistiek en zelfs landbouw aan bod. Sprekers zoals Robbe Wulgaert, Thomas Demeester en Natacha Gesquière zelf bespreken uiteraard ook de maatschappelijke aspecten van artificiële intelligentie in de klas. Na een afsluitende keynote van Nele Van Beveren voorziet Dwengo een receptie en netwerkmoment.

Het volledige programma is hier terug te vinden. Inschrijven kan via de site of door een mail te sturen naar Dwengo vzw.