Safer Internet Day 2023: webinar 7 februari

- David Van Waeyenberghe

Het Kenniscentrum Digisprong organiseert naar aanleiding van de Safer Internet Day 2023 een webinar rond cyberveiligheid.

Dinsdag 7 februari is Safer Internet Day. Op die dag zetten meer dan 170 landen zich in om van het internet een betere en vooral veiligere plaats te maken. Het Kenniscentrum Digisprong zet die dag de veiligheid van de jongeren in het bijzonder in de kijker. Safer Internet Day begon in 2004 als een initiatief van EU SafeBorders en werd een jaar later overgenomen door het Insafe netwerk. Sindsdien groeide het initiatief razendsnel, tot in meer dan 180 landen en gebieden over heel de wereld.

Bewustwording van cyberproblemen

Van cyberbullying tot sociale netwerken en digitale identiteit: elk jaar wil Safer Internet Day mensen bewust maken van hangende problemen en actuele zorgen. De organisatie is in handen van Insafe, een Europees netwerk van Safer Internet Centers (SIC’s). Elk nationaal centrum voert campagnes rond bewustwording en educatie. Ze werken hiervoor samen met jongeren, om te zorgen voor een empirische, onderbouwde benadering.

Ook al is de organisatie in Europese handen, Safer Internet Day is al een tijd wereldwijd bekend. Het kloppend hart van Safer Internet Day ligt trouwens in Brussel. Van daaruit stuurt een coördinerend team 150 comités aan. Op 7 februari staan al de comités, samen goed voor een vertegenwoordiging van meer dan 170 landen en regio’s, stil bij de gevaren, uitdagingen en mogelijkheden rond een veilig internet.

lees ook

Cybersecurity: het belang van educatie

Webinar 7 februari – 19u30

In Vlaanderen neemt het Kenniscentrum Digisprong Safer Internet Day ter harte. Het kenniscentrum kiest voor een gratis webinar. “Het belang van cyberveiligheid neemt steeds toe”, aldus het Kenniscentrum Digisprong. “Scholen en andere onderwijsinstellingen blijven een geliefkoosd doelwit van cybercriminelen. Phishing, hacking, ransomware, DDoS-aanvallen,… Het zijn allemaal concrete bedreigingen voor de digitale veiligheid van iedereen op school.”

Het kenniscentrum wil iedereen zo goed mogelijk informeren over de mogelijke gevaren, risico’s, enzovoort als eerste stap in het cyberveiligheidsbeleid. Tijdens het webinar nemen drie experten ter zake het woord en helpen ze ICT-coördinatoren, leerkrachten en directeurs bij het creëren van een cyberbewustzijn. Dat bewustzijn moet helpen om beter om te gaan met de online gevaren van het internet. Mediawijs neemt de organisatie van het webinar op zich.

Inschrijven voor het (gratis) webinar kan via dit formulier.