‘Ik ben ook één van de weinige leerkrachten die uren heeft gekregen voor ICT’ – Philip Everaerts

- Cédric Van Loon

Philip Everaerts van GO! Middenschool in Ieper geeft deeltijds les en vult de rest van zijn uren in als ICT-coördinator. Onderwijs is een passie voor hem en hij staat altijd klaar om nog nascholingen te geven.

Leerkracht worden is altijd een bewuste keuze geweest van Philip Everaerts vanaf de start van zijn carrière. Hij werkt al achttien jaar als leerkracht binnen de GO! Middenschool in Ieper. Zijn rol als ICT-coördinator is organisch gegroeid door eigen interesse en de push richting digitalisering.

“Ik ben een combinatie van technisch en pedagogisch ICT-coördinator. Soms resulteert dat wel hectische periodes omdat ik ook nog lesgeef. De examens dat valt nog wel mee, maar op het einde van het schooljaar moet je wel beginnen nadenken over het volgende.”

Heel dynamische leerkrachtengroep

Philip heeft een fulltime functie. “Ik ben ook één van de weinige leerkrachten die uren heeft gekregen voor ICT. Als school zijn we samen beginnen te werken rond innovatieve scholen en innovatieve scholen met coderen. Dat was toen een initiatief van de Vlaamse gemeenschap, het ministerie van onderwijs.”

“We konden ideeën delen en samenwerken met andere scholen. Daarnaast hebben we nog meegedaan aan projecten als future classroom en living schools lab van de Europese gemeenschap. Op die manier hebben wij een beetje aan fondsenwerving gedaan.”

Twee collega’s helpen Philip en denken ook mee rond allerlei ICT-concepten. “We hebben ook heel veel dynamische leerkrachten die iets weten en kunnen. Ik spreek daarom altijd over ‘we’ want een school is een team.” Hij benadrukt dat je altijd moet luisteren naar je collega’s want als ICT-coördinator heb je niet altijd de juiste mening.

Je moet altijd luisteren naar je collega’s, want als ICT-coördinator heb je niet altijd de juiste mening.

Philip Everaerts van GO! Middenschool

“Door nascholingen te geven hebben we veel meer mensen op het locomotiefje of de eerste wagon gekregen. Dat zijn mensen die mij nu ook een beetje kunnen ontlasten in mijn ICT-taken.”

ICT-dienst binnen de GO! scholengroep

Binnen de scholengroep in Diksmuide, genaamd GO! Scholengroep Inspira, kan Philip rekenen op een ICT-dienst. Daar hebben ze vier ICT-coördinatoren en werkt sinds september vorig jaar een pedagogische ICT-coördinator. “Maar wij zijn al tien jaar bezig op vlak van ICT,” verduidelijkt hij snel.

“Wij gaven al jaren zelf nascholingen na onze uren om leerkrachten te stimuleren met ICT aan de slag te gaan en dat werd altijd maar drukker en drukker. De directeur heeft dan een aantal uren voor mij voorzien en nu is de groep beetje ingeburgerd en doen we het beheer van de toestellen op school.”

De overkoepelende ICT-dienst is volgens Philip een fijne groep om mee samen te werken. “Zij doen de computers op school en de netwerken, ik focus mij wat meer op het pedagogische luik van het lesgeven met de iPads en troubleshooting van alle toestellen.” Bij problemen kunnen ze hem onmiddellijk raadplegen. Zo moeten leerkrachten, leerlingen of medewerkers niet wachten en wordt het tijdverlies beperkt.

Gestart met iPads dankzij… zijn broer?

Philip vertelt ons dat het eerste toestel op school, een iPad, eerder toevallig zijn pad heeft gekruist via zijn broer. “Ineens lag er een cadeautje voor de deur. Oké… dat kunnen we wel eens testen in een onderwijscontext.” Na een korte introductie heeft hij aan de directie gevraagd om een aantal iPads te huren.

“Wij zijn daarna gestart met vakken als ‘Actief leren met ICT’ en creatief met Frans waar we leerlingen die schrik hebben om te spreken in een andere taal uit hun kot gaan lokken. We merkten dat leerlingen hierdoor liever een taal leren, liever naar de les komen en betere punten halen.” Een duidelijke win-winsituatie voor de school.

Sinds een jaar of acht zijn er een 70-tal iPad-toestellen beschikbaar op de school. Net voor de Digisprong onderzocht Philip met de leerkrachten en directie wat ze gingen doen met de nieuwe eindtermen. “Toen hebben we beslist om elke leerling een eigen toestel te geven.”

We zijn de Digisprong dus voor geweest, met alle gevolgen van dien.

Philip Everaerts van GO! Middenschool

“We zijn de Digisprong dus voor geweest, met alle gevolgen van dien”, zucht hij. Ouders hebben zelf een toestel moeten aankopen eind augustus 2020, terwijl ze nu een toestel krijgen dankzij de budgettering van de Digisprong. Daar moet de school nu een oplossing voor gaan zoeken zodanig dat iedereen tevreden blijft. Vandaag werken er een 250-tal leerlingen met een iPad.

Spijtige clash met de Digisprong

Elke leerling heeft vandaag een eigen iPad binnen de GO! Middenschool in Ieper. “We zijn daar nu het tweede jaar mee bezig en dat verloopt vrij goed. Als ICT-coördinator proberen we er te zijn voor de leerkrachten. Vernieuwing brengt namelijk onrust in je team. Je hebt mensen die voortrekkers zijn, maar ook mensen die aan het wagonnetje hangen. Die hebben we zeker ook nodig want dat zijn de meest kritische mensen die alert blijven.”

Met de budgetten die er nu zijn, gaan Philip en de leerkrachten nog eens rond de tafel moeten zitten met de directeur. Ze zitten nog met een aantal oudere iPad-toestellen die ze eventueel kunnen indienen om te refurbishen. “Zo kunnen we mogelijk korting krijgen of een upgrade bij een nieuwe aankoop. Dankzij die middelen en het beleidsplan kan je blijven werken met recente toestellen. In andere scholen werken ze misschien met oudere toestellen, waardoor je ook meer kans hebt op defecten”, volgens Philip.

Pluim voor de leerkracht

Hij deelt ook graag een pluim uit aan de leerkrachten voor het vele werk dat zij moesten verrichten tijdens de paniek rond het plotse afstandsleren tijdens de pandemie. “Zij hebben van thuis uit veel nascholingen gevolgd en heel veel lesmateriaal moeten aanpassen aan de toestellen. Je moet beseffen dat het onderwijs werd gezien als een luxejob vroeger. Vandaag is dat veel minder.” Philip verwijst ook naar dienstmededelingen waarvoor je naar school moest komen vroeger. “Nu worden er de hele dag en ’s avonds nog berichtjes gestuurd, wat veel energie vraagt.”

Tot net voor de krokusvakantie dit jaar zijn leerkrachten online blijven lesgeven vanop school. Als een leerling afwezig was, dan heeft hij de mogelijkheid om een les online te volgen. “We werken vandaag deels met smartboards en whiteboards met beamer. Dan moet je gaan kijken hoe je een les best hybride geeft.”

Je moet beseffen dat het onderwijs werd gezien als een luxejob vroeger. Vandaag is dat veel minder.

Philip Everaerts van GO! Middenschool

Denk bijvoorbeeld aan het schrijven met een pen op een iPad terwijl leerlingen dit op hun eigen iPad kunnen zien. Dan is het handig als iedereen een toestel heeft, het zorgt voor rust bij leerkrachten volgens Philip. “BYOD (Bring Your Own Device) is bij ons eerder moeilijk want we willen leerkrachten niet met verschillende toestellen helpen. Ze hebben allemaal een aantal basisopleidingen gedaan rond Apple. We verwachten dat de leerkrachten zelfredzaam zijn en dat zij de leerlingen kunnen verder helpen.”

Weinig klachten vandaag

Wat betreft tijd en budget wil Philip niet klagen. “Extra geld mag altijd wel”, zegt hij met een glimlach. “Technologie kost verschrikkelijk veel geld. Al heb ik op dit moment niet echt noden, ook niet qua tijd. Alles loopt vrij goed. Natuurlijk stopt een dag niet om 16u. Als een leerling ’s avonds een probleem meldt, proberen we die zo snel mogelijk verder te helpen met raad en tips.”

Technologie kost verschrikkelijk veel geld. Al heb ik op dit moment niet echt noden, ook niet qua tijd. Alles loopt vrij goed.

Philip Everaerts van GO! Middenschool

Dat vraagt volgens hem vaak zelfstudie die veel tijd inneemt, want je moet ook nog aan je eigen welzijn denken. “Daarom ga ik ook tijdig wandelen of volg ik een interessante nascholing. Het kan ook ontspannend zijn om andere scholen een bezoek te brengen om te zien hoe zij het aanpakken.

Blij met de Digisprong

Philip is heel blij dat de Digisprong er is omdat het de nadruk legt op digitale innovaties. Voor zijn eigen werk is hij wel kritisch: “Misschien moeten we nog meer inzetten op ons ICT-team? Vroeger waren er wel vergaderingen met een ICT-werkgroep. We hebben dat in het begin van het schooljaar ook nog eens gedaan, maar we moeten dringend terug zo’n vergadering beleggen. We zouden wat meer planmatiger moeten gaan werken en meer vergaderstructuren opzetten.”

“Ik maak een Doodle voor alle leerkrachten en iedereen die wenst kan deelnemen, zodanig dat we verschillende stemmen horen. Dat hoeft niet beperkt te zijn tot het ICT-team en de directeur. Zo kunnen we problemen aanpakken en zoeken naar de juiste oplossingen.”


Dit is een interview binnen de ‘ICT-coördinator aan het woord’-reeks. Met deze rubriek willen wij ICT-coördinatoren hun verhaal laten doen. Op die manier kunnen ze van elkaar leren en eens gluren bij de buren. Wil jij graag zelf deelnemen of ken je iemand in je omgeving? Contacteer ons via info@schoolit.be voor een eerste kennismaking.