‘We kopen pas nieuwe iPads wanneer de vraag groter is dan het aanbod’ – Kristof de Ridder

- Cédric Van Loon

Als directeur van de Vrije Basisschool Scheldewindeke heeft Kristof De Ridder altijd nauw met de ICT-werkgroep samengewerkt om de gaten rond de beperkte beschikbaarheid van de ICT-coördinator goed in te vullen.

Kristof de Ridder is ondertussen ruim 9 jaar directeur van de Vrije Basisschool Scheldewindeke. Hij heeft hoofdzakelijk voor de klas gestaan, waarvan de laatste 5 jaar in het vijfde leerjaar. Zijn hart ligt daar nog altijd, in die derde graad. “In een 5de leerjaar hangen kinderen nog volledig aan je lippen en kan je met hen allerlei activiteiten doen waar ze zich in het 6de soms al ‘te groot’ voor voelen. Ook de combinatie met ICT in de klas heeft mij altijd al extra getriggerd. Dat geeft ontzettend veel voldoening.”

Een ICT-werkgroep samenstellen

Van zodra Kristof met de ICT-werkgroep aan de slag gaat, vertrekt hij altijd met een visie vanuit de klas. Pas dan kijkt hij wat er nodig is, wat de collega’s nodig hebben en hoe hij daar tegemoet aan kan komen op de meest optimale manier. Dat kan door handleidingen en stappenplannen uit te werken bijvoorbeeld.

“Als nieuwe directeur (in 2013) was het heel moeilijk om je eigen beleid te schrijven. Je hebt een schoolbestuur en leerkrachten die je niet goed kennen en je aftasten. Ik herinner mij nog mijn eerste drie jaren waarbij we de Digisprong avant-la-lettre meegemaakt hebben”, zegt hij.

“We werden beïnvloed door allerlei zaken, geschiedenis, leerkrachten, schoolbestuur, ouders en ouderraad. Die context, verschillende snelheden en reeds bestaande werking stuur je niet in 1-2-3 bij. Als kersverse directeur moest je aanvankelijk alles op jou laten afkomen en pas daarna kan je gaan kijken waar je naartoe wil. Drie jaar later zijn we zelf op zoek gegaan vanuit een gedragen en versterkte visie.”

Geen Windows-laptops, wel iPads

In de schoolvisie van basisschool Scheldewindeke staat dat alle leerlingen gelijke toegang moeten krijgen tot leermogelijkheden, ongeacht hun bekwaamheid, beperkingen of context. “Daarom werd er gekozen voor toestellen die toegankelijk zijn van kleuter tot het zesde leerjaar en altijd kunnen ingezet worden. “Negen jaar geleden had je maar een beperkte keuze: iPads die heel duur waren of Windows-laptops die al hybride waren maar ook heel veel geld kostten.”

Alle leerlingen moeten gelijke toegang krijgen tot leermogelijkheden, ongeacht hun bekwaamheid, beperkingen of context.

Kristof de Ridder, directeur van Vrije Basisschool Scheldewindeke

De hele schoolwerking waaronder de computerklas draaiden toen reeds op Windows waardoor de logische keuze was om in te zetten op hybride toestellen die zowel als laptop en als touchscreen konden ingezet worden. iPads waren op dat ogenblik financieel even duur, maar het was veel moeilijker om toestemming te krijgen om deze tablets aan te kopen. Onze context was er toen nog niet klaar voor om toch door te duwen naar iPads. Die Windows-toestellen hielden het echter amper een jaar uit en lieten ons in dat jaar tegen allerlei obstakels aanbotsen.

“Om de haverklap BIOS-updates, slechte connectoren die het laden voortdurend onderbraken, blauwe schermen, vastlopende touchscreens, wificonnectie verliezen, geen Mobile Device Management en ga zo maar door. Vooral dus amper of geen service op de toestellen vanuit de fabrikant. Ook al deed onze ICT-coördinator overuren, die toestellen brachten frustratie na frustratie. In een klas moet je met volle overtuiging en zekerheid kunnen terugvallen op je materiaal. Dat moet altijd en overal ‘gewoon’ werken. Dan pas groeit ook het educatieve en creatieve proces.”

Drie jaar later gingen we opnieuw op zoek, ditmaal vanuit de werkgroep ICT en herbegonnen we onze intussen versterkte visie. iPads rolden daaruit voort en daar zijn we vandaag nog altijd laaiend enthousiast over.

Duidelijk communiceren

“We hebben met de ICT-werkgroep scholen bezocht en naar resellers geluisterd”, zegt Kristof. Ze begonnen eerst hun studieronde bij scholen waar ze al met toestellen aan de slag waren. De ICT-werkgroep vertegenwoordigde de verscheidenheid van het schoolteam. Die bestond uit Kristof, de ICT-coördinator en enkele leerkrachten uit zowel de kleuterschool als uit de lagere school: een zestal personen in totaal. Van die oorspronkelijke werkgroep zijn er nu nog steeds vier mensen aan de slag binnen de werkgroep. De ICT-coördinator heeft andere oorden opgezocht.

“Ons beleid veranderde van ‘we geloven de vertegenwoordiger op zijn woord’ naar ‘we geloven het pas als we de toestellen ook hebben kunnen uittesten en als ze voldoen aan onze noden en werking’. Zo hebben we bijvoorbeeld ook onze touchscreenborden uitgetest. Hiertoe hadden we vele leveranciers aangesproken. Als ze ons de borden gedurende een maand lieten uittesten, mochten ze ook een prijs opmaken.”

Een veranderingsproces vraagt tijd, maar als je het tijd geeft dan groeit het ook. Zolang je communicatie duidelijk is!

Kristof de Ridder, directeur van Vrije Basisschool Scheldewindeke

“Uiteindelijk kregen we 5 verschillende borden in test. Zo hebben we elk bord een maand gebruikt in een rotatiesysteem. Op de school hadden we al digitale borden met laserbeamers, waarmee we ruim voldoende ervaring hadden opgedaan en ook konden vergelijken vertrekkende van wat we al deden. Daarna hebben we de pro’s en contra’s opgesomd en onze keuze gemaakt binnen de werkgroep. Ondertussen zijn die digiborden al meer dan twee jaar in gebruik en ook hiervan zijn we nog steeds enorm tevreden.”

“Door op die manier te werk te gaan heeft de ICT-werkgroep een gedragen visie gecreëerd. Leerkrachten weten hoe ze er mee moeten werken. Ze weten wat er beloofd is en wat er verwacht mag worden. Zo komt het materiaal en de visie niet top-down binnen en ervaren leerkrachten het helemaal niet als een heftig veranderingsproces dat voor sommigen aanvoelt als een aanval op hun ‘gewoonlijke’ werking”, verduidelijkt Kristof. “Een veranderingsproces vraagt tijd, maar als je het tijd geeft dan groeit het ook. Zolang je communicatie duidelijk is!”

Te weinig tijd

Kristof heeft het tijdens het begin van de coronapandemie een jaar zonder ICT-coördinator moeten doen. Toen heeft hij alles zelf opgevolgd rond Jamf en iPads. “De ICT-coördinator was ook niet veel aanwezig op onze school, dus je kan als school niet volledig rekenen op die persoon. Onze ICT-coördinator nu is er één volle dag, van 7u30 tot 17u00, maar er is meer werk dan iemand op één lesdag kan rondkrijgen.” Daarom heeft Kristof ervoor gekozen om opleidingen te volgen met de werkgroep om minder afhankelijk te worden van de ICT-coördinator.

Verschillende profielen zijn verdeeld onder de mensen binnen de ICT-werkgroep, zodat niet één iemand alles beheert.

Steeds meer iPads

Ongeveer zes jaar geleden is de basisschool gestart met twaalf toestellen voor de mensen die erin geïnteresseerd waren. In het beleidsplan probeert Kristof om vijf tot tien jaar vooruit te kijken, rekening houdend met een dalend en stijgend aantal leerlingen. “Hierdoor zorgen we altijd voor een beetje financiële overschot en kunnen we ingaan op noden en interesses. Mensen die gemotiveerd zijn om iets uit te testen, daar mag je eigenlijk geen ‘nee’ tegen zeggen. Als iets een meerwaarde kan zijn voor meerdere personen, is het altijd een goed idee.”

Ondertussen heeft de school 65 iPad-toestellen. Tegen het begin van volgend schooljaar komen er opnieuw 20 bij. Met de oorspronkelijke 12 toestellen zijn ze gestart vanuit de werkgroep. Initieel namen ze met de werkgroep de iPads vaak mee naar personeelsvergaderingen waar ze onder andere Quizlet en Kahoot uitlegden omdat dit tools zijn die veelvuldig en rijk kunnen ingezet worden.

Vandaag heeft de school 65 iPad-toestellen. Tegen het begin van volgend schooljaar komen er opnieuw 20 bij.

Kristof de Ridder, directeur van Vrije Basisschool Scheldewindeke

“In de kleuterklas hebben we bijvoorbeeld ook TinyTap. Je moet een account hebben waardoor leerkrachten lesmateriaal kunnen maken en verzamelen. Met het abonnement kan je ook het materiaal van anderen inzetten en aanpassen aan de eigen noden.” Collega’s zetten toen elkaar aan om er de meerwaarde uit te halen en dan begon de bal pas echt snel te rollen.

Gedeelde toestellen

De school kocht enkel nieuwe toestellen aan wanneer er vraag naar was. “Het gebruik van de iPads is stelselmatig gestegen. Wij werken met shared iPads zonder persoonlijke Apple ID’s. Dat geldt ook in het vijfde en zesde leerjaar. Op onze school zetten we namelijk vaak in op coöperatieve leerstrategieën en dan heeft het geen nut om een eigen iPad te hebben”, zegt Kristof. Onze verwerkingen en materialen slaan we op in de cloud.

Hij vindt trouwens niet dat iPads duurder zijn dan andere toestellen. “Onze eerste generatie iPads werken nog steeds vlekkeloos mee, het enige nadeel is dat ze maar 32GB interne opslag hebben. Vorige zomer hebben we hun profielen aangepast zodat de oudere modellen gebruikt kunnen worden in de kleuterschool. Daar is de content die verzameld wordt veel kleiner.”

Kristof is ook blij dat er geen iPads stuk gaan. Vroeger kochten ze stevige cases, nu hebben ze veel slankere hoezen die ook de schokken opvangen maar die goedkoper zijn en geen 80 euro meer kosten.

Pedagogisch of technisch

“De werkgroep bij ons is hoofdzakelijk pedagogisch, voor het technische werken wij samen met partners. Meester Corneel is onze ICT-coördinator en heeft vier scholen onder zijn hoede.” Op dinsdag komt hij een volledige dag naar onze school. Die dag is hij zowel pedagogisch als technisch beschikbaar. “Bij ons doet de ICT-coördinator ook eerst altijd een ronde in alle klassen om aanspreekbaar te zijn. Zo kan hij meteen ingrijpen als er dringende zaken worden opgemerkt of gemeld. Daarnaast werkt hij ook vraaggestuurd mee ter ondersteuning en vanuit zijn expertise neemt hij zo leerkrachten mee.”

Binnen de scholengemeenschap hebben we eveneens iemand die overkoepelend technisch werkt en ons in raad en daad bijstaat waar nodig. “Daar bovenop hebben we ook op niveau van de schoolgemeenschap een ICT-werkgroep. Deze zorgt voor een vlotte bereikbaarheid en een platform waar al onze leerkrachten terecht kunnen met vragen.”

Nieuwe wifi-installatie

De wifi-installatie van basisschool Scheldewindeke is volledig vernieuwd. Vroeger waren dat Apple Airports, kleine witte bakjes die je in serie naast elkaar kon zetten. Die toestellen waren volgens Kristof eenvoudig in onderhoud, ook al waren ze oud. Apple is al enige tijd met Airport wifi-punten gestopt en omdat het aantal iPads significant groeide, hebben we met de school de stap naar Ruckus gezet via Lab9. De iPads werden eveneens aangekocht bij Lab9.

In alle lokalen, zelfs op de speelplaats, hebben we nu draadloze internettoegang.

Kristof de Ridder, directeur van Vrije Basisschool Scheldewindeke

“In alle lokalen, zelfs op de speelplaats, hebben we nu draadloze internettoegang. Dat hebben we gedaan met bijzonder weinig access points waardoor de prijs best goed meeviel. We hebben ook een hotline om te bellen bij problemen met het netwerk, al hebben we daar amper beroep moeten op doen.”

ICT-beleidsplan opstellen

Bij elke personeelsvergadering maken we tijd om onze werkgroepen aan het woord te laten. Zo worden er ook regelmatig heel wat punten besproken vanuit de ICT-werkgroep omdat die bijvoorbeeld een nascholing hebben gevolgd, …. “Zo hebben we Bookwidgets geïntroduceerd binnen het team. Gelijktijdig zijn de kleuterjuffen aan de slag gegaan met een Apple Professional Learning Specialist om te kunnen werken met o.a. Keynote en de rijkheid van andere tools die op de iPads aanwezig zijn.”

Leerkrachten kunnen ook zelf persoonlijke nascholingen volgen “Als je weet dat we ongeveer 800 euro krijgen vanuit de overheid voor nascholingen, dan kan ik zeggen dat we dat budget gemakkelijk met vier of vijf vermenigvuldigen.”

Het ICT-beleidsplan wordt opgesteld door Kristof, de ICT-coördinator en de ICT-werkgroep. Dat is volgens hem een werkdocument dat ieder jaar mee evolueert en vervolgens ook tijdens de personeelsvergadering naar de collega’s wordt gebracht.

Eigen toestellen voor leerkrachten

Bij de implementatie van de iPads 6 jaar geleden heeft de school die eerst meegegeven met de leerkrachten, vooraleer ze geïmplementeerd werden in de klassen.

Met Digisprong kwam er nog een versnelling. Momenteel loopt de aanvraag welke toestellen de school aan de leerkrachten zal aanbieden. “We hebben er nooit voor gekozen leerkrachten eigen toestellen te geven omdat er een vast toestel aanwezig was in de klas. Dat is bij ons nu het volgende werkpunt. Zo zijn er drie mogelijkheden: een iPad, een Windows-laptop of een Apple MacBook Air. De keuze voor deze 3 opties is logisch aangezien we met de beide platformen blijven werken.

Leerkrachten kunnen kiezen uit een iPad, Windows-laptop of Apple MacBook Air.

Kristof de Ridder, directeur van Vrije Basisschool Scheldewindeke

Office 365 en iPads werken naadloos samen en versterken onze balans, inzetbaarheid en flexibiliteit. Ook nu werden de 3 opties voorbereid vanuit de werkgroep, verantwoord op het LOC en op het schoolbestuur, waar we alleen maar eensgezinde meningen ontvingen. Communicatie, structuur en duidelijkheid is overal belangrijk en zorgt voor een gedragen beleid.”

Digisprong was welkom

De Digisprong kwam voor Kristof op een ideaal moment omdat de school bezig was met een deel van de nieuwbouw. “Wij hebben dan de wifi-infrastructuur opgenomen in onze nieuwbouw, maar ook in het oude gedeelte. We hebben ook meteen extra iPads aangekocht voor meer slagkracht. Nu bestellen we er opnieuw extra. We zien namelijk in het derde en vierde leerjaar dat de vraag steeds groter wordt.”

Het online reservatiesysteem voor iPads toont leerkrachten hoeveel er nog beschikbaar zijn om een les in te plannen. “De iPads zijn bijzonder vaak allemaal gereserveerd, de vraag wordt dus groter dan het aanbod waardoor er nu nieuwe bijkomen.”

Het financiële beleidsplan is ook heel belangrijk. De school rekent erop dat toestellen maximaal vijf jaar meegaan en in het vierde jaar staat de werkgroep klaar om ze te vervangen. “Elk jaar moet je je budget op voorhand inplannen”, zegt Kristof.

Vraag aan de Vlaamse overheid

Op de vraag of ze nog een boodschap hebben voor de Vlaamse overheid, is hij duidelijk. “We zouden heel graag willen dat de werkpakketten verlagen zodat er meer tijd vrijkomt voor de kernopdracht. De werkgroepen vinden bijvoorbeeld altijd plaats na school en zelfs tijdens de middagpauze. Als ze het basisonderwijs willen herwaarderen, moeten ze onderwijzers de tijd geven om hun interesses en sterktes uit te bouwen binnen hun werktijd.”

Als ze het basisonderwijs willen herwaarderen, moeten ze onderwijzers de tijd geven om hun interesses en sterktes uit te bouwen binnen hun werktijd.

Kristof de Ridder, directeur van Vrije Basisschool Scheldewindeke

“We hebben meer mensen op de vloer nodig. Er is een mooie stap gezet dankzij de middelen van de Digisprong, maar jammer genoeg is dat budget dat niet in de toekomst opnieuw ter beschikking wordt gesteld vanuit de overheid. Dit budget zou reccurent moeten zijn.”


Dit is een interview binnen de ‘ICT-coördinator aan het woord’-reeks. Met deze rubriek willen wij ICT-coördinatoren hun verhaal laten doen. Op die manier kunnen ze van elkaar leren en eens gluren bij de buren. Wil jij graag zelf deelnemen of ken je iemand in je omgeving? Contacteer ons via info@schoolit.be voor een eerste kennismaking.