‘Toen de scholen op maandag moesten sluiten bij de eerste lockdown, gaf iedereen al direct digitaal les ’ – Caroline De Backer    

- Cédric Van Loon

Caroline De Backer van basisschool HEHAschool in Dendermonde deelt vandaag haar verhaal. Ze werd 20 jaar geleden al ICT-coördinator avant-la-lettre en zit graag in de spits van de technologie.

Caroline De Backer is van opleiding leerkracht zoals velen in de lagere school. “Van in het begin was er de noodzaak om printers te installeren. Er was ook internet, maar enkel voor de directeur en het secretariaat.” Sinds 2002 kreeg ze een namiddag vrij voor ICT-taken en stond er op dat ogenblik iemand anders in de klas. Na haar eerste jaar werd al snel duidelijk dat een namiddag niet volstond.

“Het jaar daarna ben ik dan gestopt als klasleerkracht en dan ben ik aan de slag gegaan als zorgleerkracht om het gemakkelijk te combineren met ICT-taken. 20 jaar geleden ben ik dus echt als ICT-coördinator aan de slag gegaan”, lacht ze.

Heel vroeg aan de slag met computers

Als ICT-coördinator zorgde Caroline er eerst voor dat alle klassen van de HEHAschool in Dendermonde voorzien waren van internet en vaste computers. “We hadden ook een computerklas met 30 Windows-desktops die in eerste instantie nog geen internet hadden. Dat is er uiteindelijk wel snel gekomen, ik heb nog zelf alle ethernetkabels gelegd.” Je voelt tijdens het interview dat ze hierover met een passie spreekt.

“Wij hebben altijd geïnvesteerd in computerles, ondanks dat we meer moesten integreren. Toch merkten we dat dit een stuk angst bij de leerkrachten wegneemt. Die les is tweewekelijks bij ons, eerst de even klassen en dan de oneven klassen.”

Wij hebben altijd geïnvesteerd in computerles, ondanks dat we meer moesten integreren.

Caroline De Backer, ICT-coördinator bij HEHAschool

Ze was blij met de talrijke desktops voor de computerles, maar helaas waren de toestellen vaak defect. Als er daar 20 van werkten, was het al veel”, zegt ze al zuchtend. “De rest van mijn ICT-uren besteedde ik aan herstellen en repareren.” Ze bleef worstelen met Windows als wispelturig besturingssysteem en besloot daarom Chromebooks een kans te geven.

Van Windows-pc’s naar Chromebooks

In 2015 heeft ze daarrond heel wat opzoekwerk gedaan. Na een vraag bij de directie om 15.000 euro budget vrij te maken voor 30 Chromebooks en een oplaadkar volgde de start in september 2015. “Dat is eigenlijk goed meegevallen. Als kennismaking heb ik voor de leerkrachten nascholing voorzien met een externe lesgever. De school is daarna direct volledig in het Google-ecosysteem gestapt.    

De 30 Chromebooks werden vrij veel uitgeleend via een Google-agendasysteem. Doordat er heel vaak kleine aantallen werden uitgeleend voor hoekenwerk, konden andere klassen niet meer met de hele groep leerlingen aan de slag. In 2017 heeft de school 50 toestellen bijgekocht. “Elke graad had er nu vijf voor hoekenwerk en de oorspronkelijke 30 waren nog enkel klassikaal uit te lenen. De overige 35 nieuwe toestellen waren voor de leerkrachten. Elke leerkracht heeft dus een Chromebook voor persoonlijk gebruik, maar ook voor in de klas.” 

“Daarna hebben we er nog vijftien bijgekregen via Wiskanjers van Plantyn. Twee jaar geleden hebben we ook vijftien Chrome OS-tablets aangekocht, specifiek voor foto- en video-opdrachten.” Sinds dit schooljaar zijn er 100 Chromebooks voor het vijfde en zesde leerjaar bijgekomen via de Digisprong. Intussen kregen ook de leerkrachten nieuwe chromebooks.  We kozen hiervoor voor de iets grotere 14”-toestellen. De Chromebooks die de leerkrachten reeds hadden zijn nog perfect bruikbaar en gaan terug naar de leerlingen. “Vandaag hebben we ongeveer 280 toestellen in gebruik binnen de basisschool, ruwweg één toestel per twee leerlingen.

Bij de oudste kleuterklassen staan er nog digiborden. De eerste en derde graad maken gebruik van Prowise-borden. Enkel de tweede graad heeft nog i3Board-oplossingen met een projector, maar ook daar staan nieuwe aankopen op til.

Sterke focus op ICT

De grote mentaliteitsverandering bij de leerkrachten is gekomen op het moment dat ze zelf een toestel kregen. “Ze moesten ermee aan de slag”, grinnikt ze. “Wanneer leerkrachten het systeem goed kennen, kunnen ze kinderen beter helpen. ’s Middags is er ook regelmatig een mini-bijscholing over nieuwtjes of nieuwe programma’s.”

Ik krijg ook meer uren dan dat er ICT-uren zijn vanuit het lestijdenpakket.

Caroline De Backer, ICT-coördinator bij HEHAschool

Er wordt heel sterk ingezet op ICT benadrukt Caroline. “Ik krijg ook meer uren dan dat er ICT-uren zijn vanuit het lestijdenpakket. Sommige scholen zetten meer in op zorg. Wij doen dat ook, maar we focussen ook op ICT.” Ze heeft altijd fulltime gewerkt, maar tussen 2018 en 2021 bood ze acht uren in de week ondersteuning in andere scholen binnen de scholengroep.

“Onze directeur is coördinerend directeur geworden van de scholengroep. Wij hebben zeventien lagere scholen verdeeld over twee regio’s. In onze regio, Scholengroep Schelde- en Denderland, zitten acht lagere scholen. De directie heeft me drie jaar geleden gevraagd om telkens om de beurt die scholen af te gaan om ze te begeleiden op ICT-vlak. In een beurtensysteem ga ik in elke school langs, twee voormiddagen in de week, zes à zeven keer per jaar bij elke school.

Sinds deze zomer werkt Caroline ook één dag per week voor Fourcast for education als pedagogisch nascholer. Haar focus daar is i-Learn, een project gesteund door de Vlaamse overheid dat focust op digitaal gepersonaliseerd leren in het Vlaamse onderwijs.

Twee verschillende ICT-coördinatoren

Dankzij de implementatie van die Chromebooks heeft ze meer tijd gekregen om in te zetten op het pedagogische en het programmeren. “Kleine technische dingen los ik op, voor grotere dingen contacteer ik een collega binnen de scholengroep.”

“We zijn met twee. Ikzelf ben de enige ICT-coördinator op onze school. De zeven andere scholen hebben allemaal samen één ICT-coördinator. Ik ben meer pedagogisch, mijn collega meer technisch.”

Klaar voor het coronavirus

De uren die Caroline krijgt van de directeur om aan ICT te besteden zijn een luxe. Al bleek het bij de eerste uitbraak van het coronavirus geen overbodige luxe te zijn.

Toen het coronavirus plots toesloeg met een eerste lockdown tot gevolg, had de basisschool weinig zorgen. “Ik had een voorgevoel dat een lockdown zou plaatsvinden. Scholen sloten vanaf maandag 15 maart en dat werd pasbekendgemaakt op donderdag 12 maart. De dinsdag daarvoor was ik bij de directeur langs geweest om ons voor te bereiden op de sluiting van de scholen.” Daarna werd onmiddellijk een planning opgemaakt.

Op maandag zijn wij gewoon in afstandsonderwijs gestart. Iedereen wist exact hoe we aan de slag zouden gaan.

Caroline De Backer, ICT-coördinator bij HEHAschool

“Op donderdag werden in de namiddag alle leerkrachten ingelicht dat iedereen zijn of haar computer naar huis moest meenemen. Daags erna was er immers een lokale verlofdag gepland. Op maandag zijn wij gewoon in afstandsonderwijs gestart. Iedereen wist exact hoe we aan de slag zouden gaan, zowel leerkrachten, ouders als leerlingen.” Caroline wijst ons erop dat de basisschool een enorm voordeel had doordat iedereen al kon werken met laptops, Google Classroom en andere tools.

ICT-beleidsplan

Elk jaar wordt het ICT-beleidsplan op school geüpdatet naargelang de situatie. Daarin staat een overzicht van wat de school nodig heeft en waar het naartoe wil. “We willen ook persoonlijke toestellen voor het vierde leerjaar voorzien. Daarvoor moeten we natuurlijk afwachten wat er nog uit de Digisprong komt de komende jaren.”

Ze wijst ook graag naar de leerlijn programmeren. “In de kleuterklas werken we specifiek rond programmeren, net als in het eerste leerjaar. Dit doen we aan de hand van een doorschuifsysteem: een leerkracht rouleert tussen de klassen. Daarnaast zetten we nog in op 3D-printen en werken met micro:bits, om maar wat zaken op te noemen”

Opmerkingen rond de Digisprong

Wanneer we naar feedback vragen rond de Digisprong, moet haar iets van het hart. “Ik vind het bizar dat er nu nog steeds scholen zijn die niet weten of ze met Google of Microsoft gaan werken. Op dit moment komt die vraag nog altijd boven in de Facebookgroep van ICT-coördinatoren. We zijn nu anderhalf jaar verder sinds de start van de Digisprong. Onze school is meteen gestart met het bekijken van mogelijkheden.”

In het geval van Caroline was de keuze voor Chromebooks al gemaakt. “We moesten alleen nog kiezen welke. Daarna hebben we met Signpost gewerkt via een raamovereenkomst. Dat gebeurde vanuit de Scholengroep, anders hadden we misschien een andere keuze gemaakt.  De toestellen van de leerkrachten komen van Fourcast for Education omwille van hun groter aanbod 14”-toestellen.”

Ik ben benieuwd wat er na de Digisprong komt, want die toestellen zullen ooit vervanging nodig hebben

Caroline De Backer, ICT-coördinator bij HEHAschool

Ze is vooral benieuwd wat er na de Digisprong komt, want die toestellen zullen ooit vervanging nodig hebben. “Onze eerste toestellen van 2015 worden nog gebruikt in de jongste klassen en tijdens de avondstudie. Daar zit nog geen aanraakscherm op, maar dat is voor de meeste toepassingen ook niet nodig.. Kinderen krijgen ook allemaal digitaal huiswerk, minstens twee keer in de week en het vijfde en zesde leerjaar alle dagen.”

Ze heeft schrik dat er geen opvolging van budgetten komt. “Dan hebben we binnen tien jaar opnieuw hetzelfde probleem en gaan veel scholen met verouderd materiaal blijven zitten.”


Dit is een interview binnen de ‘ICT-coördinator aan het woord’-reeks. Met deze rubriek willen wij ICT-coördinatoren hun verhaal laten doen. Op die manier kunnen ze van elkaar leren en eens gluren bij de buren. Wil jij graag zelf deelnemen of ken je iemand in je omgeving? Contacteer ons via info@schoolit.be voor een eerste kennismaking.