Workbench: een STEAM-platform in ontwikkeling

- Jeroen Langendam

Workbench is een online probleemgestuurd onderwijs-platform dat leerkrachten helpt om interessante en boeiende lessen volgens de STEAM-filosofie te gebruiken. Hoewel het platform veelbelovend is, heeft het een aantal minpunten die het minder geschikt maken voor het Belgisch onderwijs.

Onderwijs volgens de STEAM methode brengt een aantal belangrijke 21st Century skills bij elkaar. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) maakt het onderwijs eigentijdser en aantrekkelijker voor de leerling. Doordat STEAM-opdrachten integraal worden vormgegeven zijn de oefeningen betekenisvoller, wat leidt tot een beter onderwijsresultaat. Experimenteren wordt aangemoedigd, fouten maken is onderdeel van het leerproces en samenwerking ontstaat als vanzelf.

STEAM is een fundamenteel andere benadering van het onderwijs dan het traditionele onderwijs dat is georganiseerd in vakken. Workbench, een online platform voor probleemgestuurd onderwijs (PGO), faciliteert het leren via de STEAM-filosofie.

Veelbelovend platform

Leerkrachten kunnen Workbench gebruiken om uitdagende opdrachten te zoeken en te gebruiken. De lessen zijn direct in de klas toepasbaar. Met een klein beetje creativiteit is een opdracht te integreren in de bestaande lesopzet. Hierdoor bespaart Workbench leerkrachten veel tijd en moeite bespaart bij de voorbereiding. Het platform maakt gebruikt van veel bestaande systemen, zoals LittleBits en Sphero.

Een pluspunt van Workbench is dat het kan worden geintegreerd met Google Classroom en met de belangrijkste Learning Management Systemen (LMS).

WorkBench laat punten liggen

De kracht van Workbench is dat het goed samengaat met een groot aantal andere methodes. Hierin zit echter ook een van de zwakke punten van dit platform, want zonder de benodigde hardware van onderwijs-partners is een groot deel van de lessen onbruikbaar. Beginnen met Workbench vergt daardoor een forse investering. Helaas krijg je voor die investering weliswaar mooie lessen, maar weinig mogelijkheden om via het platform met leerlingen in gesprek te gaan of hen feedback te geven. Wil je op afstand feedback geven, dan zal een tweede systeem noodzakelijk zijn.

Een ander nadeel is dat het volledig Engelstalig is. Door het technische karakter van de opdrachten is een goede beheersing van deze taal noodzakelijk. Hierdoor is Workbench ongeschikt voor het primair onderwijs en de lagere jaargangen van het secundair onderwijs, terwijl dit juist de doelgroep is waarvoor de meest aansprekende lessen beschikbaar zijn.

Veel potentie, maar nog niet optimaal

Workbench heeft veel in zich om uit te groeien tot een belangrijk PGO-platform, maar heeft een aantal minpunten die het ongeschikt maken voor het onderwijs in België. Workbench richt zich voornamelijk op de Amerikaanse markt, maar aangezien het vorig jaar is overgenomen door Google is het te verwachten dat Workbench op den duur zal worden geïntegreerd met meer Google-producten en  ook in het Nederlands gebruikt kan worden.