Uitgeverij Acco koppelt leertool Sofia met leerplatformen van onderwijsinstellingen

- David Van Waeyenberghe

Acco, Vlaamse uitgeverij, drukkerij en boekhandel voor en door studenten, koppelt haar leertool Sofia met de online leerplatformen van AP Hogeschool, Universiteit Antwerpen en de Associatie KU Leuven. Binnenkort zullen de studenten van de drie onderwijsinstellingen voor het digitale studiemateriaal van Acco terecht kunnen in het LMS van de hogeschool of universiteit.

Interoperabiliteit en gebruiksgemak zijn twee van de grote drijfveren voor Acco om de koppeling met de leerplatformen van onderwijsinstellingen te maken. Tot nu moesten studenten zich op verschillende platformen inloggen om aan (digitaal) studiemateriaal te geraken. Door de integratie van leertool Sofia vinden studenten eenvoudiger al hun online studiemateriaal op één plek terug en docenten kunnen beter op maat van hun studenten werken en hun resultaten opvolgen.

Pionier in Vlaanderen

Acco is de enige Vlaamse uitgeverij voor hoger onderwijs die een learning technology interoperability-integratie (LTI), een koppeling tussen haar platform en dat van een onderwijsinstelling, mogelijk maakt. Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool maakten de koppeling ondertussen al. De Associatie KU Leuven komt hier dus binnenkort ook bij. Hieronder vallen de KUL, Luca School of Arts, Odisee, Thomas More, UCLL Hogeschool en Vives Hogeschool. Schoolit sprak tijdens de Sett-beurs met Bart De Prins van Acco.

“Elk jaar organiseren wij een bevraging bij studenten en docenten”, aldus de Business Technology Manager. “Uit die onderzoeken blijkt steeds duidelijker dat studenten kiezen voor een blended manier van leren. De combinatie van on- en offline leren/lesmateriaal, wordt vandaag zowat aan alle instellingen voor hoger onderwijs toegepast. Deze methode brengt ook wat uitdagingen met zich mee. Studenten vinden het dikwijls moeilijk om het overzicht te behouden aangezien hun studiemateriaal zich op verschillende plaatsen bevindt.”

Koppeling met Sofia

Acco heeft een oplossing voor die uitdagingen, de leertool Sofia en het platform van de hogeschool of universiteit koppelen zodat het één digitale leeromgeving wordt. Deze koppeling zorgt ervoor dat studenten en docenten een logisch overzicht hebben van al het beschikbare digitaal lesmateriaal van Acco, los van waar het zich concreet bevindt. Het gaat dan bijvoorbeeld over interactieve online oefeningen en extra video’s die Acco maakt in opdracht van de docent of onderwijsinstelling. 

“De koppeling heeft twee grote voordelen. Zo hoeven de studenten geen meerderen inloggegevens te onthouden. Alles gebeurt via een single sing-on”, gaat Bart De Prins verder. “Daarnaast halen ook docenten er meer uit. Ze kunnen gericht vanuit hun leerpaden linken naar Sofia en het platform van de school. De student ziet in het platform alleen de taken die de docent heeft klaargezet waardoor het overzicht bewaard blijft.”

lees ook

Docenten én studenten verkiezen blended les met papieren studiemateriaal

Project met Universiteit Antwerpen

Acco kon beroep doen op de Universiteit Antwerpen voor het pilootproject. De universiteit koppelde het eigen leerplatform Blackboard met Sofia. Volgens Raoul Deuss, domeincoördinator en diensthoofd van de E-campus, biedt een LTI-integratie voordelen voor zowel studenten als docenten. “Het concrete voordeel van de LTI-integratie voor studenten is dat het leerinhouden en informatie die op verschillende platformen staat, naadloos bij elkaar brengt zodat de studenten het gevoel hebben dat alles op één plek beschikbaar is.”

“De docenten daarentegen kunnen veel efficiënter te werk gaan wat hen ook veel tijd bespaart. Als een docent bijvoorbeeld twee cursussen geeft en het digitaal materiaal in die twee verschillende contexten wil publiceren en beschikbaar stellen voor studenten, dan hoeft hij dit dankzij de LTI-integratie slechts op één plaats aan te passen en dan is dat automatisch beschikbaar in de twee verschillende contexten. Dit vereenvoudigt dus het proces voor de docenten.” AP Hogeschool en de Associatie KUL zijn eveneens bezig met de implementatie van deze koppeling. Acco is momenteel in gesprek met nog andere hogescholen en universiteiten dus er zullen binnenkort nog andere koppelingen volgen.

Learning analytics

Bart De Prins ziet nog extra voordelen aan de koppeling, vooral voor de docent. “Door de data aan elkaar te koppelen, krijgen we veel meer informatie. Die learning analytics laten ons toe om nog doeltreffender te werken. Voor de docent kunnen die gegevens ook een meerwaarde zijn in het lesgeven en de manier waarop hij de les aanpakt. In 2015 waren wij bij Acco nog pioniers wat learning analytics betreft. Nu gaan veel meer instellingen er mee aan de slag.”

Bart De Prins geeft tijdens Sett 2023 een demonstratie van het geïntegreerde platform

De Prins showde het geïntegreerde platform en bewees meteen hoe gemakkelijk het is voor een docent om er mee aan de slag te gaan. Volgens hem is blended learning ook in de toekomst de norm. “Het brengt zoveel voordelen met zich mee en uit onze bevragingen blijkt dat slechts een minderheid ofwel volledig digitaal of volledig met papier wil werken. De overgrote meerderheid gaat voor een gezonde mix, al hangt veel af van de docent en diens manier van werken.”