Techniekfestival na drie jaar weer live (en volzet)

- David Van Waeyenberghe

Het Techniekfestival vindt op donderdag 25 mei weer live plaats in Gent. Na één afgelasting en twee kleinere, digitale edities is het eindelijk weer tijd voor een live-ontmoeting. Meer dan ooit wil het festival leerlingen uit het vijfde leerjaar aanzetten om te kiezen voor een STEM-richting.

“Het is fijn om weer een echte editie te kunnen organiseren”, zegt Liza Stormens van RTC Oost-Vlaanderen. “De beleving is cruciaal en dat ontbrak de voorbije jaren. Misschien is het daarom wel dat deze editie zoveel succes heeft. 1.000 Oost-Vlaamse leerlingen uit het vijfde studiejaar zullen een halve dag kennis maken met alle mogelijke aspecten van techniek en STEM. Het is zo belangrijk om de zaadjes op die leeftijd al te planten, en ook om de ouders de blik op het technisch onderwijs te laten richten.”

Eindwerken en workshops

Het Techniekfestival is gedragen door een breed partnerschap tussen overheidsinstellingen zoals RTC Oost-Vlaanderen, Stad Gent, VDAB en provincie Oost-Vlaanderen. Ook sectororganisaties zoals VOLTA, Alimento, Cobot en PlastIQ zetten hun schouders onder het evenement in Flanders Expo. Samen willen ze het beroepsgericht en technisch onderwijs op een positieve manier in de kijker zetten.

De organisatie baseert het festival op twee pijlers. Enerzijds stellen laatstejaarsstudenten hun afstudeerprojecten voor. De jonge leerlingen kunnen zich laten inspireren en verwonderen door wat oudere studenten hebben gemaakt. Anderzijds organiseren scholen en bedrijven interactieve workshops zodat de leerlingen en hun leerkrachten een duidelijker beeld krijgen van alles wat technische richtingen inhouden.

Focus op vijfde leerjaar

Het Techniekfestival focust dit jaar meer dan ooit op leerlingen uit het vijfde studiejaar. “Een paar jaar geleden betrokken we ook het secundair maar dat was eigenlijk te veel hooi op de vork voor onze relatief kleine ploeg binnen het RTC”, gaat Liza Stormens verder. “We leggen nu heel specifiek de nadruk op deze leeftijdsgroep met het oog op een lange-termijn inspanning. Het is een heel moeilijk verhaal om jongeren richting STEM te begeleiden. Initiatieven zoals het festival hebben daar zeker en vast een positieve bijdrage in.”

Het grote voordeel van het festival is dat jongeren concrete voorbeelden te zien krijgen, gemaakt door jongeren waar ze naar opkijken. “We merken dat techniek leerlingen uit het vijfde wel boeit, maar dat ze het moeilijk hebben om zich er concreet iets bij voor te stellen. Wat houdt laswerk in, bijvoorbeeld? Wel, tijdens het festival krijgen ze een goed beeld van de vereisten en de mogelijkheden. En zo doen we dat voor alle sectoren zoals de voedingssector, metaal en technologie, elektriciteit, textiel en kunststoffen.”

lees ook

Steeds minder leerlingen kiezen voor STEM-richting 

Positief beeld voor iedereen

Het festival richt zich in de eerste plaats naar de leerlingen, maar daarnaast is iedereen welkom. “De leerlingen krijgen een uitgestippelde route langs drie verplichte en twee vrij te bezoeken eindwerken. Op die manier krijgen alle laatstejaarsstudenten ongeveer evenveel aandacht en dat maakt het voor hen interessanter. Los daarvan mag iedereen gratis binnen zodat we de werken aan zoveel mogelijk mensen kunnen tonen.”

“De workshops houden we voor de kinderen, omdat zij de doelgroep zijn en omdat de sessies op hun maat zijn. Het zijn bedrijven, het beroepenhuis en hogescholen die de meeste workshops voor hun rekening nemen. Zo leren de kinderen beter wat een bepaald beroep inhoudt. Ze ontmoeten ook vakexperten die hen ook veel bijbrengen. Op die manier willen we een positief beeld opbouwen bij de jongeren”, besluit Liza Stormens.

Alle praktische informatie over het Techniekfestival is hier terug te vinden.