Leerbuddy Vlaanderen versterkt en vernieuwt begeleidingsinitiatieven 

- David Van Waeyenberghe

Vlaanderen telt heel wat initiatieven die kwetsbare jongeren ondersteunen om de leerachterstand weg te werken en leersprongen te maken. Vaak werken die ondersteuners los van elkaar, terwijl ze best veel van elkaar kunnen leren. Leerbuddy Vlaanderen wil daar een rol in spelen.  

Speuren naar nieuws is soms als het ontdekken van een verborgen schat. Zo voelde het toch toen we onlangs een bericht van Leerbuddy Vlaanderen zagen passeren. De website leerde ons dat het om een project van Schoolmakers ging, in opdracht van de Vlaamse overheid. Allemaal goed en wel, maar wat houdt Leerbuddy Vlaanderen concreet in? We vroegen wat meer uitleg via mail en kregen meteen de uitnodiging tot een videogesprek met het volledige team.  

Leerachterstand aanpakken 

Het Leerbuddy-team bestaat uit drie krachtige en gemotiveerde vrouwen, Sofie Mestdagh, Nele Adriaenssens en Lydwin Bulckens. Zij nemen Schoolit mee achter de schermen van een ware bruggenbouwer. “Leerbuddy Vlaanderen ontstond drie jaar geleden, in volle coronapandemie”, aldus het drietal. “Vanuit het kabinet van minister Ben Weyts werd een subsidie vrijgemaakt om leerachterstand aan te pakken bij jongeren”, zegt Sofie Mestdagh. 

Leerbuddy Vlaanderen is erop gericht om verschillende werkingen met elkaar te verbinden en ondersteunen.

Nele Adriaenssens – Leerbuddy Vlaanderen

De leerbuddy is gegroeid uit een paar buitenlandse voorbeelden. “In Engeland zijn er bijvoorbeeld de tutors. Die eigenschappen hebben we vertaald naar de Vlaamse context. Er zijn gelijkenissen, maar ook verschillen. Waar tutors inzetten op vakinhoud, bijvoorbeeld om wiskunde te verbeteren, daar gaat de leerbubby breder. We zetten in op zelfredzaamheid, op gezinsondersteuning, vlotter leren leren, enzovoort.” 

Nele, Lydwin en Sofie (vlrn) samen met Erwin Vanroye (coördinator Levenslang Leren PXL-Healthcare & PXL-NeXT tijdens de jongste leersprongdag

Werkingen ondersteunen 

Leerbuddy Vlaanderen is geen organisatie die leerondersteuners uitstuurt naar een school of gezin. Vlaanderen telt heel wat initiatieven waar buddy of tutors jongeren begeleiden. “We willen het warm water niet heruitvinden. Leerbuddy Vlaanderen is erop gericht om die verschillende werkingen met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Daarom is onze werking ook gestoeld op de twee begrippen ‘verbinden’ en ‘vormen’. We stellen ook een tool ter beschikking zodat mensen snel kunnen vinden naar wat ze op zoek zijn”, gaat Nele Adriaenssens verder. 

Door overkoepelend te werken, faciliteert Leerbuddy Vlaanderen de mensen in het veld. “We stellen draaiboeken ter beschikking, we proberen mensen te inspireren door vormingsmomenten te voorzien. Zo geven we elke week intervisies over een bepaald onderwerp. Op regelmatige basis organiseren we een lerend netwerk. Zo vindt er een bijeenkomst plaats op 24 april rond duurzame leersprongen. Inschrijven kan via onze website” 

Ruimte voor groei 

Alle leerondersteuners in één overkoepelend platform gieten, dat lijkt mooi. Maar het is vooral een heel grote uitdaging. “Vlaanderen is een echt lappendeken als het op ondersteuning aan komt. Alleen al bij de lokale besturen is er heel veel ruimte om te groeien. Maar vaak blijven besturen of overheden in hokjes denken. Zo zijn er huizen van het kind, welzijnswerkens, flankerend onderwijsbeleid, enzovoort. Allemaal mooie initiatieven, dat zeker. Maar om te komen tot duurzame leersprongen voor kinderen met een hoge OKI scoren, zullen we meer moeten samenwerken”, aldus Lydwin Bulckens. 

Op die samenwerking zet Leerbuddy Vlaanderen in. “We zien het als onze taak om mensen samen te brengen. Ze kunnen vaak praktische zaken leren van elkaar. Daarom zijn die intervisies en lerende netwerken zo belangrijk. Ondersteuners komen zo met elkaar in contact en kunnen elkaar inspireren. We merken dat er nog veel mogelijkheden zijn, bij lokale overheden of scholen, maar ook in andere werkvelden. Net daarom is onze dispatching tool interessant. Het is een manier om buddy en buddy-zoekers samen te brengen.” 

lees ook

551 scholen nemen deel aan eerste Open Scholendag op vrijdag 12 mei (UPDATE)

Toekomstperspectief 

De meeste vormingsmomenten vinden online plaats. Daar is een heel simpele en gegronde reden voor: centen. “We hebben een beperkt budget waardoor we elke euro zorgvuldig moeten afwegen”, aldus Sofie Mestdagh. “Met ons drie samen zijn we goed voor twee voltijdse banen. Nele en Lydwin geven nog les in de lerarenopleiding. Onze tijd en budget zijn dus beperkt waardoor we meestal kiezen voor online momenten. Al zijn er ook voordelen aan verbonden, zoals tijdswinst.” 

Om tot duurzame leersprongen te komen, zullen we meer moeten samenwerken.

Lidwyn Bulckens – Leerbuddy Vlaanderen

Ook al is het enthousiasme bij Leerbuddy-dames ontzettend groot, de toekomst van het project is onzeker. Daar heeft het lerarentekort voor een deel mee te maken. “Een oplossing vinden voor het tekort is de absolute prioriteit van het kabinet. Misschien moeten andere projecten daarvoor wijken. Ons project wordt jaarlijks herbekeken. Het zou bijzonder jammer zijn dat de brug- en vormingsfunctie zou wegvallen. We hopen uiteraard dat we ons werk met veel goesting kunnen verder zetten”, besluiten Sofie, Nele en Lydwin in koor.