Is Sphero Edu bruikbaar in de klas?

- Jeroen Langendam

Screenshot van edu.sphero.com

Sphero Edu is een gratis onderwijsmethode die kinderen op speelse wijze leert programmeren en ontwerpen. Het doet daarbij een beroep op verschillende van de 21st Century Skills, een speerpunt in het onderwijs. Het kent echter wel wat beperkingen, vooral bij het onderwijs aan jongere kinderen.

Sphero Edu is een app voor Android en iPhone en desktop waarmee kinderen visueel leren programmeren. Het begint met een missie, bijvoorbeeld het veilig doorlopen van een doolhof, die door een robot moet worden uitgevoerd. Door het juist combineren van code-blocks kan de robot worden geprogrammeerd om dit op juiste wijze uit te voeren.

Een soortgelijke manier van programmeren wordt ook gebruikt door initiatieven zoals CoderDojo en andere soortgelijke initiatieven.. Hoewel CoderDojo in tegenstelling tot Sphere Edu geen gebruik maakt van echte robots, maar van een digitale visualisatie, blijkt deze stijl van programmeren goed aan te slaan bij kinderen van alle leeftijden.

Door een goede mix van missies is Sphere Edu aantrekkelijk voor jonge kinderen (7+) en oudere kinderen. Voor de gevorderde kinderen is het ook mogelijk om te leren hoe de codeblocks werken, zodat ze hun eerste stappen maken met JavaScript.

Sphero Edu sluit aan bij de STEAM-onderwijsfilosofie

In het Amerikaanse onderwijs wordt veel gewerkt volgens de STEAM-filosofie. De STEAM-methode probeert verschillende disciplines (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) op aantrekkelijke wijze samen te brengen om kinderen te verleiden op ontdekkingstocht te gaan. Het leert hen samenwerken, experimenteren en in oplossingen te denken.

Het lesmateriaal van deze methode probeert alle vijf onderdelen van deze onderwijsfilosofie samen te brengen en past ook perfect binnen het kader van de in ons land gehanteerde ’21st century skills’.

Alle begin is moeilijk

Een aantal docenten heeft aangegeven dat Sphero Edu voor sommige kinderen wat moeilijk is aan te leren. Vooral het instellen van de snelheid van de robot blijkt moeilijk en leidt soms tot frustratie bij de leerlingen.

Van onderwijzenden vereist Sphero Edu een nieuwe manier van denken. Het inpassen van Sphero Edu in het gebruikelijke curriculum vergt soms de nodige creativiteit.

Sphero Edu niet in het Nederlands verkrijgbaar

Sphero Edu is verkrijgbaar in 14 talen, maar helaas niet in het Nederlands. Voor het basisonderwijs is dat een groot nadeel. Het materiaal van CoderDojo is wel in het Nederlands beschikbaar en daarom meer geschikt voor jongere kinderen.

Aantrekkelijker is het gebruik van het Engelstalige Sphere Edu voor het onderwijs aan oudere kinderen. Niet alleen omdat de hoeveelheid opdrachten en missies gestaag toeneemt, maar ook omdat het gebruik van deze app de leerlingen op leuke en uitdagende wijze in aanraking brengt met het Engels, waardoor hun taalvaardigheid toeneemt.

Sphero Edu is gratis verkrijgbaar is. Het maakt programmeren toegankelijk voor alle leeftijden, maar kent wel enige beperkingen.