Google Sheets krijgt elf nieuwe functies voor geavanceerde analyses

- Laura Herijgers

Google heeft niet minder dan elf nieuwe functies toegevoegd aan Google Sheets. Alle nieuwigheden zijn meteen beschikbaar.

Vorig jaar lanceerde Google Named functions in Sheets, samen met verschillende andere mogelijkheden, waaronder LAMBDA en XLOOKUP. Nu komen daar elf nieuwe mogelijkheden bij. Om die functie toe te passen druk je gewoon op het gelijkheidsteken (=) en voeg je de naam in van de functie die je nodig hebt.

Lijst van functies

Het volledige overzicht van de functies is als volgt:

 • EPOCHTODATE: converteert een Unix-tijdstempel in seconden, milliseconden of microseconden naar een datum/tijd in UTC.
 • MARGINOFERROR: Berekent de hoeveelheid willekeurige steekproeffout gegeven een bereik van waarden en een betrouwbaarheidsniveau.
 • TOROW: Transformeert een array of reeks cellen in een enkele rij.
 • TOCOL: Transformeert een array of reeks cellen in een enkele kolom.
 • CHOOSEROWS: Creëert een nieuwe array van de geselecteerde rijen in het bestaande bereik.
 • CHOOSECOLS: Creëert een nieuwe array van de geselecteerde kolommen in het bestaande bereik.
 • WRAPROWS: Verpakt de opgegeven rij of kolom met cellen voor rijen na een opgegeven aantal elementen om een nieuwe array te vormen.
 • WRAPCOLS: Verpakt de opgegeven rij of kolom met cellen voor kolommen na een opgegeven aantal elementen om een nieuwe array te vormen.
 • VSTACK: Voegt reeksen verticaal en in volgorde toe om een grotere reeks te retourneren.
 • HSTACK: Voegt bereiken horizontaal en op volgorde toe om een grotere reeks te retourneren.
 • LET: Wijst naam toe aan de waarde_expressie resultaten en retourneert het resultaat van de formule_expressie. De formule_expressie kan de namen gebruiken die zijn gedefinieerd in het bereik van de LET-functie. De waarde_expressies worden slechts één keer geëvalueerd in de LET-functie, zelfs als de volgende waarde_expressies of de formule_expressie ze meerdere keren gebruiken.

lees ook

Google plant een nieuwe integratie voor Microsoft 365

Eerder voegde het bedrijf al een update door om projectopvolging beter te laten verlopen. Verschillende kleurcodes geven hiervoor aan in welke mate een project is afgerond.