Evaluatie tool Sgoal ontworpen voor én door leerkrachten

- David Van Waeyenberghe

Software-ontwikkelaar Raf Withofs maakte samen met leerkrachten uit het secundair onderwijs een applicatie die de vorderingen van leerlingen transparant maakt en automatisch verantwoordt op basis van de nieuwe eindtermen en leerplandoelen.

Twee jaar geleden kreeg Raf Withofs een pertinente vraag van een leerkracht uit het secundair onderwijs. “Of hij een applicatie kon ontwikkelen die de opvolging van leerlingen beter in kaart kon brengen”, klonk het. Bij de start van het schooljaar 2021-2022 draaide de applicatie Sgoal (lees school) al proef en loste het gebruikelijke kinderziektes op. Intussen zijn vijf scholen aan de slag met de nieuwe applicatie en is Sgoal klaar om een groter publiek te bereiken.

Buiten de comfortzone

Raf Withofs, zaakvoerder van ontwikkelbedrijf Assistu bv, zag wel iets in de vraag van de bewuste leerkracht. “Het weergeven van de vorderingen, werkpunten en behaalde doelstellingen is vaak onoverzichtelijk. Zeker wanneer je alleen met punten en gemiddeldes zou werken”, aldus Withofs. De IT’er en leerkracht moesten voor de opdracht niet alleen snel schakelen, ze traden ook uit hun vertrouwde comfortzone op vlak van inhoud en uitdagingen die de ontwikkeling met zich mee brengt.

“We hebben meestal diensten uitgevoerd voor overheden en software geschreven voor kmo’s. Toen de leerkracht in april aanklopte, liep ze eigenlijk voor op de feiten. Ze wilde een rapporteringsmethode die afgesteld zou zijn op de, toen nog niet officiële, nieuwe eindtermen. De leerkracht had in Access iets uitgewerkt, maar dat was niet schaalbaar. Met haar visie op de rapportering, remediëring en evaluatie gingen we aan de slag. Het moest snel gaan. In amper vier maanden doorlooptijd moest de eerste graad van een school met het systeem aan de slag.”

‘Gekleurde’ focus op leerling en leerkracht

Sgoal is een evaluatietoepassing die niet (alleen) vertrekt vanuit de behaalde punten van een leerling. Via kleurcodes kan de progressie van een student, globaal of binnen een vak voor een bepaalde competentie, worden gevolgd. “Het was belangrijk dat de leerplandoelen in het eerste ontwerp werden opgenomen. Van daaruit hebben we continu aanpassingen gedaan zodat het voor de leerkrachten, leerlingen én ouders een gemakkelijk hanteerbare tool zou worden volgens het 2V-model.”

Door heel specifiek te rapporteren met kleuren (van blauw tot rood) kan een leerkracht heel gericht opdrachten en feedback geven voor een leerling. “Scholen die liever met een puntensysteem werken in de rapportering, kunnen dat uiteraard ook. Het systeem is aanpasbaar aan elke school zodat de leerkrachten een tool krijgen die helemaal aansluit bij de stijl en visie van de school. We hebben de voorbije twee jaar heel hard ingezet om alle aspecten van de tool te stroomlijnen. En ik mag trots zeggen dat het kindje intussen flink is gegroeid tot een jongvolwassen toepassing”, gaat Withofs verder.

Overzichtelijk instrument

“Sgoal heeft ons rapporteren en evalueren een stuk overzichtelijker en bruikbaarder gemaakt”, zegt Tim Ketelbuters, pedagogisch beleidsmedewerker van Campusflx in Leopoldsburg. “De kleurcirkels geven een goed beeld van waar de leerling op dat moment staat. We zijn voor het tweede jaar bezig met de applicatie en die heeft ons echt wel flink vooruit geholpen. Nu kunnen we nog gerichter per leerling werken. Los daarvan is het administratieve werk een pak lichter geworden.”

“Ook voor de ouders is het een handig instrument om de progressie van de leerling te volgen. Via de tool is meteen duidelijk waar de leerling nog moet aan werken om een A-attest te behalen. Onze leerkrachten kunnen gemakkelijk zien hoe één leerling individueel het doet, maar ook hoe het met de klas in het algemeen zit. Ze zijn enthousiast en iedereen weet dat leerkrachten een kritisch publiek is. Toch is dit een heel beheersbare toepassing, waar iedereen de meerwaarde van in ziet.”

Hulp bij groeigesprekken

“Wij zijn lang op zoek geweest naar een toepassing zoals Sgoal”, getuigt Tilly Vannitsen. De directeur van het GO! Middenschool Nikola Tesla in Maasmechelen zet de tool in voor de eerste graad, goed voor ruim 90 leerlingen. “Geen enkele evaluatietool voldeed aan onze eisen of paste in onze visie. Dat was bij Sgoal wel het geval. Onze visie is gebaseerd op de ‘groei mindset’. Elke leerling kan groeien, de ene al wat sneller dan de andere.”

“Om het overzicht te behouden, is een sterk gepersonaliseerde rapportering nodig zodat alle leerlingen en ouders kunnen zien waar moet aan worden gewerkt. De schelpjes, zoals we ze noemen, zijn ook heel handig bij onze groeigesprekken. Om de zes weken hebben we individuele gesprekken en via deze tool kan de leerling zijn werkpunten zien én die ook wegwerken. Er zijn geen examens in onze school. De evaluatie gebeurt via op dagelijks werk. En dan is een toepassing als Sgoal van grote waarde.”

lees ook

Lerarenbarometer peilt naar digitale transformatie van het onderwijs

Gepersonaliseerd traject

Sgoal is in vijf scholen geïntegreerd. Dat is een bewuste keuze van Raf Withofs en zijn team. “We kiezen voor een gepersonaliseerd traject in elke school. Want elke school heeft, zoals de school van Tilly aantoont, een eigen visie. Tijdens de eerste jaren hebben we constant zaken aangepast en bijgestuurd. En ook nu willen we nog dingen veranderen. Zo moeten scholen nog meer zelfredzaam worden en zullen binnenkort ook fysieke objecten, zoals houtbewerking, kunnen worden beoordeeld.”

“De applicatie is Microsoft-based en geschreven in .net. We hebben veel inspanningen geleverd om in orde te zijn met de GDPR. Sinds januari 2023 hebben we het gevoel dat we klaar zijn om nog meer scholen mee te nemen in ons verhaal. Het is een heel avontuur waar we zijn ingestapt maar wel een boeiende beleving. We merken dat veel scholen op maat willen evalueren. Dat kan via Sgoal, in de eigen schoolcultuur.”