Erasmus+ project Digital Destiny biedt kennisplatform over maatschappelijke vraagstukken 

- David Van Waeyenberghe

Het Europese project Digital Destiny wil leerkrachten uit het lager onderwijs ondersteunen bij het geven van specifieke toekomstgerichte vaardigheden. Van Belgische zijde nemen Djapo en Mediawijs deel aan het Erasmus+ project. Op 29 maart vindt een webinar plaats.  

Digital Destiny introduceert een reeks leermiddelen en methoden voor leerlingen van 6 tot 12 jaar. De leerkracht kan de middelen op een blended manier, off- en online dus, inzetten. Tegelijk wil Digital Destiny een verbinding maken tussen de school en de thuissituatie om zo maatschappelijke thema’s te integreren in de klaspraktijk. Het platform biedt het trainingsmateriaal gratis aan zodat de leerkracht zijn blended lesomgeving vorm kan geven. 

Vijf kernconcepten 

Het project is een internationale samenwerking. Naast twee vertegenwoordigers uit België nemen ook de universiteit van Western Macedonia (Griekenland), het Institutul Intercultural Timisoara (Roemenië) en North Consulting (Ijsland) deel. Om tot een kwalitatieve leeromgeving te komen, werkte Digital Destiny vijf kernconcepten uit. Het gaat om leren: 

  • van maatschappelijke vraagstukken  
  • door dialoog en interactie 
  • door te denken 
  • door evaluatie en reflectie 
  • door gestructureerde leerprocessen 

Het theoretisch kader biedt de leerkracht een basis om maatschappelijke vraagstukken te integreren in het bestaande curriculum, door gebruik te maken van een reeks pedagogische principes over leren. Via de Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) vindt die duurzame ontwikkeling zijn weg naar de klas. De leerkracht neemt de leerlingen mee op een pad om inzicht te krijgen in ecologische, sociale en economische uitdagingen.  

Digitale inclusie 

Digital Destiny besteedt aandacht aan digitaal inclusief werk, zodat iedereen volledig kan deelnemen aan de digitale samenleving. Het leerplatform legt daarvoor de focus op laagdrempelige blended learning tools. De werkvormen zetten in op samenwerkend leren. Voor Digital Destiny gaat toegang tot digitale middelen op scholen alleen niet ver genoeg. De bedoeling is om ook buiten de schoolmuren aan digitale inclusie te werken.  

Daarvoor geeft Digital Destiny enkele tips mee: 

  • duidelijke taal: de boodschap moet zowel offline als online onmiddellijk duidelijk zijn 
  • bied hulp: via snelle en eenvoudige workshops kunnen leerlingen en ouders die bepaalde tools niet kennen, toch worden meegenomen. Ook een buddysysteem onder leeftijdsgenoten kan helpen 
  • smartphone: net omdat kwetsbare groepen vaker een smartphone hebben dan een computer, is het belangrijk om daar bij een oefening buiten de klas rekening mee te houden 

lees ook

“e-Inclusie moet tools geven die leerlingen dagelijks kunnen gebruiken” Kristof Van Dyck – SBSO Zonnebos

Webinar 29 maart 

Djapo en Mediawijs trapte vorige week het project af met een kick-off. Leerkrachten die meer willen weten over het project, kunnen terecht bij beide organisaties of via deze website.  

Wie nog meer informatie wil kan op woensdag 29 maart deelnemen aan een webinar (van 13u30 tot 15u). Inschrijven kan via deze link.