Docenten én studenten verkiezen blended les met papieren studiemateriaal

- David Van Waeyenberghe

Uit een enquête afgenomen door Acco blijkt dat zowel docenten als studenten blended lessen (live en online) omarmen. Op voorwaarde dat er meeste lessen nog live kunnen worden bijgewoond.

Tot voor enkele jaren was er geen sprake van online lesgeven. Tijdens de coronapandemie, waar live lessen bijwonen verboden was, sloeg de slinger helemaal door naar de online kant. Toen al was de grote vraag waar de toekomst lag van het lesgeven. Was het opnieuw helemaal live in aula, volledig online of toch nog in een blended vorm (live en online lessen)?

Acco, uitgeverij, drukkerij en boekhandel voor en door studenten gaat sinds enkele jaren met het thema aan de slag. In juni voelde Acco zowel studenten als docenten aan de tand om hun voorkeur te kennen. 1123 studenten en 119 docenten namen deel aan de enquête. De uitgever wilde niet alleen weten welke manier van lesgeven hun voorkeur wegdroeg. Ook het lesmateriaal kwam ter sprake. En dat leidde tot een paar opvallende vaststellingen.

Blended lesgeven en studiemateriaal

In de bevraging zegt 53 procent van de docenten dat hun onderwijsinstelling verwacht dat ze blended studiemateriaal voorzien. 85 procent van hen biedt dat ook effectief aan. Blended lesgeven is dan weer ingeburgerd bij 80 procent van de docenten. Langs de studentenzijde wil 71 procent blended studiemateriaal hebben en 69 procent is voorstander van die gemengde vorm van lesgeven.

“We merken uit de studie dat de focus van hoger-onderwijsinstellingen is veranderd in de richting van blended lesgeven en dito studiemateriaal”, zegt Inge Vander Velpen, CEO van Acco. “Sinds 2015 zien we een gestage stijging van het aantal blended publicaties. We werken met de instellingen nauw samen om de docenten te ondersteunen in hun online en blended leercontentcreatie. Daarmee ondersteunen we ook uiteraard hun blended visie.”

63 procent live lessen

Studenten die de keuze hebben tussen live les volgen en/of die nadien te  herbekijken, dan verkiest 52 procent om fysiek naar de aula te gaan. 28 procent bekijkt de les liever thuis en 20 procent doet gewoon beide. Als het van de studenten afhangt, dan verkiezen ze dat 63 procent van de lessen, ongeveer twee derde dus, live plaats vinden de onderwijsinstelling. Daarmee zitten de studenten op dezelfde golflengte als hun docenten. Ook die verkiezen dezelfde ratio tussen live en online lesgeven.

Driekwart van de docente vreest vooral dat studenten het volgen van de lessen zullen uitstellen wanneer die ook online beschikbaar is. Bijna 80 procent vindt het zelfs moeilijker om studenten te motiveren wanneer ze minder naar de campus komen. In vergelijking met de studie in 2021 is het aantal studenten dat naar de les wil komen iets gedaald (van 68 naar 63 procent).

Papieren lesmateriaal

Naast blended lesgeven zijn de meeste studenten en docenten ook fan van een mix wat betreft het studiemateriaal. Slechts een kleine minderheid (respectievelijk 11,4 en 13 procent) kiest uitsluitend voor online materiaal. In vergelijking met de studie in 2021 drukken minder studenten de cursus af om de lessen te volgen. Er is een stijging merkbaar wanneer het materiaal nodig is om te studeren. Die trend ziet Acco bevestigd in de dagelijkse werking. “Om de kosten te drukken kiezen sinds corona onderwijsinstellingen en docenten regelmatig voor 100 procent online studiemateriaal”, zegt CEO Vander Velpen.

“Dit houdt echter geen rekening met de noden van de studenten. Uit de enquête blijkt dat 88 procent van hen een papier drager nog altijd als cruciaal ervaart. We zien dan ook een stijging bij de printopdrachten. De studie geeft ook aan dat 72 procent van de studenten digitaal materiaal afdrukt. Een even grote groep koopt liever een cursus dan die te moeten afdrukken. Daarom doen we bij Acco veel inspanningen voor een printservice en betaalbaar materiaal. Dat doen we door voor onze 230.000 aandeelhouders, onze studenten, een vaste lage bladprijs te onderhandelen”, besluit Inge Vander Velpen.