Hoe verder? Terug naar de klas, of blended learning?

- Jeroen Langendam

Acco Learning: Blended learning is de toekomst

De wereld kruipt langzaam uit de corona-crisis. Wat gaat het onderwijs doen? Terug naar het oude klaslokaal, of zal blended learning dominant worden?

De grootste ellende van de covid-pandemie lijkt achter ons te liggen. De persconferenties veranderen van toon. Er worden geen extra maatregelen meer aangekondigd, maar versoepelingen. Dat roept nieuwe vragen op, want hoe gaan we nu verder in het onderwijs?

Gaan we weer terug naar het volledig klassikale onderwijs van het pre-covidium? Of blijven we meer online doen? Acco Learn organiseerde op 20 mei 2021 een event waaraan 500 onderwijsprofessionals (uit Nederland en Vlaanderen) samen kwamen om na te denken over de toekomst. De organisatie deelde haar bevindingen uit een aantal rondvragen.

Hieruit kwam vooral naar voren dat 91% van alle studenten van mening is dat blended learning beter is dan volledig online of volledig klassikaal onderwijs. 66,5% van alle docenten was het daar mee eens. Een vergelijkbaar deel van de docenten (67,5%) denkt dat de corona-crisis een “positieve aanmoediging” is geweest om meer in te zetten op blended onderwijs.

Niet alleen docenten en studenten zien toekomst in digitalisering, getuige de inspanningen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om Vlaamse scholen de Digisprong te laten maken. Dankzij de miljoenen die extra in IT-middelen worden geïnvesteerd ligt het voor de hand dat de toekomst van het onderwijs een stuk digitaler wordt dan voorheen.

Wat zegt de pedagoog?

Pedagoog Pedro De Bruyckere vertelt dat online en offline onderwijs allebei hun voor- en nadelen hebben: “De voorbije 12 maanden waren voor veel studenten niet aangenaam en dat is slechts een eufemisme. Verschillende onderzoeken tonen dat de resultaten verbeterden, maar ook dat de ongelijkheid toenam, net als de psychische klachten bij jongeren. Dat toont het belang van face-to-face contact aan in het onderwijs”. Tegelijkertijd ziet hij duidelijk meerwaarde van digitaal onderwijs: “We weten dat inoefenen, lessen kunnen herbekijken, online samenwerken,… een meerwaarde bieden voor leren. Alles wat digitaal kan, moet online gebeuren. Zo kan je de tijd die je samen kan zijn face-to-face optimaal benutten. Ook al is dat af en toe met small talk, want ook dat is belangrijk.”

Blended learning al een tijdje onderwerp van gesprek

Dat blended learning, of hybride leren, in de toekomst een grotere rol zal krijgen is niet nieuw. Ruim voor de wereldwijde pandemie werd er al nagedacht over mogelijkheden om het leren ook buiten de muren van het schoolgebouw plaats te laten vinden.

Tijdens de eerste lockdown werd al nagedacht over toekomstscenario’s waarin blended learning centraal stond. Microsoft ging al zover de hybride klasomgeving uit te roepen tot “het nieuwe normaal”. Ook Acco denkt dat blended learning de standaard is voor het toekomstig onderwijs.

Natuurlijk hebben beide bedrijven een zakelijk belang bij hun standpunt. Aan het digitaliseren van het onderwijs valt zowel voor de leverancier van software als voor leverancier van leermiddelen veel te verdienen. En er zijn absoluut kritische geluiden te horen over het digitale onderwijs. Zo geven jonge kinderen (8-12 jaar oud) aan dat ze digitaal onderwijs absoluut niet motiverend vinden. We zullen dan ook nog een tijdje moeten sleutelen alvorens we de perfecte mix van online en offline hebben gevonden. Duidelijk is wel: blended learning is een blijvertje.