Wijze lessen met artificiële intelligentie (en Mitte Schroeven)

- David Van Waeyenberghe

Beeld gegenereerd via Image Creator

De technologische ontwikkelingen via artificiële intelligentie (AI) blijven ons dagelijks haast overspoelen. Die vooruitgang biedt kansen en brengt risico’s met zich mee. Daarover is iedereen in het onderwijs veld het eens. In een driedelige blogreeks bekijkt Mitte Schroeven (Thomas More) AI vanuit een aparte hoek.

Mitte Schroeven belicht de mogelijkheden van AI om leraren te ondersteunen in effectieve didactiek vanuit Wijze Lessen. Dat boek biedt twaalf wetenschappelijk onderbouwde bouwstenen om tot die effectieve didactiek te komen.  “Er zijn weldegelijk veel kansen”, schrijft de begeleider professionele ontwikkeling aan Thomas More. De voormalige leerkracht Nederlands en Engels bouwde flink wat ervaring op met digitale tools in de klas. Ook nu ligt haar focus voornamelijk op digitale didactiek.

Drie delen

“Het is zoals met technologie en onderwijs niet zozeer de technologie, maar vooral de manier waarop je die inzet wat tot leerwinst kan leiden”, gaat Schroeven verder. Ze schreef de driedelige blog, waarvan het eerste deel net is verschenen, vanuit haar werkfunctie en uit interesse. “Als je artificieel intelligente tools kan inzetten om effectieve didactiek te versterken, dan kan technologie een zinvolle ondersteuning zijn.”

Mitte Schroeven

“Er zijn qua uitdagingen een aantal fundamentele zaken die waar we grondig over moeten nadenken als onderwijsveld, voor we AI enthousiast implementeren.” In het eerste deel gaat Mitte Schroeven dieper in op enkele bouwstenen uit het boek Wijze Lessen, met name bouwstenen drie, vier en twee. Het gaat om AI als hulp bij het maken van voorbeelden, om afbeeldingen te generen en duidelijke instructies maken.

Vakkennis

Voor Mitte Schroeven blijft vakkennis altijd cruciaal, ook wanneer je AI gebruikt om voorbeelden, afbeeldingen of instructies te genereren. “Kennis over het onderwerp is onontbeerlijk om op een zinvolle en kritische manier om te gaan met AI. Dat geldt ook voor de leerlingen. Een expert kan snel beoordelen of een voorbeeld gegenereerd door een AI-chatbot een goed voorbeeld is of niet. Een grondige kennis van effectieve didactische principes en de achterliggende wetenschap van leren is belangrijk.”

lees ook

Google voegt nieuwe AI-functies toe in  Classroom, Workspace en Chromebooks

Schroeven nodigt elke leerkracht uit om met de technologie aan de slag te gaan. “Maar blijf bovenal kritisch en vraag je af of het bijdraagt tot het leren”, luidt haar devies. Binnenkort verschijnen nog twee vervolgblogs. In deel twee bespreekt Mitte Schroeven enkele andere bouwstenen uit het boek. De laatste blog zal dieper ingaan op een aantal valkuilen die AI in het onderwijs met zich mee kan brengen. De blogs kan je via deze pagina lezen.