Vlaanderen trekt STEM-leerlijn door van basisonderwijs tot universiteit

- Ilene Langen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil ongeveer 1 miljoen euro investeren in de uitbouw van het STEM-onderwijs. Zo wil hij de initiatieven uit het basisonderwijs afstemmen op de projecten in het secundair onderwijs, zodat er één STEM-leerlijn ontstaat.

Om alle STEM-initiatieven op de verschillende onderwijsniveaus op elkaar af te stemmen, investeert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maar liefst 1 miljoen euro. Op die manier wil hij een doorlopende STEM-leerlijn creëren van de kleuterklas tot het hoger onderwijs.

Nog niet goed afge-STEM-d

Op dit moment worden er reeds veel STEM-projecten opgezet in het basis- en secundair onderwijs. Alleen zijn ze niet altijd even goed op elkaar afgestemd. Leerkrachten hebben daarnaast niet altijd de juiste handvaten meegekregen om in te zetten op STEM. Bovendien staat het didactisch materiaal niet op punt.

Samenwerkingspartners

Met het nieuwe budget kan het STEM-onderwijs verder uitgebouwd worden. De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) neemt hierbij de coördinatie op, en de vijf associaties van het hoger onderwijs in Vlaanderen werken ook mee.

Alle onderwijspartners gaan samenwerken binnen één platform dat Vlaanderenbreed ter beschikking wordt gesteld. Zo kan er een mooie kruisbestuiving ontstaan tussen de verschillende niveaus.

Didactisch materiaal en professionalisering

In de praktijk zal er allerhande didactisch materiaal ontwikkeld worden in samenwerking met leerkrachten. Dat voor verschillende leeftijden vanuit meerdere invalshoeken. Daarnaast wil de VLUHR inzetten op STEM-vaardigheden bij leerkrachten. Zo komt er in lerarenopleidingen meer aandacht voor STEM, maar ook voor professionalisering van leerkrachten in het werkveld.

Elk jaar zullen 200 leerkrachten uit het basisonderwijs én 200 leerkrachten uit het secundair onderwijs een STEM-traject kunnen volgen. Daarenboven kunnen STEM-coaches in grote scholen of vanuit pedagogische begeleidingsdiensten leerkrachten opleiden.

Voor onze economie

“Onze Vlaamse kenniseconomie schreeuwt om sterke STEM-profielen”, zegt Weyts. “Dus gaan we de lessen rond Wetenschappen, Technologie, Techniek en Wiskunde nog sterker en aantrekkelijker maken. Dat gaan we doen door leerkrachten beter te ondersteunen, initiatieven meer op elkaar af te stemmen en te zorgen voor nog meer goed lesmateriaal. Toponderzoekers zullen samenwerken met leerkrachten die elke dag voor de klas staan om de best mogelijke resultaten te boeken”.

lees ook

Ben Weyts: ‘Meer focus op STEAM, extra budget voor IT’