Valsspelen komt meer voor bij afstandsleren

- Jeroen Langendam

Tijdens het online onderwijs vanwege covid-19 zijn studenten en leerlingen vaker gaan valsspelen. (Foto: Shutterstock)

Valsspelen bij huiswerk en examens, het blijkt tijdens het afstandsleren vanwege covid-19 vaker voor te komen. Dit komt deels door nieuwe mogelijkheden, maar ook motivatieproblemen spelen een rol.

De afgelopen anderhalf á twee schooljaar stonden noodgedwongen voor een groot deel in het teken van afstandsleren. Leerkrachten, IT-coördinatoren en tal van andere onderwijsprofessionals hebben een enorme krachtsinspanning geleverd om te zorgen dat het onderwijs, ook in tijden van pandemie, doorgang kon vinden.

Natuurlijk zijn er bij de plotselinge overgang naar digitaal leren ook fouten gemaakt. Dat is, gezien de enorme druk waar iedereen onder stond, onvermijdelijk. Helaas blijkt nu ook dat sommige leerlingen de omstandigheden in hun voordeel wisten om te buigen. Dat ging niet altijd helemaal eerlijk.

+200% ‘valsspelers’

Er is weinig harde data beschikbaar over het aantal leerlingen dat het met de regels niet zo nauw vindt. Schattingen uit het buitenland beloven weinig goeds. Het Imperial College London telde het aantal vragen en antwoorden op een huiswerk-site. De onderzoekers constateerden dat het aantal (beantwoorde) huiswerkvragen in de periode april-augustus 2020 met ruim 200% toenam. Hier zaten weliswaar veel legitieme vragen tussen, maar het aantal integrale antwoorden op huiswerkvragen lag verontrustend hoog.

Thomas Lancaster, auteur van het onderzoek, neemt duidelijk stelling. Hij begint zijn artikel met een zin die weinig aan de verbeelding overlaat: “Studenten gebruiken websites om tijdens de covid-19 pandemie de academische integriteit te schenden”.

Ook bij examens

Zelfs bij examens blijken studenten, ondanks de introductie van online proctoring, vaker vals te spelen. Ze zeggen zelf dat het bij examens op afstand een stuk makkelijker is om een telefoon of notities te raadplegen. Er worden soms zelfs groep-chats ingezet om hogere cijfers te halen.

Ook gebruiken ze een tweede scherm, schrijven ze antwoorden op hun arm of kunnen ze gebruik maken van rekenmachines waarin ze de antwoorden hebben voorgeprogrammeerd.

Probleem komt overal voor

Zelfs prestigieuze universiteiten zoals Stanford University, ontkomen niet aan een stijging in het aantal fraudegevallen. In een recent artikel van Stanford Daily is te lezen dat het aantal inbreuken op de universitaire “Honor Code” de afgelopen twee studiejaren is gestegen van 138 (2018-2019) naar 202 (2019-2020) en 296 (2020-2021).

Het probleem doet zich ook buiten de Angelsaksische wereld voor. Zo verklaarde Ugent in juni 2020 ruim 400 examens ongeldig wegens fraude.

Amerikaanse universiteiten signaleren meer fraude

Andere onderwijsinstellingen constateren ook dat studenten vaker valsspelen. Bij universiteit Texas A&M merkte een docent dat studenten complexe opdrachten in nog geen minuut wisten in te leveren. In het daarop volgende onderzoek werden ruim 800 fraude-gevallen geconstateerd. Ook Boston University voelde zich gedwongen tot een diepgaand onderzoek naar valsspelende studenten.

Waarom leerlingen en studenten valsspelen

Het is schokkend dat leerlingen en studenten massaal valsspelen. Nog schokkender is de reden waarom ze besluiten te frauderen. Studenten geven zelf aan dat de overgang naar online onderwijs hun leervermogen enorm heeft aangetast. Vragen stellen via email en chat blijkt minder effectief dan klassikaal onderwijs waarbij vragen meteen beantwoord worden. Veel leerlingen voelen zich hierdoor wanhopig en besluiten dan maar alles op alles te zetten om in ieder geval de volgende toets te overleven. Volgens de leerlingen is het vooral een korte termijn strategie om  studievertraging te voorkomen.

Als de verklaring die leerlingen zelf aanvoeren klopt, is er goede hoop dat het valsspelen weer minder zal voorkomen wanneer we terug naar school gaan. Tot die tijd blijft het echter belangrijk goed op te letten.