Scholen mogen zelf afspraken maken rond digitale communicatie

- David Van Waeyenberghe

Een afsprakenkader moet de digitale communicatiestromen binnen een school in goede banen leiden.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de sociale partners hebben een ontwerpakkoord bereikt over het gebruik van digitale communicatiemiddelen op school. Het komt er op neer dat elke school of scholengroep lokaal afspraken kan maken, binnen een vooropgesteld afsprakenkader. De afspraken moeten voor duidelijkheid zorgen, voor zowel directie, leerkrachten, leerlingen en ouders.

Digitale (on)bereikbaarheid

De afspraken binnen de school moeten ervoor zorgen dat er een duidelijk speelveld is voor digitale communicatie. Op die manier willen de minister en de sociale partners vermijden dat leerlingen en leerkrachten elkaar tot laat op de avond bestoken met vragen en leerstof. “Het is niet de bedoeling om te betuttelen of om allerlei dwingende regels over online communicatie op te leggen. Maar ik ga evenmin decreteren dat leerlingen en leerkrachten na de schooluren onbereikbaar moeten zijn”, aldus minister van Onderwijs Ben Weyts.

“Het gaat er vooral om dat er lokale afspraken worden gemaakt die de wederzijdse verwachtingen beter op elkaar afstemmen.” Een afsprakenkader schrijft voor over welke punten de scholen minimaal afspraken moeten maken. Het gaat om het beheersbaar houden van de berichtenstroom, de timing van het versturen van berichten en de timing voor het lezen en beantwoorden.

lees ook

112 miljoen euro voor digitalisering binnen secundair onderwijs

Daarnaast vraagt moeten er ook afspraken komen over het gebruik van sociale media binnen de professionele context en communicatie en bereikbaarheid in geval van ziekte, overmacht, noodsituaties, vakanties of deeltijds werken. Het ontwerpakkoord komt er in navolging van de nieuwe CAO, die vorig jaar werd afgesloten.

Digisprong

Sinds de Vlaamse overheid middelen vrijmaakte voor de digitalisering op school, is de vraag naar een afsprakenkader sterk gegroeid. “Digitalisering moet zorgen voor meer onderwijskwaliteit maar ook voor minder druk en lasten”, vervolgt minister Weyts. “Goede afspraken zijn absoluut nodig. De Digisprong heeft de digitalisering definitief verankerd binnen het onderwijs. Duidelijke spelregels zijn dan ook nodig.”