KU Leuven, TU Eindhoven en RWTH Aachen bundelen expertise rond artificiële intelligentie

- David Van Waeyenberghe

Drie onderwijspartners gaan samenwerken en hun expertise bundelen rond artificiële intelligentie in onderzoek en onderwijs. De drie partners, KU Leuven, TU Eindhoven en RWTH Aachen ondertekenden een Memorandum of Understanding. Ze hebben elk een ijzersterke reputatie in het domein en willen het AI-onderzoek en onderwijs een stevige impuls geven op Europees niveau als voor de Drielandenregio België, Duitsland en Nederland.

Zowel KU Leuven, TU Eindhoven als RWTH Aachen hebben veel ervaring op vlak van AI-onderzoek en onderwijs. De nieuwe samenwerking zal zich vertalen in gezamenlijke projectaanvragen en onderzoeksprojecten, gezamenlijke post-doc en doctoraatstrajecten, regelmatige uitwisselingen voor onderzoekers en studenten, het delen van ervaringen en best practices, de organisatie van symposia, workshops, hackatons, enzovoort.

“De mogelijkheden van artificiële intelligentie zijn indrukwekkend, maar brengen ook vele vragen met zich mee”, aldus rector Luc Sels. “Niet alleen op technologisch vlak, maar ook juridisch, ethisch en filosofisch, en in vele andere domeinen. Met deze ondertekening bundelen we de krachten met twee zeer sterke en complementaire spelers in het veld van artificiële intelligentie, om samen een krachtig antwoord te bieden op die uitdagingen, zowel in de Drielandenregio als op Europees vlak.”

Instituut voor AI

Artificiële intelligentie staat al meer dan 30 jaar hoog op de agenda aan KU Leuven. Binnen de universiteit werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines al jarenlang rond het thema. Zo werd in 2020 Leuven.AI, het KU Leuven Institute for Artificial Intelligence, opgericht. Dat netwerk brengt 108 professoren en verenigt onderzoekers vanuit de verschillende disciplines rond AI-onderzoek en -onderwijs.

lees ook

KU Leuven publiceert richtlijn voor verantwoorde AI in onderwijs en onderzoek

“Naast onze onderzoekexpertise zijn we ook op onderwijsvlak een pionier in België met onze 200 masterstudenten in AI”, zegt Luc De Raedt, directeur van Leuven.AI. De opleiding is net aan de 35ste jaargang begonnen. “AI dwingt ons om over het muurtje te kijken en vergt een multidisciplinaire aanpak. Na de oprichting van Leuven.AI is deze samenwerking een logische volgende stap. Met een gedeelde visie willen we bijdragen aan het verrijken van de maatschappij met de mogelijkheden die AI ons biedt, maar ook met oog voor valkuilen en risico’s die het met zich mee brengt.”