Ethics@KU Leuven laat ethische stemmen luider klinken

- David Van Waeyenberghe

De nieuwe leerstoel Ethics and AI brengt onderzoekers uit verschillende faculteiten, gespecialiseerd in ethiek, samen in een denktank.

Morgen, woensdag 9 november, vindt de inhuldiging plaats van de nieuwe initiatief waarvan de leerstoel Ethics and AI onderdeel is. De denkgroep heeft als doel om alle aspecten van ethiek aan bod te laten komen. Van daaruit wil de universiteit fundamenteel onderzoek verrichten naar ethiek in de brede zin en artificiële intelligentie. Professor Helder De Schutter is voorzitter van de denkgroep Ethics@KU Leuven.

Interfacultair initiatief

Twee jaar geleden verenigden ethici uit de verschillende faculteiten en departementen van de KU Leuven zich. Het interfacultaire initiatief kreeg de naam Ethics@KU Leuven en als doel om de ethische stemmen van de KUL luider te laten klinken. In de groep bevinden zich onderzoekers gespecialiseerd in alle aspecten van ethiek, in de brede zin van het woord.

De opsomming van de verschillende domeinen maakt duidelijk dat ethiek overal in verweven zit. Theologische ethiek, filosofische ethiek, politieke ethiek, biomedische ethiek, ethiek van technologie, rechtsethiek, socio-economische ethiek, sportethiek, enzovoort hebben allemaal hun plaats in de denkgroep. Na twee jaar interne vergaderingen en denkmomenten is Ethics@KU Leuven klaar om naar buiten te treden.

Venster openen

Ethics@KU Leuven brengt onderzoekers uit verschillende vakgebieden samen voor meer dan een gezellige babbel. “We merken dat collega’s uit verschillende domeinen vaak met dezelfde ethische vraagstukken te maken krijgen”, zegt voorzitter professor Helder De Schutter. “In plaats van elk apart te blijven werken, willen we nu samen aan de slag gaan. Dat kan gaan over thema’s zoals keuzes die een zelfrijdende auto mag en moet maken maar even goed over de ethische gevolgen van de Brexit of AI in onderwijs.”

Met het initiatief wil de KU Leuven een kaart maken van ethische thema’s binnen de universiteit. En dat niet alleen voor intern gebruik. “De groep hoopt als het ware een venster te openen voor buitenstaanders. Op die manier krijgen ze een beeld van de zaken waarmee we bezig zijn. Omdat ethiek overal een plaats heeft, spreken de thema’s ongetwijfeld een groot publiek aan.”

Startdag 9 november

Morgen, woensdag 9 november, presenteert Ethics@KU Leuven zich voor het eerst aan pers en publiek tijdens een startmoment. Voorzitter Helder De Schutter en Lien De Proost openen het programma. Nadien volgen lezingen door Don Heider en Dorothée Camaniti (beiden Markkula Center for Applied ethics), rector Luc Sels, paneldiscussies rond AI en ethiek, een boekbespreking We, Robots en uiteraard de inauguratie van de leerstoel Ethics and AI.

De denkgroep heeft de ambitie om op regelmatige basis van zich te laten horen. “Langs het geopende venster willen we mensen op de hoogte houden van de zaken waarmee we aan de slag zijn gegaan. We plannen drie momenten per jaar. Eén groter event waarbij we een specialist in het ethische vakgebied uitnodigen. Daarnaast plannen we een interne studiedag en een moment waarin we zullen nadenken over ethiek binnen de universiteit”, besluit professor De Schutter.

Het startmoment vindt plaats in Agora, aula Emma Vorlat (Parkstraat 47 in Leuven).  Meer informatie over Ethics@KU Leuven, met onder andere het volledige programma van de inauguratie, is terug te vinden op de website.