Hogescholen Odisee en Artevelde werken nauwer samen

- David Van Waeyenberghe

In een strategische alliantie zullen beide hogescholen structureel samenwerken op het vlak van onder andere onderwijs, onderzoek, internationalisering en organisatie. Dat hebben beide hogescholen vrijdag bekendgemaakt. Via de alliantie willen Hogeschool Odisee en Arteveldehogeschool hun impact, innovatie en slagkracht om op te leiden vergroter over de as Gent-Brussel.

Odisee en Artevelde tellen samen 2.500 medewerkers en 25.000 studenten in Gent, Brussel, Aalst, Sint-Niklaas, Dilbeek en Oudenaarde. De twee Vlaamse hogescholen zijn bovendien complementair in hun opleidingsaanbod, regionale inbedding en internationalisering. Volgens het persbericht grijpen Artevelde en Odisee hun bestaande samenwerkingen aan als startpunt voor de strategische alliantie, om via innovatie in de organisatie te komen tot toekomstgericht hoger onderwijs.

Ambities en slagkracht

“De structurele samenwerking versterkt de ambities en slagkracht om nog beter te kunnen antwoorden op de noden van studiekiezers en de samenleving”, zegt Odisee-directeur Ann Verreth. “We willen de kansen over de as Gent-Brussel optimaal benutten in een optimale omgeving om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door innovatie en door een toekomstbestendig aanbod.”

“Ons nieuwe partnerschap is een hefboom om elkaars sterktes te bestendigen en toekomstgericht te versterken”, vult Tomas Legrand, Algemeen directeur van Arteveldehogeschool aan. “De alliantie is gericht op kwaliteit in onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Ze wil verder werken aan een cultuur van nabijheid, interne verbondenheid en authenticiteit, met de focus op een hechte samenwerking met alle werkveldpartners.”

Van lerarenopleiding tot artificiële intelligentie

Odisee en Artevelde leggen de focus op dit moment op het vormgeven van de alliantie en het uitwerken van strategische projecten. De hogescholen zullen samenwerken rond onder andere maatschappelijke uitdagingen zoals het lerarentekort en de noden in de zorg. Ook STEM, artificiële intelligentie en internationalisering komen aan bod. De intensiteit van de samenwerking en de impact van de projecten zullen bepalen wat de alliantie op lange termijn kan betekenen.

lees ook

Sam Altman (OpenAI): “AI zal onderwijs revolutioneren maar leren niet vervangen”

Hogescholen zijn de drijvende krachten in de vorming van professionals in alle sectoren”, aldus Legrand. “Ook in hoger onderwijs ligt één van de sleutels in meer en nieuwe vormen van samenwerking. We doen dit met respect voor de bestaande partnerschappen die beide hogescholen al hebben en met enthousiasme verder zetten.”