Helft studenten in het hoger onderwijs ontevreden over videosamenwerkingstools

- Ilene Langen

Logitech heeft een onderzoek uitgevoerd rond de huidige stand van zaken in digitaal onderwijs. 220 studenten en 80 docenten uit het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs lieten hun stem horen over digitale lessen voor en tijdens de coronapandemie.

Logitech stelde 220 studenten en 80 docenten uit Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten vragen over digitaal onderwijs voor en tijdens de coronapandemie. Uit dat onderzoek blijkt dat de helft van de studenten ontevreden is over de aangereikte videovergader- of samenwerkingstools.

Inhoudelijk geen problemen

Tijdens de coronapandemie zetten onderwijsinstellingen veel meer in op digitaal lesgeven. Dat heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van het onderwijs. Studenten vinden digitale lessen inhoudelijk net zo goed als deze in traditionele vorm. Docenten daarentegen geven digitale lessen inhoudelijk zelfs een hogere beoordeling.

De hybride lesvorm scoort echter beter dan het volgen van volledig digitaal onderwijs. Volgens de respondenten blijft zowel het gebrek aan interactie als het ontstaan van misverstanden problemen geven. Ook is het voor docenten minder makkelijk om studenten individueel aandacht te geven en groepen te coördineren.

Technische moeilijkheden

Daarnaast blijven er uitdagingen bestaan op het vlak van technische mogelijkheden. Docenten maken zich namelijk zorgen over de verouderde hardware en software van studenten en de hoge kosten die met digitaal onderwijs gepaard gaan. Studenten geven aan te weinig kennis te bezitten over nieuwe digitale oplossingen en zijn vooral bezig met privacy en veiligheid.

De helft van de studenten is dan ook niet tevreden over de infrastructuur en software die in de lessen gebruikt wordt. Bij docenten is dit 40 procent.


Lees ook: Sony onderzoekt rol video in het Hoger Onderwijs – Schoolit


Volgens Laura Dijk, educatiespecialist bij Logitech Video Collaboration, is een goede digitale oplossing niet meer weg te denken bij onderwijsinstellingen. Hierdoor kan er waar dan ook les gegeven of gevolgd worden. “Het is bovendien essentieel dat een goede oplossing de uitdagingen voor de sociale interactie wegneemt en dat de kwaliteit van de les gewaarborgd blijft.”