1 jaar Digisprong: grote nood aan pedagogische ondersteuning ondanks positieve invloed op schoolresultaten

- David Van Waeyenberghe

Uit een onderzoek van Econocom 1 jaar na de Digisprong blijkt dat het overgrote deel van de leerkrachten een positieve invloed zien van de digitalisering op de schoolresultaten.

Econocom stelde de resultaten van de Eduscan vandaag voor tijdens Digital School Today, haar conferentie rond duurzame digitalisering in het onderwijs. Eduscan voelde 500 personen uit het onderwijsveld, hoofdzakelijk leerkrachten uit het laatste jaar basisonderwijs, aan de tand. Het onderzoek peilde naar de bevindingen op vlak val digitalisering en digitaal onderwijs in hun school, één jaar na de Digisprong.

Arbeidsmarkt

Een overgroot deel (80 procent) van de respondenten ziet een positieve tot zelfs zeer positieve invloed van de digitalisering op de schoolresultaten. Daarnaast vinden de ondervraagden dat de digitale inspanningen een goede voorbereiding zijn op de arbeidsmarkt waar meer analytisch en probleemoplossend denken wordt gevraagd. 90 procent van de leerkrachten geeft aan meerdere (halve) dagen per jaar nascholing te willen over pedagogisch gebruik van ICT in de klas.

“ICT bevordert individuele creativiteit en samenwerking tussen de leerlingen. Op voorwaarde dat die juist wordt ingezet. Het maakt ook inclusief lesgeven en digitale evaluatie mogelijk”, zegt Ciska Schrooten, Business Manager Education Branche bij Econocom. “De studie geeft aan dat directeurs en leerkrachten de schoolboeken niet simpelweg naar de computer willen verplaatsen. Tegelijk waren vorige maand 78 procent van de ondervraagde leerkrachten nog niet gestart met bij-of nascholing. Als Vlaanderen de recent vrijgemaakte middelen voor lesgeven met ICT verduurzaamt, dan zal digitaal onderwijs alle slaagkansen krijgen.”

Het kenniscentrum Digisprong heeft onlangs een overheidsopdracht uitgeschreven om ICT en digitaal onderwijs te professionaliseren via bootcamps. Eerder al maakte de overheid 120 euro per onderwijsprofessional vrij voor nascholing rond ICT. Die nascholingstoelage loopt nog tot 31 juli 2026. De vraag is of er, ondanks de inspanningen door de overheid, wel voldoende middelen zijn om voldoende kwalitatieve bij- en nascholingen te voorzien.

Inspraak ICT-beleidsplan

Eduscan peilde naar de betrokkenheid van leerkrachten en ICT-coördinatoren. Daaruit blijkt dat toch wel een verschil in perceptie is, afhankelijk van de positie in de school. Directeurs kunnen zich heel goed vinden in de visie (67 procent). Bij ICT-coördinatoren is dat aandeel gezakt naar 50 procent. Slechts één op vier leerkrachten kan zich nu vinden in de uitgestippelde visie. Wanneer gekeken wordt naar de toekomst, dan blijkt de betrokkenheid van de leerkrachten een stuk groter te worden.

Iets minder dan de helft (45 procent) van de leerkrachten geeft aan wekelijks mobiele toestellen zoals laptops en tablets te gebruiken in de klas. 11 procent gebruikt de toestellen dagelijks tegenover 18 procent die de beschikbare middelen niet gebruikt. Ook hier hangt de perceptie af van de positie in de school. Want van de ondervraagde directeurs geeft 70 procent aan dat leerkrachten wekelijks gebruikt maakt van ICT, met amper twee procent van het lerarenkorps dat niet digitaal lesgeeft.

De studie geeft ook een verschil tussen directies en het lerarenkorps wat betreft de ontwikkeling van digitale lessen. Volgens de directies maakt 74 procent van hun leerkrachten al zelf digitale content op maat van de leerlingen. De leerkrachten schatten het aantal dan weer op amper 46 procent. Die verschillen in perceptie komen ook tot uiting in thema’s zoals samenwerken (76 tov 47 procent), differentiëren (89 tov 62 procent) en ondersteunen van leerlingen met extra noden (91 tov 51 procent).

lees ook

Focus op STEM en talen in nieuwe eindtermen

Digitaal lesgeven in de toekomst

Waar zowel directies als leerkrachten het over eens zijn, is het feit dat er meer digitaal lesgeven nodig is in de toekomst. Zowat de helft van alle ondervraagde leerkrachten wil elke week via ICT lesgeven. Een kwart wil er zelfs dagelijks mee aan de slag. Een ander kwart van de leerkrachten wil dan weer laptops of tablets meerdere keren per maand gebruiken in de klas. Van de directies wil meer dan de helft (56 procent) elke dag digitaal onderwijs in de school, of toch minstens elke week (40 procent).

Alle resultaten van Eduscan zien hier terug te vinden.