Provinciale uitleendienst brengt Extended Reality tot in de klas

- David Van Waeyenberghe

Met het uitleenprogramma wil Vlaams minister Ben Weyts het leerproces ondersteunen bij leerlingen uit het technisch en beroepsgericht secundair onderwijs.

Extended Reality overkoepelt de toepassingen in Virtual, Augmented en Mixed Reality. De technologie biedt unieke kansen om leerresultaten te verbeteren. Daarom zet Vlaams minister Weyts hard in op XR in de klas. Vorig jaar gaf de minister al aan te zullen investeren in VR binnen het technisch en beroepsonderwijs. Die plannen krijgen steeds meer vorm en de concrete toepassing is voorzien bij de start van volgend schooljaar.

Vierstappenplan

Het Kenniscentrum Digisprong coördineert het zogeheten XR-actieplan. Dat plan om XR tot bij leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs te krijgen omvat vier actiepunten: onderzoek, hardware, software ontwikkeling en nascholing. De Vlaamse regering moet het eerste punt, praktijkgericht onderzoek, nog bespreken en is dus onder voorbehoud.

Het XR-actieplan is opgesteld naar aanleiding van de visienota en na gesprekken met experten uit het veld. De bedoeling is om, onder andere via innovaties, de professionalisering en uitbouw van XR de leereffecten te ondersteunen. Door het laagdrempelig aanbieden van de technologie wil het departement Onderwijs het onderwijzend personeel beter ondersteunen.

lees ook

1 jaar Digisprong: grote nood aan pedagogische ondersteuning ondanks positieve invloed op schoolresultaten

Praktijkgericht onderzoek

“Voor het thema XR is bijkomend onderzoek nodig”, staat te lezen op de pagina van het actieplan. Om de innovatie duurzaam ingebed te krijgen moet die steunen op wetenschappelijk onderzoek. Eén van de vragen die daarbij naar boven komt is of de innovatie bijdraagt tot het bereiken van een bepaalde doelstelling. Ook naar de manier van werken in de dagelijkse onderwijspraktijk, de mate van ondersteuning en de omstandigheden van het gebruik moet nog onderzoek gebeuren.

De Vlaamse regering heeft dit punt nog niet besproken en dus kunnen er nog geen conclusies aan worden vastgeknoopt. De verwachting is dat dit in de loop van de komende maanden zal gebeuren.

Hardware uitleendienst

Het onderwijsdepartement leerde uit bevragingen dat scholen open staan voor een XR-uitleendienst. Die zal naast de hardware, de toestellen zoals VR-brillen dus, ook inhoudelijke ondersteuning bieden. Op die manier moeten scholen geen extra investeringen voorzien in materiaal en onderhoud. De vijf Regionale Technologische Centra (RTC) zullen de uitleendienst uitwerken en bemannen. Die RTC’s zijn provinciale, net-overschrijdende samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en ondernemingsleven.

De RTC’s krijgen financiële ondersteuning om te investeren in XR-materiaal en de technische uitbouw van de uitleendienst. In april dit jaar zijn de RTC’s gestart met de aankoop van het materiaal. Dit schooljaar volgt een implementatiefase waarbij de dienst zal worden uitgetest in enkele scholen. De brede uitrol was voorzien in het voorjaar van 2023 maar zal wellicht plaatsvinden bij de start van het nieuwe schooljaar in september.

Software-projecten

Over het materiaal beschikken en het kunnen gebruiken is één zaak. Softwareprogramma’s om effectief met XR aan de slag te gaan is minstens even belangrijk. Daarom zet Onderwijs Vlaanderen in op software-innovatie. Op die manier krijgen de scholen voldoende softwaretoepassingen om uit te kiezen. Om die verduurzaming tot stand te brengen, lanceerde InnoVet een oproep voor nieuwe softwareprojecten.

Dit zijn de 12 geselecteerde projecten van dit jaar. In onderstaand ‘Lees ook’-artikel geeft Michaël De Borre van GO! Scholengroep 20 een woordje uitleg bij het project EVA, één van de geselecteerde toepassingen. De projecten zijn onderverdeeld in drie groepen, van compleet nieuw tot verder bouwend op bestaande technologie en software. De bedoeling is dat de nieuwe software beschikbaar wordt gesteld voor alle gebruikers.

lees ook

GO! Scholengroep 20 innoveert met VR

XR Academy

Scholen die gebruik (willen) maken van de materialen, kunnen rekenen op ondersteuning en nascholing. Ook hier heeft het departement zich de vraag gesteld hoe die ondersteuning te implementeren valt op een duurzame manier. Het resultaat: een heuse XR Academy. Scholen die gebruik maken van XR-materiaal zullen worden verplicht om nascholingen te volgen. Ook hier zullen de RTC’s zorgen het goede verloop van de opleiding wat betreft inschrijvingen, doorverwijzingen en dergelijke.

In dat opzicht verlengt het departement de ondersteuning van het Lerend Netwerk. Via het netwerk kunnen scholen hun noden aangeven. In een latere fase kan het netwerk samen met de school bepalen welke XR-toepassingen ze kunnen gebruiken of welke toepassing aanpassing nodig heeft. Het Lerend Netwerk dient ook om meer scholen te bereiken via vorming en netwerking en om te zorgen voor meer informatiedoorstroming binnen de scholen.