Project Voicebot POL als sleutel tot maatschappij

- David Van Waeyenberghe

Het project Voicebot POL is een gepersonaliseerde voicebot die inspeelt op de leefwereld van OKAN-leerlingen. Het project is net gestart, met steun van amai! en moet volgend jaar een pilootversie opleveren. POL wordt ontwikkeld door d-teach, Linguineo en het Centrum voor Taal en Onderwijs van KU Leuven.

De taal van een land of regio spreken, is de sleutel tot die maatschappij. Dat geldt zeker voor Nederlands als tweede taal bij anderstaligen in Vlaanderen. Leerlingen die nu vanuit een land waar geen Nederlands wordt gesproken naar Vlaanderen komen, worden eerst in OKAN-klassen opgevangen. Om de integratie en het aanleren van het Nederlands vlotter te laten verlopen, willen de projectpartners inzetten op een gepersonaliseerde voicebot, op maat van de leerlingen.

Ideale match

“We hebben gekozen voor een toepassing specifiek voor jonge anderstalige nieuwkomers die les volgen in het OKAN-onderwijs, specifiek de leerlingen tussen 11 en 14 jaar”, geeft Scarlet Coopman van d-teach aan. “Voor die doelgroep, leerlingen tussen 10 en 14 jaar, is heel weinig digitaal materiaal beschikbaar. Bovendien is er vanuit scholen niet altijd budget voorhanden om dure programma’s aan te kopen. Die insteek heeft ongetwijfeld meegespeeld in de beslissing om ons als meest maatschappelijk relevant project te weerhouden.”

Het initiatief is ontstaan vanuit d-teach online training. “We hebben de oproep van amai! gezien en contacteerden Linguineo, met wie we in het verleden al samenwerkten. Zij hebben dan weer nauwe contacten met het Centrum voor Taal en Onderwijs. Eigenlijk zijn de drie partijen een ideale match. Linguineo heeft de voicebottechnologie, met een stukje didactiek en talen. Onze focus ligt op online digitale didactiek met een stukje taaldidactiek via d-teach online school. Het CTO was de ideale derde partner met hun expertise in (online en blended) NT2-onderwijs.  

Gesprekken

De drie partners voerden verschillende gesprekken met directies, onderwijsbegeleiders en andere spelers in het talenveld. “We spraken ook met mensen uit het lager onderwijs, omdat we onze doelgroep nog niet hadden bepaald”, gaat Scarlet verder. “Vanuit amai! werd uiteindelijk gevraagd om een keuze te maken. Het was een lang proces, omdat we het met de nodige achtergrondkennis wilden onderbouwen en met de juiste actualiteitswaarde natuurlijk.”

Voicebot POL staat pas in de kinderschoenen, letterlijk. “De eerste kickoff-meeting tussen de partners en de officiële start vanuit amai! samen met de vier andere projecten vond vorige week plaats. Daar kregen we tips en tricks rond burgerparticipatie, iets waar amai! veel belang aan hecht. Nu zijn we echt klaar om te beginnen. We zijn laaiend enthousiast, al beseffen we dat we voor een lang traject staan.”

Twee jaar

Het project loopt over twee jaar en in die periode ligt heel wat werk op de plank om tot een werkbare toepassing te komen. “Het eerste jaar is een brainstormfase waarin we zoveel mogelijk aspecten rond design, development en grafische kenmerken willen oplijsten. Ook de training van het AI-model zit voor een stuk in het eerste jaar. In het ideale scenario hebben we in jaar twee een piloot die heel specifiek kan worden getest met de doelgroep.”

Het uiteindelijke doel is om POL open te stellen voor een heel breed publiek. “We kregen al vragen vanuit het volwassenonderwijs. De look and feel is specifiek voor 10 tot 14 jaar, maar als je daar kan doorkijken dan is de toepassing zeker bruikbaar voor volwassenen. Het zal opensource zijn, dus iedereen kan en mag het gebruiken. Tot het einde van het project zullen we feedback vragen, met de focus op return vanuit de doelgroep.”

Online praatmaatje

Hoe werkt de voicebot nu precies? “Een belangrijk kenmerk van POL, ons online praatmaatje, is dat de gebruiker er zelf content in kan plaatsen. Dat kan een afbeelding of foto zijn en op basis daarvan wordt een conversatie gestart. De bedoeling is om met adaptiviteit te werken. Deze features hebben we vanuit het project geschreven maar zullen we in de brainstormfase bespreken samen met mensen zoals OKAN-leerlingen en -leerkrachten, ICT-coördinatoren, enzovoort”, vertelt Helena Van Nuffel van CTO.

De input van mensen die uiteindelijk met POL aan de slag zullen gaan, is vanzelfsprekend van groot belang. “We willen iets maken waar het werkveld op zit te wachten. Binnenkort zullen we daarvoor een oproep lanceren, maar geïnteresseerden kunnen zich ook nu al kandidaat stellen via een online formulier.”

Financiële ondersteuning

Alle geselecteerde projecten krijgen van amai! hetzelfde werkingsbudget: 125.000 euro incl. BTW. “Na de brainstorm zullen we bekijken welke features haalbaar zijn binnen het budget. Het moet enerzijds interessant zijn voor het onderwijs, maar anderzijds ook haalbaar binnen het budget. Zo willen we ervoor zorgen dat de frontend van POL na het project opensource staat. Tijdens het tweejarig project zal ook gezocht worden naar manieren om van POL een duurzaam AI-praatmaatje te maken.”

lees ook

LiLi-app helpt slechtzienden zelfstandiger en veiliger te reizen

De ontwikkelaars houden er tot slot ook rekening mee dat de technologie in de loop van het project kan veranderen. Dat kan voor hen ook een voordeel zijn. “AI gebruiken voor Nederlands uitgesproken door OKAN-leerlingen is nog steeds veel moeilijker dan het te gebruiken voor Engels uitgesproken door moedertaalsprekers. Hoe sneller de AI gaat, hoe beter Chatbot POL ook zal zijn”, besluit Steffen Luypaert van Linguineo.