Jana en Stephanie over hun rol als ambassadeurs van Future Classroom Lab: “Open Day op 30 april biedt unieke inkijk”

- David Van Waeyenberghe

Foto: FCL

Eind april zet het Brusselse Future Classroom Lab de deuren wagenwijd open voor beleidsmakers, leerkrachten en belanghebbenden in het onderwijs. Het lab, gecreëerd door European Schoolnet biedt een inkijk in de klaslokaal van de toekomst. Een tijdje geleden sprak Schoolit met de twee trotse ambassadeurs van het Future Classroom Lab.

‘Bevorderen van gelijke kansen en ondersteunen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon en buitengewoon onderwijs’, dat is het centrale thema voor de opendeurdag van Future Classroom Lab. De klas van de toekomst is opgericht in 2012 door European Schoolnet, met steun van 34 ministeries van onderwijs. Het lab werkt samen met ICT-aanbieders die zorgen voor een onafhankelijk gefinancierd en duurzaam platform.

Twee ambassadeurs

Het Future Classroom Lab (FCL) kan als netwerk rekenen op ambassadeurs in verschillende landen. Voor Vlaanderen zetten twee sterke, inspirerende vrouwen hun schouders onder het project. Stephanie De Clercq en Jana Op de Beeck kwamen beiden vanuit het Kenniscentrum Digisprong, dat voor Vlaanderen het FCL aanstuurt, bij het project. Intussen werkt Stephanie, die de eerste ambassadeur was voor FCL, als ICT-coördinator onderwijs in Londerzeel en blijft ze co-lead ambassadeur naast Jana.

FCL-ambassadeurs Jana Op de Beeck (l) en Stephanie De Clercq (r). Foto: FCL

“Het is goed om met twee het ambassadeurschap op te nemen”, zegt Stephanie De Clercq. “Want ik vond het bij momenten een eenzame job. Met twee is altijd leuker en nadat ik mijn nieuwe uitdaging in Londerzeel was aangegaan, hebben we in onderling overleg besloten dat ik vrijwillig verbonden blijf aan het Lab. Maar dan als co-lead ambassadeur en in ondersteuning van Jana, die in september vorig jaar de rol van ambassadeur op haar nam.”

European Schoolnet

Het Future Classroom Lab is een organisatie van European Schoolnet. “Die organisatie is opgericht door de verschillende ministeries van onderwijs”, gaat Stephanie De Clercq verder. “Het idee achter de samenwerking was indertijd onder andere om Europese subsidies en de administratie die erbij komt kijken te vereenvoudigen. De organisatie doet een deel administratie, zoekt naar partnerschappen tussen de lidstaten en richten projecten in waar je als land of regio (zoals Vlaanderen) kan aan deelnemen.”

Eén van die projecten binnen European Schoolnet (ook gekend van de online cursussen beter gekend als MOOC’s) is dus het Future Classroom Lab. “Het doel hiervan is om een kijkje te nemen in de klas van de toekomst”, vult Jana Op de Beeck aan. De resultaten van het project zijn nog altijd te bekijken in het Lab in Brussel. Dat is geen eigendom van Vlaanderen, maar van European Schoolnet. Zij organiseren activiteiten en opleidingen en gebruiken het als hub om EdTech-partners opleidingen te laten geven.”

FCL-ambassadeurs

Twee jaar na de oprichting van het Lab, hebben elk van de partners voor het eerst ambassadeurs aangesteld. “Die ambassadeurs, wij en onze collega’s dus, verspreiden door verschillende activiteiten en opleidingen, de filosofie achter het FCL. Om dat te doen mag ik een deel van mijn werktijd besteden aan het Lab, Stephanie doet het zoals gezegd volledig vrijwillig”, gaat Jana verder.

Jana Op de Beeck geeft een woordje uitleg bij de principes van het Future Classroom Lab. Foto: FCL

“Wij ondersteunen en verspreiden mee de informatie van het European Schoolnet. Daarnaast willen we in kaart brengen waar in Vlaanderen er op FCL-geïnspireerde leeromgevingen zijn opgericht of in de steigers staan. Scholen kunnen zich via dit formulier trouwens nog altijd aanmelden. Het in kaart brengen is één zaak. We willen die ruimtes ook bezoeken om te zien hoe de scholen het hebben aangepakt, welke stappen ze errond hebben gedaan, enzovoort.”

In een volgende fase willen de ambassadeurs alle scholen die aan de slag zijn, of gaan, met de FCL-filosofie, samen brengen. “Dat moet een netwerk opleveren waar uitwisseling mogelijk is”, zegt Stephanie De Clercq. “Door good practices in de verf te zetten, kunnen andere scholen worden aangezet om ook mee stappen te zetten. Dat netwerk kan er pas komen wanneer alles in kaart is gebracht.”

FCL-concept

Het Future Classroom Lab is dus een innovatie ruimte om te leren. Maar, hoe zit dat nu exact in elkaar? “Bij de opstart is uitgegaan van een zone-concept”, vertelt Jana. “Het lab is opgedeeld in zes zones. Die basis is er gekomen omdat je als leerkracht de ruimte en technologie afstemt op de leeractiviteit. Future Classroom Lab heeft enkele richtlijnen opgesteld over wat de klas van de toekomst inhoudt. Maar dat is niet strikt. Er zijn landen die daarvan durven afwijken. Zo heeft Denemarken een model met vijf in plaats van zes zones.”

De zes leerzones van het FCL

De filosofie achter FCL kan ook een andere vorm aannemen dan een klas met zes zones. Dan spreekt FCL over ‘learning labs’. “Het zijn die leeromgevingen die we ook in kaart willen brengen. Om een FCL-learning lab te worden, moet een school aan bepaalde voorwaarden (opgelegd door European Schoolnet) voldoen. Om scholen inzichten te geven hoe ze naar een innovatieve leeromgeving kunnen gaan, zijn initiatieven zoals de opendeurdag heel belangrijk.”

Brugfunctie

European Schoolnet organiseert zoals aangegeven online cursussen, de befaamde MOOC’s, over allerhande zaken. Ook over Future Classroom Lab en innovatief leren. “We merken dat de Vlaamse leerkrachten bijzonder moeilijk hun weg vinden naar die opleidingen”, zegt Stephanie De Clercq. “De taal speelt hierbij zeker een rol want de MOOC’s worden in het Engels gegeven. Voor mij was dat de eerste keer ook een drempel. Al bij al viel het mee en leerde ik snel Engels bij.”

Een leerzone binnen het Future Classroom Lab. Foto: FCL

De knop helpen omdraaien en een brugfunctie zijn, dat  is de ambitie van het ambassadeurs-duo, beiden gedetacheerde leerkrachten trouwens. “Dat doen we via kleine lezingen zoals bij Klasveren of via onze socials. We willen dat nog meer doen, zodat leerkrachten, directies en ICT-coördinatoren weten wie we zijn, wat we doen en waar we he, mee kunnen helpen. Er zitten verschillende ideetjes in ons hoofd om dat doel te bereiken.”

Open Day 30 april

Het Future Classroom Lab zet op 30 april de deuren wagenwijd open voor het Vlaamse onderwijsveld. “Je kan die ‘Open Day’ vergelijken met een pedagogische studiedag. Hier kunnen onze leraren proeven van verschillende dingen binnen de zones. Stephanie en ik hebben lang gebrainstormd over hoe zo een opendeur in elkaar moet steken. Ja, we kunnen een uur vooraan staan en uitleg geven bij de zones. Maar daar wilden we vanaf stappen”, zegt Jana.

lees ook

Headsets, AI-tools en afstandsleren: een (veilige) blik op de klas van de toekomst

De twee ambassadeurs kiezen voor de interactieve aanpak. “Het is moeilijk om een filosofie rond actief leren uit te dragen met een ‘saaie’ lezing. We willen die filosofie laten voelen, en het actief leren in te bedden. Mensen mogen vrij rondlopen en kunnen als het ware hoppen van de ene workshop naar de andere. Het is een andere aanpak, maar we merken dat het effectief werkt om het zoneconcept te laten ervaren.”

De Open Day vindt plaats op dinsdag 30 april in Brussel. Deelnemen is gratis, al zijn het aantal plaatsen beperkt. Inschrijven en het volledige programma bekijken kan via deze website van Future Classroom Lab.