Waarom scholen een back-up van hun data moeten maken

- Ilene Langen

Ook als school verlies je niet graag data, daarom is een back-up maken van je gegevens heel belangrijk. Het liefst zelfs nog elke dag.

Om als school al je data veilig te stellen, kan je best elke dag een back-up van je gegevens maken. Op die manier wordt iets kwijtraken of het maken van andere fouten veel moeilijker.

Fouten voorkomen

Onderwijsinstellingen dienen hun data in de eerste plaats op te slaan om fouten te voorkomen. Ieder mens kijkt af en toe wel over iets heen of wist per ongeluk belangrijke informatie. Hoe vervelend is het om een volledig afgewerkt lesplan niet meer terug te vinden? Een dataherstelsysteem laat toe om deze fouten te verbeteren of zelfs te vermijden.

Belangrijk daarbij is dat je ook je back-up-systeem uitvoerig (en regelmatig) test, zodat je een plan B hebt wanneer er zich systeemfouten voordoen.

Gevoelige informatie

Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van gevoelige informatie in het onderwijs. Digitale lespakketten en platformen als Smartschool of Blackboard zijn niet meer weg te denken in het landschap. De data die hieruit voortvloeien moeten veilig bewaard worden, ook wanneer er barsten komen in het systeem.

Bovendien liggen scholen steeds vaker onder vuur door cybercriminaliteit. Sinds de coronapandemie groeide het aantal cyberaanvallen exponentieel. Er ligt dan ook veel informatie voor het oprapen in onderwijsinstellingen, denk maar aan e-mailadressen en financiële gegevens van leerlingen, ouders en leerkrachten.

lees ook

Wat maakt scholen zo kwetsbaar voor ransomware aanvallen?

Budgettering en bewustmaking

Toch kan of wordt er niet zoveel geld geïnvesteerd in de laatste nieuwe back-up-mogelijkheden in het onderwijs. Met de Digisprong in het achterhoofd, zou dit echter prioriteit moeten zijn.

Ook het personeel en de leerlingen moeten zich bewust zijn van problemen die zich kunnen voordoen. Kennis over cybersecurity is namelijk een must dezer dagen. Zo kan elke school zich beter wapenen tegen phishingaanvallen of ander gespuis.