Minecraft:Education Edition krijgt nieuwe content van Microsoft

- Jeroen Langendam

Microsoft heeft nieuwe content en functionaliteit toegevoegd aan Minecraft:Education Edition.

Volgens Microsoft behoren logisch denken en begrijpen hoe computerprogramma’s werken tot de belangrijkste basisvaardigheden van de toekomst. Kinderen moeten deze vaardigheid verkrijgen ter voorbereiding op de beroepspraktijk. Maar ook buiten het werkveld is begrip van IT belangrijk. Microsoft vindt dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen om kinderen dit aan te leren en werkt daarom al een tijdje intensief samen met Minecraft:Education Edition.

Met Minecraft:Education Edition kun je leerlingen onderwijzen op tal van vakken. Zo leert de ene groep over biodiversiteit , terwijl andere klassen Maori leren.

Kort geleden kondigde Microsoft aan een aantal dingen aan Minecraft:Education Edition te hebben toegevoegd.

Afb: Microsoft

Pythons in Minecraft

Minecraft wordt ook ingezet voor programmeerlessen. Deze lessen draaien op Microsoft MakeCode. Tot voor kort bood dit de mogelijkheid om te werken met codeblokken, en met JavaScript. Microsoft voegt hier nu de programmeertaal Python aan toe.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen kan Minecraft toegevoegde waarde hebben. Microsoft heeft hiervoor het Social Emotional Learning center (SEL) gebouwd. Hierin zijn een drietal nieuwe lessen opgenomen over verschillende onderwerpen

The Mindful Knight

In het spel “The Mindful Knight” maken kinderen op speelse manier kennis met meditatie, zelfregulering en mindfulness.

Afb: Microsoft

Inspiration Island

Rondzwervend in een drijvend pretpark leren leerlingen over zelfbewustzijn, effectieve communicatie en zelfexpressie

Digitaal Burgerschap

De derde les draait om digitaal burgerschap. Wat is de juiste manier om op verantwoordelijke manier met het internet om te gaan? Deze les bespreekt alles; van (het voorkomen van) plagiaat, tot respectvol gedrag naar anderen.

Minecraft is en blijft mateloos populair onder leerlingen en studenten. Dankzij de nieuwe content van Microsoft kun je hier als leerkracht nog beter op aanhaken.