10 jaar les met iPads in Blankenbergse middelbare school

- David Van Waeyenberghe

De secundaire school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge blikt met Schoolit terug op een decennium iPads in de klas. Wat tien jaar geleden nog een bijzondere beslissing was om digitaal te gaan, is voor de school een absoluut schot in de roos gebleken.

De Digisprong is sinds enkele jaren ingezet in het Vlaamse onderwijsveld. De overheid stelt scholen middelen ter beschikking om het personeel en de leerlingen te voorzien van moderne, digitale lesmiddelen. Lang voor er sprake was van een Digisprong, nam  de secundaire school Sint-Jozef Sint-Pieter (SJSP) al een opmerkelijke beslissing. De directie koos  tien jaar geleden resoluut voor iPads in de klas. Enkele hoofdrolspelers maken voor Schoolit de balans op en blikken al even vooruit.

Enthousiasme als katalysator

Het Apple-verhaal in de Blankenbergse secundaire school is al langer dan tien jaar bezig. “In 1982 installeerden we het eerste Apple-toestel in de school”, herinnert Rudi Boydens zich. Hij vormt samen met Carine Jacxsens en Goedele Brys het directieteam van de school. “Het was voor onze school dan ook geen complete koerswijziging. Integendeel, we wisten heel goed waar we aan begonnen. Na experimenten in kleinere groepen en door het enthousiasme van ICT-kenners binnen de school hebben we vanaf het schooljaar 2012-2013 gekozen voor een toestel per leerling en leerkracht.”

Vernieuwing in een klaslokaal is niet altijd evident. Recente studies tonen aan dat het opleiden van de leerkracht essentieel is om het werken met nieuwe, digitale middelen te laten slagen. “Daar waren we ons enorm van bewust”, vult Carine Jacxsens aan. “De leerkrachten kregen maanden op voorhand al hun toestel zodat ze er mee leerden werken. Op regelmatige tijdstippen zijn er bijscholingen voorzien. Die worden gegeven door onder andere onze collega Björn Carreyn. Hij is naast gemotiveerde leerkracht en ICT-kenner ook Apple Professional Learning Specialist.”

Leerwinst

Dankzij de inzet van gemotiveerde collega’s kreeg de school iedereen mee op de iPad-stroom. Allemaal goed en wel, maar tegelijk mag het eigenlijke lesgeven niet uit het oog worden verloren. “We hadden een duidelijke visie waarbij we het leren zelf hebben herbekeken”, zegt Rudi Boydens. “Leren kan op verschillende manieren en via digitale middelen kunnen leerlingen heel persoonlijk worden geholpen met op maat gemaakte oefeningen. We lieten de universiteit van Gent een lange studie uitvoeren om te kijken naar de leerresultaten. Liefst 70 procent gaf aan op geen andere manier meer te les te willen geven of krijgen.”

Via onder meer vakwerkgroepen kregen de leerkrachten veel ondersteuning vanuit het bestuur om met de toestellen aan de slag te gaan. ‘Radicaal Digitaal’, gedreven voor enthousiaste ICT-medewerkers, zorgde voor een boost bij het personeel. “Het is zelfs zo dat nieuwe leerkrachten onze school verkiezen omdat we zo vooruitstrevend zijn geweest en dat willen blijven”, aldus Goedele Brys. “We voorzagen al snel alle klassen van Apple TV, om maar een voorbeeld te geven. Zolang de leerkrachten er iets nuttigs mee (kunnen) doen, is het prima.”

Digisprong geeft mogelijkheden

SJSP werkt samen met Lab9 Pro voor de levering van het Apple-materiaal. De school telt op dit moment 711 leerlingen. Die krijgen de keuze om de iPad via de school aan te kopen of te huren, of om een eigen gekocht toestel te gebruiken. “De Digisprong geeft ons mogelijkheden om de factuur van de ouders te verminderen, aangezien we geen nieuwe toestellen moeten aankopen”, aldus Carine Jacxsens. “De leerkrachten konden kiezen voor een upgrade in de vorm van een toetsenbord of stylus.”

De school zal de middelen ook inzetten om toestellen te vernieuwen en te vervangen. “Die visie hadden we al want hoe goed het toestel ook is, het gaat geen 10 jaar mee. Daar moet je als school op voorzien zijn. Een derde aspect van de Digisprongmiddelen wenden we aan voor de nascholing van de leerkrachten. We moeten er geen tekening bij maken dat dit een hoofdpunt moet blijven. Voor elke school, ook die van ons, zal het belangrijk zijn dat de overheid middelen blijft voorzien voor vorming en nascholing.

Virtuele toekomst

Hoe zit de toekomst er uit van een school die al meer dan een decennium inzet op digitaal leren? Directeur Boydens heeft daar een duidelijk beeld van. “We weten niet welke evoluties er op ons af komen op langere termijn. Wel is het duidelijk dat we steeds meer met virtual reality en artificiële intelligentie aan de slag zullen gaan. We houden als school en ICT-team de vinger aan de pols zodat we onze leerkrachten kunnen ondersteunen en onze leerlingen waardevolle content  geven.”

Bij de start van het iPad-project konden de leerkrachten al terecht in de App Store voor lesmiddelen. “Nu zijn er veel meer mogelijkheden, ook op het virtuele vlak”, vult Björn Carreyn aan. De leerkracht en Apple Professional Learning Specialist verwacht dat de leerlingen nog meer met coderen aan de slag zullen gaan. “Door hen die basis te leren, zullen ze beter snappen in welke aspecten code van pas komt. Door de ontwikkeling in AR en VR zullen ze meer leren door zelf zaken te maken.”

Directeur Boydens springt zijn leerkracht Björn bij en geeft hem en zijn collega’s een flinke pluim. “Door hun enthousiasme hebben ze andere leerkrachten aangestoken en warm gemaakt om met de nieuwe middelen aan de slag te gaan. Wanneer je onze ICT-groep bezig ziet en hoort, dan krijg je automatisch goesting om les te geven met de iPads. Toch is het, zoals mijn collega’s het al vertelden, belangrijk om de competenties bij de leerkrachten te vergroten, zodat ze hun kennis op een gepaste manier kunnen doorgeven aan de leerlingen.”


Dit is een redactionele bijdrage in samenwerking met TD Synnex. Voor meer informatie over de diensten van het bedrijf, kan je hier terecht.