VAN IN lanceert als eerste uitgeverij een eigentijdse leermethode islamitische godsdienst

- David Van Waeyenberghe

De methode Sīra vertrekt vanuit de koran en ḥadīth, maar biedt de leerlingen context en maatschappelijk relevante thema’s. De uitgeverij stelt de methode vanaf midden maart voor tijdens een reeks infosessies waarbij onder andere de verandering van diddit naar iDiddit zal worden besproken.

Leermiddelenmaker VAN IN heeft een methode islamitische godsdienst uitgewerkt, die vanaf volgend schooljaar kan worden ingezet. Sīra bestaat uit een leerwerkboek, aangevuld met digitaal werkmateriaal voor het eerste en derde jaar secundair onderwijs in Vlaanderen. Daarmee is VAN IN de eerste educatieve uitgeverij die een eigentijdse, Vlaamse methode islamitische godsdienst op de markt brengt.

Groeiend aantal leerlingen

In een gesprek met onze redactie geven Managing Director Vicky Adriaensen en uitgever Tim Puttevils van VAN IN wat meer uitleg over de nieuwe methode. “Met het stijgende aantal leerlingen dat islamitische godsdienst volgt, was een nieuwe methode een noodzaak. Vorig schooljaar volgden ruim 34.000 leerlingen de godsdienst in het secundair onderwijs. De leerkrachten behelpen zich vaak met materiaal dat weinig aansluit bij de leefwereld van de jongeren. Zelfs de lerarenopleiding bestaat slechts twintig jaar terwijl er al van in de jaren zeventig islamitische godsdienst wordt gegeven in het gemeenschapsonderwijs”, aldus Tim Puttevils.

“Er bestaat vandaag geen eigentijdse, Vlaamse methode voor islamitische godsdienst”, vult Vicky Adriaensen aan. We zijn als grootste educatieve uitgeverij ingegaan op de steeds groeiende vraag vanuit de doelgroep. We streven ernaar om de materie op een correcte manier weer te geven en reiken de leerkrachten hulpmaterialen aan zoals bronnenmateriaal en een handleiding. Persoonlijk vind ik de methode zelfs interessant voor mensen die niet tot de islamgodsdienst behoren.”

Stuurgroep en specialisten

Een lesmethode islamistische godsdienst ontwikkelen, hoe begin je daar aan? Door de juiste personen te kiezen, zo blijkt. “Vijf jaar geleden was al een eerste aanzet gegeven”, gaat Tim Puttevils verder. Twee jaar geleden kwam alles echt in een stroomversnelling. We hebben onderzoek gedaan en gepraat met specialisten uit de moslimwereld. Er is een stuurgroep opgericht die waakt over de ontwikkeling van de lesmaterialen. In die stuurgroep zit onder andere godsdienstwetenschapper en islamkenner Cherif El Farri. Die stuurgroep waakt over de inhoudelijke lijn en gaat na of er bijvoorbeeld voldoende diversiteit aan bod komt.”

Aan de inhoudelijke samenstelling werkten vier auteurs mee. De coördinator van die auteursploeg is Mohamed El Fadili, lector islamitische godsdienst aan de lerarenopleiding van de Thomas More-hogeschool Mechelen-Antwerpen. De methode bevat laagdrempelige werkvormen, waaronder Koranverzen, interactieve afbeeldingen en in door de auteurs ingesproken stukken. “De illustraties zijn prachtige tekeningen rond een bepaald thema, op maat gemaakt voor deze methode. De leerlingen kunnen digitaal over de afbeelding glijden en klikken op bepaalde hotspots voor meer informatie”, aldus Vicky Adriaensen.

Levensweg van de profeet

In de methode staat de levensweg van de profeet centraal. De naam Sīra staat daarbij ook symbool voor het dat de leerling op zijn eigen levenspad (Sīra) gaat, en met name zijn levensbeschouwelijke groei. De uitgeverij vroeg andere feedback aan onder andere Ahmed Azzouz, inspecteur-adviseur islam, bevoegd voor lager, secundair en hoger onderwijs. “De methode is geschreven door docenten die zijn opgegroeid in Vlaanderen, die de Vlaamse taal en cultuur beheersen en die de actualiteit en de maatschappij kennen”, aldus Azzouz. “Zij interpreteren de islam en vertalen deze naar de moderne maatschappij. De kwaliteit van het islamonderwijs zal hiermee zeker verbeteren.”

De methode is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken en thema’s. “De hoofdstukken, vijf per jaar, volgen eigenlijk de tijdslijn en levensweg van de profeet aan de hand van historische bronnen. Daarnaast worden thema’s aangebracht om de godsdienst te kaderen in het licht van hedendaagse problematieken zoals klimaat of sociale media. We zijn voor het opstellen vertrokken vanuit de leerdoelstellingen, en hebben de profeet en Koran centraal in het geheel gehouden”, zegt Tim Puttevils.

“De mensen die de methode hebben uitgewerkt, vonden het heel belangrijk om het geheel te kaderen. Daarom is de methode opgevat als een soort stappenplan. Daarin zal eerst een inhoudelijke kijk plaats vinden. In een volgende stap kijken de leerlingen als het ware ‘over het muurtje’ naar bijvoorbeeld andere soorten godsdiensten. Tot slot zal de methode voeding voor de ziel zijn om stappen te zetten in hun levensbeschouwelijke groei.”

Enthousiast testpubliek

De uitgeverij heeft, samen met enkele islamleerkrachten de nieuwe methode uitgetest. “We bereikten in de test ongeveer 150 à 160 leerlingen en die waren stuk voor stuk enthousiast. Net als de leerkracht trouwens. We hebben hun feedback opgenomen en zijn er mee aan de slag gegaan. Op dit moment is Sīra 1 klaar en binnenkort zal ook Sīra 3 afgewerkt zijn”, besluit Vicky Adriaensen.

lees ook

diddit wordt iDiddit: Uitgeverij VAN IN vernieuwt onlineleerplatform

De methode wordt nu aangekondigd bij de leerkrachten islam en zal volgend schooljaar beschikbaar zijn in versies voor het eerste en derde jaar secundair onderwijs. Voor het tweede jaar van de eerste en tweede graad, het tweede en vierde jaar secundair, brengt Van In dan een versie uit tegen het schooljaar 2024-2025. Zo kunnen de leerkrachten islamitische godsdienst in de hele eerste en tweede graad met de methode werken.

Wie meer informatie wenst kan terecht op de website van de educatieve uitgeverij.