Train jouw schoolteam met door Apple opgeleide trainers

- Schoolit redactie

Om van de Digisprong een succesverhaal te maken, is er naast devices ook nood aan pedagogische, didactische en technische scholing.

Met technologie kan je bestaande tools vervangen, maar het zou jammer zijn als er geen toegevoegde waarde is. Het is dan ook van groot belang om de devices goed in de onderwijspraktijk om te zetten. Het SRAM-model biedt een toetssteen om te analyseren of je gebruik van technologie effectief een meerwaarde kan bieden aan het leerproces van de leerlingen.

Noden in kaart brengen

Via Digisnap, de zelfreflectietool van het Digisprong Kenniscentrum, kan elk personeelslid zijn of haar specifieke noden in kaart brengen. Of je kan er als school een beeld mee krijgen van de noden van het schoolteam. Apple voorziet vormingen en trainingen op maat en aangepast aan de specifieke situatie van de school. Het ruime aanbod van nascholingen is gelinkt aan het Europees Referentiekader voor digitale competenties.

Die competenties zijn onderverdeeld in zes domeinen: professionele betrokkenheid, digitale bronnen, lesgeven en leren, evalueren, leerlingen ondersteunen en aanleren van digitale competenties. Met behulp van Apple Professional Learning Specialists, of met de hulp van een Apple Authorised Education Specialist kan een school gerichte nascholingen inplannen. Het is ook mogelijk om een volledig traject uit te stippelen voor het schoolteam.

Thematische nascholingen

De nascholing zijn thematisch opgedeeld in vijf categorieën namelijk algemeen, productiviteit, creativiteit, coderen en computationeel denken en andere. De erkende trainers werken intensief samen met de leerkrachten om enerzijds basiskennis bij te brengen en anderzijds de link te leggen met de onderwijspraktijk. Dankzij hun unieke expertise in het onderwijs laten deze Learning specialists zien hoe je Apple producten effectief kan gebruiken om te leren en te onderwijzen. Daarnaast begeleiden, adviseren en ondersteunen ze leerkrachten bij het ontwikkelen van hun technologische vaardigheden.


Dit is een commerciële bijdrage in samenwerking met Apple. Verken via deze brochure de verschillende mogelijkheden om jouw schoolteam te trainen met de hulp van door Apple opgeleide trainers.