Smart Symbols: een digitaal platform voor slim observeren in de kleuterklas

- Ilene Langen

Smart Symbols is een educatieve technologie die leerkrachten helpt kleuters digitaal te observeren en van feedback te voorzien. Het platform registreert met behulp van slimme armbanden de activiteiten en interacties van leerlingen.

Gezien leerkrachten tegenwoordig heel wat tijd spenderen aan administratieve taken, probeert Smart Symbols deze werklast een beetje te verminderen. Het platform vereenvoudigt en digitaliseert namelijk een aantal taken van de kleuterleerkracht. Dankzij de educatieve technologie kan er namelijk extra gefocust worden op pedagogische aspecten.

Slimme armbanden

Met behulp van slimme armbanden kunnen de activiteiten van kleuters worden geregistreerd op het platform, maar ook met wie ze spelen en in welke hoeken ze hun dag doorbrengen. Op de armband wordt het klassymbool van een leerling aangebracht. Binnen in de armband zit een baken dat op basis van bluetooth signalen verstuurt en ontvangt.

Bron: imec

Feedback van leerling en leerkracht

De leerkrachten kunnen zelf activiteiten aan het platform toevoegen waaruit kleuters kunnen kiezen. Wanneer ze een opdracht hebben afgewerkt, mogen de leerlingen zelfs aangeven of ze het leuk vonden of niet. Dat kan aan de hand van een groen, lachend gezichtje of een rood, ongelukkig gezichtje. Het platform is voor leerlingen makkelijk bereikbaar via een tablet of een ander scherm in de klas.

Bron: imec

Dankzij het platform kunnen leerkrachten eenvoudig persoonlijke rapporten genereren. Ouders krijgen op die manier gedetailleerde feedback over het gedrag van hun kleuter in de klas. Ook wanneer de juf of meester iets niet opmerkt in de klas, kan hij of zij de geregistreerde data gaan bekijken. De sociale interactie tussen kleuters wordt namelijk ook in kaart gebracht.

Op de website van Smart Symbols kan je een demo van de technologie aanvragen.