Nieuw Microsoft Educator Center

- Jeroen Langendam

Microsoft heeft het Microsoft Educator Center onthuld. Met dit online platform hoopt het bedrijf beter aan te sluiten op de behoeftes uit het onderwijsveld en een peer-to-peer community op te bouwen.

Het Microsoft Educator Center (MEC) is het nieuwe online onderwijsplatform van Microsoft. Het moet volgens Microsoft een thuisbasis zijn voor allerlei innovatief lesmateriaal en hulpbronnen voor het onderwijs: “Met MEC breng je technologie het klaslokaal in”, zegt een woordvoerder.

Op het platform kun je cursussen volgen die je leren hoe je Microsoft-producten in het onderwijs kunt inzetten en je kunt leertrajecten maken en volgen. Op dit moment bestaat de content grotendeels uit materiaal dat Microsoft zelf heeft gemaakt om haar producten te ondersteunen.

Peer-to-peer

Het is een peer-to-peer community, wat betekent dat al het materiaal voor onderwijzers gemaakt is door onderwijzers. Microsoft probeert activiteit aan te moedigen door het uitreiken van badges aan deelnemers die veel bijdragen.

Microsoft lijkt met het platform ook duidelijk in te zetten op het vergroten van het professionele sociale netwerk. Daartoe biedt het platform gelegenheid om met andere deelnemers in contact te komen en te discussiëren.

Microsoft Educator Center: Weinig materiaal, alle vrijheid

Omdat het Microsoft Educator Center-platform nog erg jong is, bevat het nog maar weinig materiaal. De Engelstalige variant laat echter zien dat het platform in de toekomst een erg waardevolle plek zou kunnen zijn.

Vooruitstrevende leerkrachten die het onderwijs willen vernieuwen maar daar binnen de eigen organisatie weinig ruimte voor krijgen, kunnen met het MEC in alle vrijheid experimenteren en andere leerkrachten inspireren.

Het succes van het platform staat en valt bij het enthousiasme waarmee leerkrachten met het platform aan de slag gaan. Want zonder goede content bieden de vele LinkedIn-groepen die speciaal gericht zijn op het onderwijs vooralsnog meer toegevoegde waarde.