NASA en Microsoft stellen 8 STEM-lessen beschikbaar

- Jeroen Langendam

De ruimte is dichterbij dan je denkt! NASA en Microsoft komen met een serie lesmateriaal om leerlingen voor te bereiden op het droomberoep van astronaut.

Ver voordat beroepskeuze een serieus onderwerp wordt, krijgen kinderen al de vraag voorgeschoteld wat ze willen worden als ze later groot worden. Hoewel hun visie op het verloop van hun verdere carrière per week kan veranderen, zijn er een aantal beroepen die steevast in het rijtje voorkomen: brandweerman, politieman, dokter en… astronaut.

De ruimte is, ondanks de moedige pogingen van Elon Musk (SpaceX) en Richard Branson (Virgin Galactic), nog altijd ver weg en onbereikbaar. De enige manier om de ruimtevaart dichterbij te brengen is tot nu toe een bezoek aan het Euro Space Center of de lokale sterrenwacht.

Vooruitgang in ruimtevaart

Sinds die eerste stappen op de maan, waarbij Neil Armstrong de befaamde woorden uitsprak over “A small step for man, but a giant leap for mankind”, nu ruim een halve eeuw geleden, zijn grote vorderingen gemaakt in het verkennen van de ruimte.

Neem het International Space Station, een permanent bemand ruimtestation, waar landen die op andere gebieden elkaars rivalen zijn, gebroederlijk samenwerken in het onderzoek naar (onder meer) de effecten van gewichtsloosheid. Alles in de zoektocht naar verdere kennis, om zo in de toekomst de kolonisatie van andere planeten mogelijk te maken. Zover is het nog lang niet, maar ondertussen heeft het ruimteonderzoek ons al allerlei praktische uitvindingen opgeleverd, zoals infraroodcamera’s, navigatiesystemen, satelietten, Google Earth en natuurlijk de magnetron.

Een dagje naar de ruimte?

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Het is niet eens zo heel lang geleden dat een mobiele telefoon iets was voor de enkeling, dat leerlingen handgeschreven werkstukken inleverden en dat internet iets was uit Sci-fi films. Er is geen enkele reden dat een “dagje naar de ruimte” voor de huidige generatie leerlingen net zo gewoon wordt als een city trip voor ons. Voor de kinderen van nu lonkt het Heelal!

Als de taak van het onderwijs is om kinderen voor te bereiden op de toekomst, is het zaak hen ook voor te bereiden op een leven buiten de dampkring.

Als de taak van het onderwijs is om kinderen voor te bereiden op de toekomst, is het zaak hen ook voor te bereiden op een leven buiten de dampkring. Het nieuwe lesprogramma van NASA en Microsoft Education springt hierop in.

Gestructureerd en onderbouwd lesplan

In 8 praktijkgestuurde  lessen leren kinderen alle basics van het leven in de ruimte. De lessen combineren elementen uit de natuurkunde, wiskunde, biologie en scheikunde met leuke opdrachten waarin ze de geleerde kennis in de praktijk kunnen brengen. Hierbij leren ze een aantal vaardigheden die ook op aarde goed van pas komen, zoals 3D ontwerp en VR, data analyse, het bouwen en gebruiken van sensoren. Ook maken ze kennis met machine learning en AI.

Bétavakken waren nog nooit zo leuk

Het NASA lespakket maakt de, als ingewikkeld ervaren, bèta-vakken een stuk leuker en interessanter, doordat wordt uitgegaan van praktische uitdagingen.

Een voorbeeld is het project “Astro Socks”, waarbij een leerling onderzoekt wat het effect is van gewichtloosheid op de voeten van astronauten. Een andere les combineert dataverzameling en –analyse met natuurkunde, waarbij de leerlingen zelf ontdekken hoe gassen zich gedragen. Bij een andere les observeren de leerlingen de aarde en ontdekken ze aan de hand van wetenschappelijke methoden hoe ze AI kunnen inzetten om klimaatverandering te voorspellen.

Toen Neil Armstrong een halve eeuw geleden voet op de Maan zette, droomde de hele wereld van een toekomst waarin iedereen astronaut zou kunnen worden. NASA en Microsoft hebben die droom een stuk dichterbij gebracht.

Heb je zin om hiermee aan de slag te gaan? Klik hier om de acht lessen te analyseren.