Minecraft voegt nieuwe lesmodules en tools toe

- Jeroen Langendam

De onderwijstak van Minecraft heeft een aantal nieuwe tools aangekondigd die onderwijzers kunnen gebruiken om hun lessen vanaf het komend schooljaar nog beter te maken.

Het in 2011 op de markt gebrachte Minecraft was meteen een enorm success.  In dit sandbox-spel kan iedereen de wereld bouwen zoals hij het wil. Zo kunnen spelers hun creativiteit kwijt, maar ze kunnen ook deelnemen aan spellen en puzzels die door andere spelers zijn gebouwd.

Het duurde niet lang voordat vooruitstrevende onderwijzers ontdekten dat ze Minecraft konden gebruiken om kinderen ruimtelijk inzicht en wiskunde bij te brengen. Dit voorbeeld werd al snel door andere docenten gevolgd, bijvoorbeeld door scheikunde te modelleren of om ICT-skills bij te brengen. Door leerlingen uitdagingen voor te schotelen worden samenwerkingscompetenties verder ontwikkeld.

Les in MineCraft

Minecraft is, in de juiste handen, een handige tool om de kinderen van nu de 21st century skills bij te brengen. Een nadeel is echter dat veel leerlingen veel beter met Minecraft overweg kunnen dan onderwijsprofessionals. Het bouwen van een inspirerende omgeving is veel werk en kost veel tijd, iets waar leraren over het algemeen veel te weinig van hebben.

De ontwikkelaars van Minecraft zijn hierop ingesprongen en hebben met Minecraft Education een speciale onderwijsomgeving ontwikkeld die zo kunnen integreren in hun lesplan. Deze onderdelen zijn kant en klaar en zo inzetbaar in de eigen lespraktijk.

Nieuwe onderwijstools

Minecraft Education heeft een paar dagen geleden aangekondigd dat er een aantal nieuwe lesmodules aan MineCraft zullen worden toegevoegd.

Begrijpend lezen

De eerste module die toegevoegd is, zal door de meeste kinderen niet worden opgemerkt. Minecraft noemt het Immersive Reading. Door dit in je omgevingen te verwerken, zou je de leesvaardigheid en het tekstbegrip van de leerling kunnen stimuleren.  

Toegangscontrole

Wanneer je met je leerlingen online gaat, wil je zeker weten dat de kinderen geen rare types tegen het lijf lopen. Vooral bij jongere kinderen is dit essentieel. Minecraft belooft met de nieuwe Single Sign-on een eenvoudige inlogprocedure te hebben ontwikkeld waarmee je als lesgevende volledige controle hebt over wie er in jouw virtuele klaslokaal rondlopen. Ook geeft het kinderen de mogelijkheid om opdrachten die ze in Minecraft maken bij docenten in te dienen (als PDF).

Meer uitleg

Voor leraren is het een grote stap om met MineCrafct aan de slag te gaan. Onbekendheid met het programma en onzekerheid hoe je het kunt inzetten zijn belangrijke obstakels die mensen ervan weerhouden om Minecraft in de klas in te zetten. Daarom heeft Minecraft belooft dat er meer handleidingen en in-game tutorials beschikbaar komen. Vooral de “First Lesson Kit” zal voor veel onderwijzers een groot verschil maken. Want de eerste keer dat je een les maakt is altijd de lastigste.

Extra inspanning

Met deze beloofde updates heeft Minecraft een aantal goede stappen gezet om zichzelf te positioneren als belangrijke speler in het onderwijs. Toch is er een goede kans dat veel docenten er geen gebruik van zullen maken. Door de huidige hoge werkdruk in het onderwijs is het uitdagend voor docenten om tijd en energie vrij te maken. Een integratie met Minecraft kan een verrijking zijn, maar vereist de nodige ondersteuning om het te realiseren.