Microsoft brengt updates voor Teams for Education

- Jeroen Langendam

Met een vernieuwd ontwerp en de introductie van standaard plagiaatcontrole heeft Microsoft haar Teams for Education een stevige boost gegeven.

Twee jaar geleden introduceerde Microsoft haar Teams for Education, een online samenwerkingstool die is afgestemd op de behoeftes van het onderwijs. Recent heeft Microsoft het design van deze applicatie een metamorfose gegeven.

Nieuwe functies in vernieuwde Teams for Education

Op basis van input van de gebruikers van Team for Education heeft Microsoft het design van haar product gemoderniseerd. Zo is er een tabblad ‘Assignments’ toegevoegd, waarop je makkelijk en snel kunt zien welke taken er nog op je to-do lijstje staan. Voor docenten kan dan worden gedacht aan het nakijken van toetsen, bij leerlingen en studenten verschijnen hier de inleverdata voor opdrachten.

‘Assignments’ kunnen heel eenvoudig worden toegevoegd, vanuit elk team waarvan je onderdeel bent. Het is niet langer meer nodig om de content eerst te kopiëren naar het team waarvoor je de content wilt gebruiken.

Makkelijker huiswerk opgeven

Het opgeven van huiswerk aan leerlingen was in de oude versie van Teams for Education niet voor iedereen heel makkelijk onder de knie te krijgen. Daarom heeft Microsoft dit vereenvoudigd. In de nieuwe versie staat alles op logische wijze onder elkaar. Je hebt bovendien meer ruimte om een rubics-overzicht te maken, wat het nakijken vereenvoudigt.

Om werk na te kijken is het niet langer meer nodig om op allerlei links door te klikken. Zodra je een opdracht aanklikt in ‘Assignments’ kun je beginnen met nakijken.

Cijfers kunnen worden bijgehouden in een online cijferlijst, zodat je altijd inzicht hebt in de prestaties en vorderingen van een leerling.

Student view voorkomt verwarring

Elke docent die ooit gewerkt heeft met een online leeromgeving kent de frustratie dat leerlingen de aangeboden content niet gebruiken, of zelfs maar weten te vinden. Dankzij de nieuwe optie ‘Student View’ kun je de content ook bekijken zoals deze zichtbaar is voor de leerling. Dit scheelt een hoop verwarring (en smoesjes).

Teams for Education - student view
Afbeelding: Microsoft

Plagiaatcontrole met Turnitin standaard

Elke leerkracht kent het: een leerling heeft werk ingeleverd waarbij je het gevoel krijgt dat het niet van de leerling zelf komt. Sommige onderwijsinstellingen maken gebruik van Turnitin, een handige tool die plagiaat detecteert. Turnitin is nu standaard beschikbaar binnen Teams for Education. Dit is een grote stap voorwaarts in het garanderen dat het ingeleverde werk origineel is. Al kan Turnitin natuurlijk niet melden wanneer de scholier zijn huiswerk door iemand anders heeft laten maken.

Met de nieuwe toevoegingen biedt Teams for Education een betere ervaring voor zowel leerkrachten als leerlingen. Veel frustraties uit oudere versies lijken met de updates te zijn weggenomen en de nieuwe versie is een stuk efficiënter.