Google verbetert spelplatform ‘Be Internet Awesome’

- Fleur Arkesteijn

Om kinderen beter te weren tegen nepnieuws, valse informatie, phising en andere digitale gevaren, gaat Google het ‘Be Internet Awesome’ programma uitbreiden. De Engelse versie is zes spellen rijker. De Nederlandse versie, waarin kinderen leren een cyberheld te worden, werd gemaakt door Interland. Kinderen leren de gevaren op internet te begrijpen door middel van een gelikt spel in de browser.

Het programma bestaat nu twee jaar en werd ontwikkeld en verbeterd in samenwerking met Anne Collier, een internet veiligheidsexpert, en dr Faith Rogow, die gespecialiseerd is in onderwijs. Kinderen voeren leerzame taken uit in de spelletjes. Zo leren ze hoe ze nepnieuws kunnen signaleren, wat bots zijn en hoe ze de betrouwbaarheid van informatie kunnen inschatten.

“Internet en media zijn onderwerpen waarover we kinderen moeten onderwijzen, net als veel andere onderwerpen- ” aldus Amy Mascott, de oprichster van teachmamma.com. “We moeten ze helpen om te begrijpen wat het verschil is tussen een betrouwbare en onbetrouwbare bron, hoe machtig woorden en beelden zijn, en, nog belangrijker, hoe ze hiermee omgaan terwijl ze op het internet surfen. We hebben de juiste instrumenten nodig zodat kinderen technologie optimaal kunnen benutten. Hoewel er zeker goede bronnen voor online veiligheid en digitaal burgerschap bestaan, kunnen we meer doen voor mediavaardigheid.”

Het ‘Be Internet Awesome’ project heeft een overkoepelend thema. “Het is belangrijk dat digitale content niet altijd waar of betrouwbaar is, en ook dat er kwaadaardige bedoelingen achter kunnen zitten, zoals het stelen van je persoonlijke informatie of online identiteit.”


Voor de onderwijzer van het curriculum zijn per activiteit vragen en leerdoelen opgesteld. Zo is er bijvoorbeeld de activiteit ‘nepnieuws’, waar een soort zoek-de-verschillen spelletje voor is ontwikkeld. Nepinformatie kan ontzettend schadelijk zijn voor kinderen, zeker als zij nog niet geleerd hebben de informatie in de juiste context te plaatsen. De vaardigheid onderscheid te maken tussen een clickbait-titel en een betrouwbaar achtergrondverhaal, kan een enorm verschil maken voor de volwassenen van morgen. 

Er zijn veel andere activiteiten, die voornamelijk gericht zijn op basisschool kinderen. Momenteel zijn er “Koninkrijk der Vriendelijkheid”, “Berg van Voorzichtigheid” “Schattentoren”. De laatste test heet “Rivier van de Waarheid” en laat kinderen een karakter door een rivier vol phishers varen. De kinderen moeten vragen beantwoorden om te testen wat ze geleerd hebben van de cursus. 

De zes nieuwe onderdelen worden later deze maand gelanceerd in het Nederlands, maar voorlopig kun je al aan de slag met de vier bestaande activiteiten!