Google automatiseert device onderhoud

- Jeroen Langendam

Eergisteren schreven we al hoe Windows Autopilot het beheer van devices en PC’s helemaal automatiseert. Ook Google biedt de mogelijkheid tot volledig automatisch onderhoud. Maar er zit een addertje onder het gras.

Google introduceert een standaard onderhoudsdienst voor alle G Suite producten. Deze functie staat standaard aan. Wanneer een gebruiker inlogt op G Suite, wordt het apparaat automatisch geregistreerd voor Endpoint Management. Het maakt daarbij niet uit welke operating system wordt gebruikt. Of het nu een Windows, Apple, Chrome of Linux-apparaat is, er is geen enkele bewuste handeling nodig.

Na de registratie hebben IT-beheerders inzicht in het type device dat inlogt op de Google diensten,  het operating system waarop het draait en het tijdstip van de eerste en laatste synchronisatie. Ook kunnen IT-beheerders een gebruiker op afstand uitloggen.

Geautomatiseerd software onderhoud zorgt voor een basaal cybersecurity niveau bereikt op alle devices en computers die gebruik maken van Google G Suite. Ook kunnen systeembeheerders, dankzij de data die wordt verzameld, op basis van betere informatie beslissingen nemen over cybersecurity. Het geeft hen inzicht in het aantal en soort devices dat gebruik maakt van de diensten.

 Ook kunnen IT-beheerders analyses uitvoeren om mogelijke veiligheidsrisico’s op te sporen. In het geval dat een apparaat gestolen is of verloren kunnen beheerders dit eenvoudig blokkeren. Daarmee verlaag je het risico op een datalek te voorkomen.

Gebruikers informeren noodzakelijk

Volgens Google heeft deze update alleen gevolgen voor systeembeheerders en IT-professionals en hoef je richting gebruikers geen stappen te zetten.

Die bewering gaat voorbij aan het feit dat Google gegevens vastlegt van de toestellen van gebruikers. Onder de privacywetgeving GDPR zijn dit persoonsgegevens, omdat een telefoon of device herleidbaar is tot een individu. Dat geldt des te meer wanneer gebruikers ook met hun eigen devices mogen inloggen.

Omdat Google gegevens vastlegt, geldt de informatieplicht van de GDPR. Gebruikers moeten worden geïnformeerd over de gegevens die worden vastgelegd en hoe deze worden gebruikt.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om deze functie uit te schakelen. Het is echter te verwachten dat het wegnemen van het risico op een datalek zwaarder weegt dan de verplichting om alle gebruikers een akkoord-verklaring te laten tekenen.