Diddit: 19x zoveel gemaakte digitale taken

- Jeroen Langendam

Screenshot van de website van Diddit.

Diddit is een online leerplatform voor het secundair onderwijs. Zoals te verwachten is, zorgt het thuisonderwijs vanwege corona voor een enorme stijging van het gebruik. Cijfers van uitgever VAN IN laten zien hoe enorm die stijging is.

Wanneer elke middelbare scholier plotsklaps thuisonderwijs moet krijgen, ligt het in de lijn der verwachting dat online leerplatformen een stijging zien in de activiteit van leerlingen. Cijfers van VAN IN, de uitgever achter DID IT, laten een explosieve stijging zien.

Meest opvallende conclusie van de cijfers is dat sinds de sluiting van scholen het aantal gemaakte digitale taken (huiswerk) 19 keer zo groot is als daarvoor. Dit komt door een toename van het aantal leerkrachten dat van Diddit gebruik maakt, meer dan 3.000 leraren hebben een (tijdelijk gratis) account gemaakt.

Taken zijn door de leerkracht samengestelde pakketten oefeningen die de leerling moet maken en inleveren.

Winfried Mortelmans prijst de flexibiliteit van de Vlaamse leerkracht: ”Deze leerden in recordtijd het platform inzetten om hun leerlingen te ondersteunen, zodat ze toch bij blijven qua leerstof.”

Leerlingen lijken enthousiast

Niet alleen het aantal online gemaakte huiswerkopgaven is sterk toegenomen. Leerlingen lijken ook de weg naar (facultatieve) oefenopdrachten goed te vinden. Het aantal spontaan gemaakte oefeningen is 12,5 keer zo hoog als voor de schoolsluiting. Meest verrassendst is misschien nog wel dat leerlingen ook in het weekend actief zijn. Volgens de uitgever was er  “op zaterdag opvallend veel activiteit”.

Het drukst is het tot nu op donderdagen, zo maakten scholieren  op donderdag 12 maart 411.010 oefeningen gemaakt.

Gebruikscijfers Diddit. Bron: VAN IN

Terugval?

De derde week laat echter een lichte daling zien van het gebruik van Diddit door scholieren ten opzichte van de eerste week van de schoolsluiting. Of dit betekent dat leerlingen minder enthousiast zijn nu “het nieuwe” er een beetje van af is, of dat het een tijdelijk fenomeen is zal moeten blijken.