Brilliant: nieuwe STEM-website

- Jeroen Langendam

Brilliant is een nieuw online platform dat leerlingen prikkelt en nieuwsgierig maakt en aanzet om zich in de STEM-vakken te verdiepen.

De STEM-vakken (Science, Technology, Engineering en Mathematics) hebben de toekomst. Maar het onderwijs in deze praktische vakken is nog volop in ontwikkeling. Het ene na het andere hulpmiddel komt voorbij om leerkrachten te helpen om STEM-onderwijs effectiever te maken.

Een van de nieuwkomers is Brilliant, een platform dat zich richt op leerlingen van 10 tot 110 jaar.

Meer dan instructievideo’s

Ik wilde deze paragraaf beginnen met het citaat “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn”, maar realiseerde me net op tijd dat dit een té groot cliché zou zijn.

Aan de andere kant, dit is wel de insteek van Brilliant. Geen eindeloze reeks instructie-videootjes, maar een interactieve leer-aanpak waarbij de leerling veel zelf moet doen.

Hierdoor gaat Brilliant voorbij het stampen van formules. Brilliant: “Op school leren leerlingen vaak vooral formules toe te passen op standaard problemen. Deze traditionele aanpak staat een dieper conceptueel begrip in de weg, vermindert onafhankelijk kritisch denken en doet weinig om nuttige nieuwe vaardigheden aan te leren”.

Het platform stimuleert daarom leren op de Bloom-niveaus van begrijpen en toepassen, met hier en daar een vleugje analyse. Het platform begint met relatief eenvoudige vraagstukken, die gaandeweg steeds moeilijker worden. Onderweg worden misstappen niet bestraft, maar gebruikt om het leerrendement te verhogen.

De 8 principes van Brilliant

Het nieuwe STEM-platform hanteert 8 principes voor het onderwijs, namelijk dat effectief leren:

  1. Opwindend is
  2. Nieuwsgierigheid aanwakkert
  3. Activeert
  4. Toepasbaar is
  5. Gedreven wordt door gemeenschappelijkheid
  6. Niemand buitensluit
  7. “Falen” als leerkans ziet
  8. Vragen oproept

Vanuit deze gedachtegang is de content op Brilliant ontworpen door gerenommeerde onderwijskundigen, onderzoekers en professionals van MIT, CalTech, Microsoft en Google.