Biodiversiteit-les van Minecraft en WNF

- Jeroen Langendam

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Minecraft hebben de handen ineen geslagen voor een (online) lesomgeving over biodiversiteit.

De afgelopen jaren is biodiversiteit een belangrijk aandachtspunt geworden. Natuurorganisaties maakten zich al langer druk over het dreigende uitsterven van grote dieren als walvissen of olifanten. Maar uit een Duits-Nederlands onderzoek blijkt dat het aantal insecten sinds 1990 met ruim 75% is afgenomen. Omdat insecten aan het begin van de voedselketen staan en een belangrijke rol vervullen in de menselijke voedselproductie krijgt dit probleem terecht veel aandacht.

Minecraft:Education heeft samen met het WNF een lespakket ontwikkeld rondom het thema biodiversiteit. Het pakket heet “Extinction! A biodiversity crisis.” en bevat drie gestandaardiseerde lessen. In de lessen maken leerlingen kennis met concepten als ecosystemen, natuurbescherming en natuurlijk het belang van biodiversiteit.

Biodiversiteit: bedreigingen van toen en nu

Binnen de door de partners gecreëerde content maken leerlingen niet alleen kennis met de huidige bedreigingen van biodiversiteit; ze duiken ook in het verleden. Van IJstijd tot nu maken de deelnemende leerlingen kennis met (inmiddels uitgestorven) diersoorten.

Onderweg ontmoeten leerlingen wetenschappers en natuurbeschermers, doen ze onderzoek naar de impact van klimaatverandering op ecosystemen en biodiversiteit. Ook zoeken ze actief naar een oplossing van de bedreigingen. Daarbij krijgen ze ook inzicht in wat ze nu kunnen doen om bij te dragen aan een grotere biodiversiteit en een beter milieu.

Uiteindelijk krijgen de leerlingen de opdracht een natuurreservaat te bouwen voor Orang-oetans. Geheel in lijn met de nieuwste inzichten moeten ze hierbij zorgen dat het reservaat voldoet aan de 3 P’s van duurzaamheid: People, Planet en Profit.

Het lespakket en de online wereld zijn verkrijgbaar via de site van Minecraft. Daarnaast is aanvullend lesmateriaal beschikbaar via het Wereld Natuur Fonds.