Bingel voegt extra oefeningen toe voor gepersonaliseerd leren

- Cédric Van Loon

De boemerangoefeningen helpen een leerling om de leerstof in te oefenen die hij of zij nog niet onder de knie heeft.

Met boemerangoefeningen, een nieuwe oefentype, krijgen leerlingen meer gerichte oefenkansen en boeken ze meer leerwinst. Daarnaast komt ook de gekende leerstof nog aan bod, zodat de leerling deze ook blijft kennen. Deze manier van werken is gebaseerd op het Leitner-systeem en dus wetenschappelijk onderbouwd.

Bingel selecteert automatisch de juiste oefeningen voor elk kind via onder andere artificiële intelligentie. De leerkracht hoeft daar dus geen tijd in te investeren. Hij of zij wijst ze enkel als taak toe aan een leerling. De leerling kan ook zelf het icoontje van de boemerangoefeningen aanklikken. Eens gestart, blijft Bingel aangepaste boemerangoefeningen aanbieden.

Op het Bingel-dashbord kan de leerkracht perfect zien hoe de leerling het doet bij de oefeningen. De leerkracht kan dus snel bijsturen met bijvoorbeeld extra uitleg of andere Bingel-taken.

 Het nieuwe type oefeningen wordt geïntroduceerd in een nieuwe methode Frans genaamd “Zoufff” die dit schooljaar geïntroduceerd wordt in het lager onderwijs. Daarna volgen ook andere methodes.

Bingel Raket wordt slimmer

Met Bingel Raket scant een kind een tekst in een Van In-werkschrift en krijgt het automatisch de bijbehorende Bingeloefeningen op zijn niveau te zien. De toepassing wordt nu voor het nieuwe schooljaar uitgebreid met de insluitende lezer-software van Microsoft voor wat betreft de teksten van de taalmethode Talent van Van In. De teksten van andere methodes zullen snel volgen.

Concreet kan een kind nu met de scanfunctie van Bingel Raket op tablet, een tekst uit zijn Talent-werkboek inscannen om in te oefenen. Het kind kan de tekst laten voorlezen door de Insluitende lezer-software. Het kind kan daarnaast bij een woordje dat hij niet begrijpt, een beeldwoordenboek raadplegen. Een anderstalig kind kan ook de vertaling vragen van een woordje naar zijn thuistaal. Er zijn vandaag meer dan 100 talen beschikbaar. 

Zo kan het kind dus alleen oefenen met lezen, zonder hulp van de leerkracht. Daardoor verbetert de leesvaardigheid van het kind, en ook het taalbegrip.